Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Martin Berntson

Senior lecturer

Martin Berntson
Senior lecturer
Academic degree: Docent
martin.berntson@lir.gu.se
+46 31 786 4726

Room number: H311
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Literature, History of Ideas, and Religion (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se

Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 405 30 Göteborg

About Martin Berntson

Latest publications

Fanns det ett folkligt reformationsmotstånd i Sverige under 1500-talet?
Martin Berntson
Doften av rykande vekar : reformationen ur folkets perspektiv / Fredrik Heiding & Magnus Nyman (red.), Skellefteå, Artos, Chapter in book 2016
Chapter in book

Popular Belief and the Disruption of Religious Practices in Reformation Sweden
Martin Berntson
Tuomas M.S. Lehtonen & Linda Kaljundi (eds), Re-forming texts, music, and church art in the Early Modern North. , Amsterdam, Amsterdam University Press, Chapter in book 2016
Chapter in book

Söderköpings kloster och reformationen
Martin Berntson
S:t Ragnhilds Gille. Årsbok. , Magazine article 2016
Magazine article

Bertil Nilssons tryckta skrifter 1978–2015
Martin Berntson
Kyrklig rätt och kyrklig orätt. Kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson (Bibliotheca Theologiae Practicae 97). Martin Berntson & Anna Minara Ciardi (red.), Skellefteå, Artos & Norma, Chapter in book 2016
Chapter in book

Ett frivilligt tigande? Kvinnors tigande som adiafora hos Erik Falck, Laurentius Petri och Erasmus Sarcerius
Martin Berntson
Martin Berntson & Anna Minara Ciardi (red.), Kyrklig rätt och kyrklig orätt. Kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson , Skellefteå, Artos, Magazine article 2016
Magazine article

Bertil Nilsson: forskaren och läraren
Martin Berntson
Martin Berntson & Anna Minara Ciardi (red.), Kyrklig rätt och kyrklig orätt : kyrkorättsliga perspekti : festskrift till professor Bertil Nilsson , Skellefteå, Artos, Magazine article 2016
Magazine article

Klostrens upplösning i Lundastiftet under reformationstiden
Martin Berntson
Stig Alenäs, Ingmar Brohed & Anna Minara Ciardi (red.), Lunds stift i världen. Från mission till emigration , Lund, Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift, Chapter in book 2016
Chapter in book

En djävulskt bra lärare! Didaktiska perspektiv på ondskans inkarnationer i några tidigmoderna svenska teaterpjäser
Martin Berntson
Staffan Olofsson (red.), Den trogne arbetaren i vingården. Festskrift till Bo Claesson (LIR.skrifter.varia). Göteborg 2015 , Göteborg, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Chapter in book 2015
Chapter in book

Showing 1 - 10 of 70

2016

Fanns det ett folkligt reformationsmotstånd i Sverige under 1500-talet?
Martin Berntson
Doften av rykande vekar : reformationen ur folkets perspektiv / Fredrik Heiding & Magnus Nyman (red.), Skellefteå, Artos, Chapter in book 2016
Chapter in book

Popular Belief and the Disruption of Religious Practices in Reformation Sweden
Martin Berntson
Tuomas M.S. Lehtonen & Linda Kaljundi (eds), Re-forming texts, music, and church art in the Early Modern North. , Amsterdam, Amsterdam University Press, Chapter in book 2016
Chapter in book

Söderköpings kloster och reformationen
Martin Berntson
S:t Ragnhilds Gille. Årsbok. , Magazine article 2016
Magazine article

Bertil Nilssons tryckta skrifter 1978–2015
Martin Berntson
Kyrklig rätt och kyrklig orätt. Kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson (Bibliotheca Theologiae Practicae 97). Martin Berntson & Anna Minara Ciardi (red.), Skellefteå, Artos & Norma, Chapter in book 2016
Chapter in book

Ett frivilligt tigande? Kvinnors tigande som adiafora hos Erik Falck, Laurentius Petri och Erasmus Sarcerius
Martin Berntson
Martin Berntson & Anna Minara Ciardi (red.), Kyrklig rätt och kyrklig orätt. Kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson , Skellefteå, Artos, Magazine article 2016
Magazine article

Bertil Nilsson: forskaren och läraren
Martin Berntson
Martin Berntson & Anna Minara Ciardi (red.), Kyrklig rätt och kyrklig orätt : kyrkorättsliga perspekti : festskrift till professor Bertil Nilsson , Skellefteå, Artos, Magazine article 2016
Magazine article

Klostrens upplösning i Lundastiftet under reformationstiden
Martin Berntson
Stig Alenäs, Ingmar Brohed & Anna Minara Ciardi (red.), Lunds stift i världen. Från mission till emigration , Lund, Stiftshistoriska sällskapet i Lunds stift, Chapter in book 2016
Chapter in book

2015

En djävulskt bra lärare! Didaktiska perspektiv på ondskans inkarnationer i några tidigmoderna svenska teaterpjäser
Martin Berntson
Staffan Olofsson (red.), Den trogne arbetaren i vingården. Festskrift till Bo Claesson (LIR.skrifter.varia). Göteborg 2015 , Göteborg, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Chapter in book 2015
Chapter in book

Showing 1 - 10 of 70

Page Manager: Elin Widfeldt|Last update: 10/27/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?