Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Henrik Björck

Professor

Henrik Björck
Professor
History of Ideas and Science
henrik.bjorck@lir.gu.se
+46 31 786 1929

Room number: J660
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Literature, History of Ideas, and Religion (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

About Henrik Björck

Henrik Björck, born 1961, Ph. D. in History of Ideas and Science 1995, assistant professor in History of Technology at Chalmers University of Technology 1998–2002, professor in History of Ideas and Science at Gothenburg University 2005-Present. Research in early 19th century journalism, ideology among engineers, evolution of institutions for higher education and research, historiography of history of ideas and science and methodology of metaphor analysis. A favorite contact abroad is SHOT, The Society for the History of Technology.

Error when parsing response. Message: : null

Latest publications

Förändring och stabilitet i vetenskapliga sällskap: Kungl. Vetenskapsakademien från kamporganisation till Nobelpris
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund: Årsberättelse, Chapter in book 2018
Chapter in book

Fragments of the Academy's contemporary history
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The academy that academised, 1820–1904
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The Academy of Sciences as a bridgehead for knowledge policy, 1739–1820
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The practical and material framework: Members, buildings and economy
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg & Stockholm, Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The formal framework: Mission and organisation
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg & Stockholm, Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

A tricky equation
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg & Stockholm, Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

A Linnaean triptych
Henrik Björck
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The Academy of Sciences as the spider in the web, 1904–1969
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

Reella ramar: Ledamöter, byggnader, ekonomi
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Kunskap i rörelse : Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, (red.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg, Makadam , Chapter in book 2018
Chapter in book

Error when parsing response. Message: : null

Showing 61 - 70 of 73

1998

1997

Till frågan om frågan: Idéhistorikern, källkritiken och problemformuleringsproblemet
Henrik Björck
Idé- och lärdomshistoria i Göteborg 1997: Ställningar och förhållanden efter fyrtio år, red. Henrik Björck, Göteborg, Arachne, Chapter in book 1997
Chapter in book

1996

Till frågorna om idéhistoriens egenart och rötter
Henrik Björck
Lychnos, Journal article 1996
Journal article

Den upplysande maskinen
Henrik Björck
Polhem, Journal article 1996
Journal article

1995

Teknisk idéhistoria
Henrik Björck
Göteborg, Arachne, Book 1995
Book

1994

Vad är idéhistoria?: Perspektiv på ämnets identitet under sextio år
Henrik Björck, Nils Andersson
Stockholm & Stehag, Brutus Östlings bokförlag Symposion, Edited book 1994
Edited book

1992

Folkhemmets tekniker
Henrik Björck
Humaniora och teknik - Humanistisk forskning vid Göteborgs universitet, Magazine article 1992
Magazine article

1991

Mellan borgerlig offentlighet och rojalistisk officialitet
Henrik Björck
Motströms: Kritiken av det moderna, red. Staffan Källström & Erland Sellberg, Stockholm, Carlssons, Chapter in book 1991
Chapter in book

Showing 61 - 70 of 73

Page Manager: Elin Widfeldt|Last update: 10/27/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://lir.gu.se/english/about-us/staff/?publicationPageNumber=7&selectedTab=2&languageId=100001&disableRedirect=true&returnUrl=http%3A%2F%2Flir.gu.se%2Fom-oss%2Fpersonal%2F%3FuserId%3Dxbjohe%26userName%3DHenrik%2BBj%25C3%25B6rck&userId=xbjohe&userName=Henrik+Bj%C3%B6rck
Utskriftsdatum: 2020-08-11