Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Pågående forskningsprojekt i religionsvetenskap

Här finner du beskrivningar av pågående forskningsprojekt i religionsvetenskap och teologi. Beskrivningarna är listade i bokstavsordning efter efternamnet på den av institutionens forskare som leder eller arbetar inom projektet.

Att lämna islam. Apostasi, religionsfrihet och motsättningar i ett mångreligiöst Sverige

Inom ramen för detta projekt kommer vi bland annat att studera hur muslimska ledare och muslimer i dagens Sverige förhåller sig till frågor som rör apostasi (att överge sin religion). Vi kommer även att studera hur personer som lämnar islam upplever sin situation i dagens Sverige.

Gamla hymner eller samtida retorik? Stil, ljud och litterära sömmar i förmodade hymnavsnitt i Nya testamentet

Projektet syftar till att fastställa om de nytestamentliga avsnitt - som traditionellt har beskrivits som äldre hymner infogade i den bibliska texten - snarare bör förstås som retoriskt avancerade prosakompositioner som är samtida med den omgivande texten. Om så är fallet påverkar det en rad punkter i det rådande forskningsläget, till exempel synen på avsnittens ursprung, de bibliska författarnas kompositionsteknik och bruket av hymner i den tidiga kyrkan.

Hymnstudiet inom den nytestamentliga forskningen har i brist på en tillförlitlig metod för att studera hymner och hymniska avsnitt nått en återvändsgränd. Det aktuella projektet innebär en väg ut ur återvändsgränden genom en studie av de föreslagna hymnernas stil, ljudstruktur och eventuella litterära sömmar. Den stilanalys som kommer att användas har utvecklats av projektets upphovsman utifrån analytiska verktyg och begrepp som förekommer hos antikens grammatiker, retoriker och litteraturkritiker. Ljudanalysen är en vidareutveckling av en nyligen presenterad metod för att studera ljudstrukturer i antika grekiska texter.

Undersökningen av litterära sömmar syftar till att fastställa om det finns några tecken - i övergången mellan tänkta hymnavsnitt och omgivande text - på att hymnen är en äldre komposition som fogats in av den bibliske författaren.

Projektets resultat kommer bland annat att färga diskussionen om hur de nytestamentliga texterna kom till, eftersom den traditionella uppfattningen om hur enskilda författare sammanfogade en rad äldre, skriftliga källor till en enda text inte står sig i ljuset av studien och den teori om antikens mediekultur som används.

 • Projektledare: Dan Nässelqvist
 • Projekttid: 2015-2019
 • Finansiering: Vetenskapsrådet

Gudomliga komedier: Humor, subjektivitet, transcendens

Har humor med Gud att göra? Vad betyder det för vår självförståelse att vi kan tycka något är roligt, inklusive oss själva? Och hur gestaltar skämtet relationen till den andre?

Humor kan tyckas vara ett oskyldigt och perifert fenomen, men genom historien har filosofer, författare, konstnärer och teologer analyserat humor som ett centralt drag hos människans mänsklighet. Först den allvarliga högmoderniteten har förpassat humorn till filosofins och teologins utkanter. Forskningsprojektet Gudomliga komedier avser att resultera i en större monografi om humorns idéhistoria och teori med fokus på dess filosofisk-teologiska relevans.

I dess historiska del diskuteras humorns form i antiken, bibeln, medeltiden, renässansen och reformationen för att kulminera i en utförlig redogörelse för dess relation till subjektivitet och transcendens i den tyska romantiken. Den påföljande teoretiska delen tar upp humor som ett filosofiskt och teologiskt problem och försöker – kritiskt och konstruktivt men också polemiskt mot så kallad ”humorteori” – nå en förståelse av hur subjektivitet och transcendens relaterar till denna. Projektet kommer inte kunna ge ett svar på "när det är roligt", men väl diskutera vilka de antropologiska förutsättningarna är för att kunna uppfatta något som roligt.

 • Projektdeltagare: Ola Sigurdson
 • Projekttid: 2011-2010
 • Finansiering: internt (Göteborgs universitet)

Kultur och hälsa

Mellan den 1 juli 2011 och 30 juni 2017 arbetar Ola Sigurdson som föreståndare för Centrum för kultur och hälsa (www.ckh.gu.se), en centrumbildning finansierad av rektor vars syfte är att stödja och initiera mångvetenskaplig och gränsöverskridande forskning inom området.

"Kultur och hälsa" motsvaras internationellt av åtminstone två forskningsområden: "arts and health" och "medical humanities". Syftet med centrumbildningen är främst strategiskt, men har också inneburit ett behov av att kartlägga och framställa området på ett sätt som är tillgängligt för kommunala och regionala verksamheter likaväl som för forskare inom olika ämnen. Detta har främst skett genom de två böckerna Kultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv (2014) och Kultur och hälsa i praktiken (2016) som Ola Sigurdson redigerat, den senare tillsammans med Annica Sjölander (böckerna går att ladda ned från http://ckh.gu.se/publikationer). Ytterligare några internationella artiklar om olika frågor hör också till projektet.

 • Projektdeltagare: Ola Sigurdson
 • Projekttid: 2011-2017
 • Finansiering: internt (Göteborgs universitet)

On Secularity

2017 kommer Göteborgs internationella konstbiennal (GIBCA) ha temat "On Secularity" för sin utställning. Den nionde upplagan av GIBCA går av stapeln 9 september till 19 november 2017 och kommer att äga rum på Röda Sten Konsthall och ytterligare platser runt om i Göteborg.

Biennalen kommer genom konsten att lyfta fram och problematisera relationen mellan religion och samhälle i samtiden och vad det förändrade landskapet betyder för frågan om sekularitet i betydelsen ett gemensamt utrymme för förhandling mellan olika sätt att leva. Eller, med Judith Butlers ord, är syftet att skapa rum "för samlevnad och kamp, genom deltagande i offentliga diskussioner, genom kulturella och meningsskapande projekt, som tillåter former av åtskillnad att sammanfalla med former av tillhörighet". I samband med biennalen kommer PARSE (Platform for Artistic Research Sweden) tillsammans med GIBCA att publicera ett nummer av sin tidskrift med samma tema. Detta nummer ska samla konstnärer, filosofer, teologer, konstvetare med flera kring ämnet. Redaktionen utgörs av biennalens curator Nav Haq, konstprofessorn Andrea Phillips och Ola Sigurdson. Sigurdson är också rådgivare till biennalens arbete.

 • Projektdeltagare: Ola Sigurdson, Nav Haq, Andrea Phillips
 • Projekttid: 2016-2017
Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2016-12-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?