Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Mats Malm

Professor

Mats Malm
Professor
Litteraturvetenskap
Akademisk grad: Doktor,
mats.malm@lir.gu.se
031-786 5285

Rumsnummer: H411
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Lundgrensgatan 7 , 412 55 Göteborg


Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se

Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 405 30 Göteborg

Om Mats Malm

F.D. i litteraturvetenskap 1996, gästprofessor vid Johann Wolfgang Goethe-Universität, Frankfurt am Main 1998–99, professor vid Göteborgs universitet sedan 2004.

Forskning

Jag disputerade 1996 på en avhandling om litteraturteoretiska aspekter av den nordiska göticismen och har därefter skrivit böcker om den tidiga romanen i Sverige, svensk barock, tolkningstraditionen kring Aristoteles Poetik och frågan om hur litteratur förändrar mening över tid därför att dess mottagare urskiljer olika röster i den.

I artiklar har jag också arbetat med bland annat antikens poetik och fornnordisk diktning. Som redaktör har jag varit med om att ge ut ett antal antologier och festskrifter, och Tidskrift för litteraturvetenskap åren 1997–1998. Jag har publicerat ett antal vetenskapliga utgåvor, och utvecklat frågan om vetenskaplig utgivning och digitala användningsområden för litteratur som föreståndare för utgivningsprojektet Litteraturbanken (http://litteraturbanken.se) samt som ledare av VR-projektet ”Det svenska 1800-talet speglat i prosafiktionen” (http://spf1800-1900.se).
 På senare tid har jag främst ägnat mig åt så kallad digital humaniora och möjligheterna att utveckla nya forskningsmetoder och -frågor kring stora textbaser.

Ett sidointresse är översättning: jag har översatt isländska sagor och Snorres Edda (med Karl G. Johansson), samt några latinska texter. Frågor om översättning och hur litterära verk förändras när de förs över till nya språk återkommer ständigt i min forskning.

Jag är ledamot av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Kungl. Vetenskaps- och Vitterhetssamhället i Göteborg och Michaelisgillet, och ingår i styrelsen för Svenska Vitterhetssamfundet och i redaktionen för Odense University Press serie "The Viking Collection. Studies in Northern Civilization".

Ett antal publikationer

Monografier

 • The Soul of Poetry Redefined. Vacillations of mimesis from Aristotle to Romanticism, Copenhagen 2012 (utk. maj 2012).
 • Poesins röster. Avlyssningar av äldre litteratur, Höör 2011
 • Voluptuous Language and Poetic Ambivalence. The Example of Swedish Baroque, transl. Alan Crozier, Frankfurt am Main – Berlin – Bern – Bruxelles – New York – Oxford – Wien 2011.
 • Det liderliga språket. Poetisk ambivalens i svensk ’barock’, Stockholm/Stehag 2004.
 • Textens auktoritet. De första svenska romanernas villkor, Stockholm/Stehag 2001.
 • Minervas äpple. Om diktsyn, tolkning och bildspråk inom nordisk göticism, diss. Göteborg, Stockholm/Stehag 1996.

Artiklar

 • ”C.J.L. Almqvist: Gesammelte Werke”, Geschichte der Edition in Skandinavien, hrsg. Paula Henrikson und Christian Janss. Bausteine zur Geschichte der Edition, hrsg. Rüdiger Nutt-Kofoth und Bodo Plachta, 4, Berlin/Boston 2013, 501–514.
 • ”Linguistic Desire and the Moral Iconography of Language in Early Modern England”, Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, ed. Anders Cullhed, Carin Franzén, Anders Hallengren and Mats Malm, Newcastle upon Tyne 2013, 144–156.
 • ”Utgivning av svensk 1600- och 1700-talslitteratur”, Hunden och lopporna. Uppsatser om editionsfilologi, red. Karin Hult, Christina Thomsen och Törnqvist Gunhild Vidén, Stockholm 2012, 120–136.
 • ”The Role of Emotions in the Development of Artistic Theory and the System of Literary Genres”, The Making of the Humanities. Volume II: From Early Modern to Modern Disciplines, ed. Rens Bod, Jap Maat and Thijs Weststijn, Amsterdam 2012, 267–281.
 • Oelke, Daniela & Kokkinakis, Dimitrios & Malm, Mats, ”Advanced Visual Analytics Methods for Literature Analysis”, Language Technology for Cultural Heritage, Social Sciences, and Humanities (LaTeCH), an EACL Workshop, Avignon 2012, 70–77.
 • ”Legitimitätsanspruch und Auktorisierung in den frühen schwedischen Romanen”, Text – Reihe – Transmission. Unfestigkeit als Phänomen skandinavischer Erzählprosa 1500–1800, hrsg. Jürg Glauser und Katharina Richter, Tübingen und Basel 2012, 283–309.
 • ”Den paradoxala inbillningen”, Språket i historien. Historien i språket. En vänbok till Bo Lindberg, red. Mats Andrén et al., Arachne nr 22, Göteborg 2011, 303–314.
 • ”Skalds, Runes, and Voice”, Viking and Medieval Scandinavia 6, 2011, 135–146.
 • ”Vem är du? Fantasins gestaltningar hos Kellgren och Thorild”, Vandring genom tiden. Till Anders Cullhed 18/3 2011, red. Thomas Götselius, Anders Olsson & Boel Westin, Stockholm/Stehag 2011, 191–202.
 • ”Sophia Elisabet Brenner och det nordiska”, Wår lärda Skalde-fru Sophia Elisabet Brenner och hennes tid, red. Valborg Lindgärde, Arne Jönsson, Elisabet Göransson, Ängelholm 2010, 248–265.
 • ”Rhetoric, Morals, and Patriotism in Early Swedish Literature: Georg Stiernhielm’s Hercules (1658), Rhetoric and Literature in Finland and Sweden, 1600–1900 (Nordic Studies in the History of Rhetoric 2), Copenhagen 2008, 1–26. <http://www.nnrh.dk/NSHR/nshr2/index.html>
 • ”The Notion of Effeminate Language in Old Norse Literature”, Learning and Understanding in the Old Norse World: Essays in Honour of Margaret Clunies Ross, ed. Judy Quinn, Kate Heslop, and Tarrin Wills, Turnhout 2007, 305–320.
 • ”Symbolen och den retoriska repertoarens gränser”, Tidskrift för litteraturvetenskap 2005:1/2, 38–55.
 • ”Editionsfilologins potentialer” Læsemåder. Udgavetyper og målgrupper. Bidrag til en konference afholdt af Nordisk Netværk for Editionsfilologer 10.–12. oktober 2003, red. Per Dahl, Johnny Kondrup & Karsten Kynde, København 2005, 29–51.
 • ”Baldrs draumar and the generic turn”, Scandinavian Studies 76:1, 2004, 1–20.
 • ”Allegoria non grata. Misstänksamheten mot allegorin”, Allegori, estetik, politik. Texter om litteratur, red. Ulf Olsson och Per Anders Wiktorsson, Stockholm/Stehag 2003, 55–64.
 • ”Rhetoric and Realism in 18th Century Swedish Novels”, Ten Nordic Studies in the History of Rhetoric, ed. Pernille Harsting and Stefan Ekman, Nordic Network for the History of Rhetoric, København 2002, 77–93.
 • ”On the Technique of the Sublime”, Comparative Literature. Journal of the American Comparative Literature Association 52:1, 2000, 1–10.

Utgivning

 • Pangs of Love and Longing: Configurations of Desire in Premodern Literature, ed. Anders Cullhed, Carin Franzén, Anders Hallengren and Mats Malm, Newcastle upon Tyne 2013.
 • Bokens materialitet. Bokhistoria och bibliografi. Bidrag till en konferens anordnad av Nordiskt Nätverk för Editionsfilologer 14–16 september 2007, red. Mats Malm, Barbro Ståhle Sjönell & Petra Söderlund, Stockholm 2009.
 • Tilltal och svar. Studier tillägnade Beata Agrell, red. Jenny Bergenmar, Mats Jansson, Johanna Lundström Gondouin & Mats Malm, Stockholm/Stehag 2009.
 • Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson, red. Stefan Ekman, Mats Malm och Lisbeth Stenberg, Stockholm/Stehag 2007 (446 s.).
 • Hans Gustaf Rålamb: En Swensk Adelsmans Äfwentyr, I Utrikes Orter, utgiven med inledning av Mats Malm. Skrifter utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet. Svenska författare. Ny serie, Stockholm 2001 (XXII 205 s.).
 • Israel Holmström: Samlade dikter II, utg. Bernt Olsson, Barbro Nilsson och Mats Malm. Skrifter utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet. Svenska författare. Ny serie, Stockholm 2001 (348 s.).
 • Gudar på jorden. Festskrift till Lars Lönnroth, red. Stina Hansson och Mats Malm, Stockholm/Stehag 2000 (602 s.).
 • Redaktör och ansvarig utgivare av Tidskrift för litteraturvetenskap, årgång 1997–1998 (4 enkelnummer och 2 dubbelnummer).
 • Andreas Arvidi: Manuductio Ad Poesin Svecanam, Thet är/ En kort Handledning til thet Swenske Poeterij/ Verß- eller Rijm-Konsten. Utgiven av Mats Malm med inledning av Mats Malm och Kristian Wåhlin. Skrifter utgivna av Svenska Vitterhetssamfundet. Svenska författare. Ny serie, Stockholm 1996 (XLV 162 s).

Senaste publikationer

Conjuring up the Artist from the Archives: Ivar Arosenius
Jonathan Westin, Dick Claésson, Cecilia Lindhé , Mats Malm
Digital Humanities 2016, Kraków 11–16 July 2016, Poster (konferens) 2016
Poster (konferens)

Marknadens intertextualitet. Kulturarv och återbruk 1840–1900
Mats Malm, Peter Leonard
Spänning och nyfikenhet : festskrift till Johan Svedjedal / redaktion: Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund och Åsa Warnqvist, Möklinta, Gidlund, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Voluptuous Language and Ambivalence in Shakespeare’s Sonnets
Mats Malm
Shakespeare Survey, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Two Cultures of Visual(ized) Cognition
Mats Malm
Intellectual Culture in Medieval Scandinavia, c. 1100–1350 / edited by Stefka Georgieva Eriksen, Turnhout, Brepols, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

The translations of Old Norse Poetry and the Lyric Novelties of Romanticism
Mats Malm
Studies in the Transmission and Reception of Old Norse Literature : the Hyperborean Muse in European Culture / edited by Judy Quinn and Adele Cipolla, Turnhout, Brepols, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Detecting Reuse of Biblical Quotes in Swedish 19th Century Fiction using Sequence Alignment
Dimitrios Kokkinakis, Mats Malm
Corpus-based Research in the Humanities workshop (CRH), 10 December 2015 Warsaw, Poland , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Digitala texter och forskningsfrågor
Mats Malm
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Årsbok 2015, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

Gender-Based Vocation Identification in Swedish 19th Century Prose Fiction using Linguistic Patterns, NER and CRF Learning
Dimitrios Kokkinakis, Ann Ighe, Mats Malm
Proceedings of the Fourth Workshop on Computational Linguistics for Literature (Clfl). Co-located with the NAACL/HLT. Denver, Colorado, USA, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Vocation Identification in Swedish Fiction.
Dimitrios Kokkinakis, Ann Ighe, Mats Malm
Proceedings of the Fifth Swedish Language Technology Conference (SLTC), Paper i proceeding 2014
Paper i proceeding

Visar 1 - 10 av 58

2016

Conjuring up the Artist from the Archives: Ivar Arosenius
Jonathan Westin, Dick Claésson, Cecilia Lindhé , Mats Malm
Digital Humanities 2016, Kraków 11–16 July 2016, Poster (konferens) 2016
Poster (konferens)

Marknadens intertextualitet. Kulturarv och återbruk 1840–1900
Mats Malm, Peter Leonard
Spänning och nyfikenhet : festskrift till Johan Svedjedal / redaktion: Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund och Åsa Warnqvist, Möklinta, Gidlund, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Voluptuous Language and Ambivalence in Shakespeare’s Sonnets
Mats Malm
Shakespeare Survey, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2016
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Two Cultures of Visual(ized) Cognition
Mats Malm
Intellectual Culture in Medieval Scandinavia, c. 1100–1350 / edited by Stefka Georgieva Eriksen, Turnhout, Brepols, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

The translations of Old Norse Poetry and the Lyric Novelties of Romanticism
Mats Malm
Studies in the Transmission and Reception of Old Norse Literature : the Hyperborean Muse in European Culture / edited by Judy Quinn and Adele Cipolla, Turnhout, Brepols, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

2015

Detecting Reuse of Biblical Quotes in Swedish 19th Century Fiction using Sequence Alignment
Dimitrios Kokkinakis, Mats Malm
Corpus-based Research in the Humanities workshop (CRH), 10 December 2015 Warsaw, Poland , Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

Digitala texter och forskningsfrågor
Mats Malm
Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien Årsbok 2015, Artikel i övriga tidskrifter 2015
Artikel i övriga tidskrifter

Gender-Based Vocation Identification in Swedish 19th Century Prose Fiction using Linguistic Patterns, NER and CRF Learning
Dimitrios Kokkinakis, Ann Ighe, Mats Malm
Proceedings of the Fourth Workshop on Computational Linguistics for Literature (Clfl). Co-located with the NAACL/HLT. Denver, Colorado, USA, Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet) 2015
Konferensbidrag (offentliggjort, men ej förlagsutgivet)

2014

Vocation Identification in Swedish Fiction.
Dimitrios Kokkinakis, Ann Ighe, Mats Malm
Proceedings of the Fifth Swedish Language Technology Conference (SLTC), Paper i proceeding 2014
Paper i proceeding

Visar 1 - 10 av 58

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2014-10-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?