Till startsida
Webbkarta

Välkommen!

Institutionens olika ämnen idé- och lärdomshistoria, litteraturvetenskap, religionsvetenskap och teologi och teaterstudier förenas i ett gemensamt intresse för analys och tolkning av texter och kulturella praktiker. Grunden för utbildning och forskning vid institutionen är studier av människan och mänskliga sammanhang i litterära, filosofiska, vetenskapliga, politiska och religiösa kulturyttringar från äldsta tiders stentavlor till våra dagars digitala medievärld.

Du kan studera på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå. På institutionen finns även lärarutbildning i religion och svenska, utbildningsprogram i religionsvetenskap och teologi, samt magister-/masterprogrammet Kritiska studier.

Kalender

Fler händelser i kalendern

Facebook

Följ oss på Facebook

Här får du tips, nyheter och information

Från Dracula till Lagerlöf

Öppna föreläsningar om litterära klassiker hela våren.

Studentintervjuer

Tidigare och nuvarande studenter om utbildningarna

Kritiska studier

Läs mer om masterprogrammet Kritiska studier här