Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Camilla Brudin Borg

Senior lecturer

Camilla Brudin Borg
Senior lecturer
camilla.brudin.borg@lir.gu.se
+46 31 786 5434

Room number: C643
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Literature, History of Ideas, and Religion (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Latest publications

Is all that is new therefore good? The Swedish author Lars Gyllensten and ecocritical tendencies of today
Camilla Brudin Borg
Perspectives on Ecocriticism: Local Beginnings, Global Echoes / edited by Ingemar Haag, Karin Molander Danielsson, Marie Öhman and Thorsten Päplow, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, Chapter in book 2019
Chapter in book

Internship as a Mean for Integration. A Critical Study
Hala Alaraj, Majsa Allelin, Matilda Amundsen Bergström, Camilla Brudin Borg
Journal of International Migration and Integration, Journal article 2019
Journal article

Förgöra eller förstå: Det främmande i Hayao Miyazakis anime Nausikaä från Vindarnas dal
Camilla Brudin Borg
Mångkulturell barn- och ungdomslitteratur: analyser / Maria Andersson, Elina Druker (red.), Lund, Studentlitteratur, Chapter in book 2017
Chapter in book

Att kopiera ett original eller skapa en originell kopia? Om unga betaläsare och föreställningar om originalitet
Camilla Brudin Borg, Christina Olin-Scheller
Mångfaldens möjligheter: Litteratur och språkdidaktik i Norden / i redaktion av Peter Andersson, Per Holmberg, Anna Lyngfelt, Anna Nordenstam & Olle Widhe, Göteborg, Nationella nätverket för svenska med didaktisk inriktning&Nordiska nätverket för modersmålsdidaktik, Chapter in book 2014
Chapter in book

Lars Gyllensten: Inventor of Modern Stages of Life
Camilla Brudin Borg
Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Vol 12: Kierkegaard’s Influence on Literature and Art, Tome III: Sweden and Norway / edited by Jon Stewart., Farnham, Ashgate, Chapter in book 2013
Chapter in book

Victoria Benedictsson: A Female perspective on Ethics
Camilla Brudin Borg
Kierkegaard Research: Sources, Reception and Resources, Vol 12: Kierkegaard’s Influence on Literature and Art, Tome III: Sweden and Norway / edited by Jon Stewart., Farnham, Ashgate, Chapter in book 2013
Chapter in book

Fru Mariannes uppförande: Søren Kierkegaards Antingen – eller i Victoria Benedictssons roman Fru Marianne
Camilla Brudin Borg
Tilltal och svar: Vänbok till Beata Agrell, Göteborg, Daidalos, Chapter in book 2009
Chapter in book

Showing 11 - 17 of 17

2007

Ekfrasen som meta-bild i Lars Gyllenstens roman Skuggans återkomst
Camilla Brudin Borg
Ekfrasens former: Billeder i Text, Århus, Aarhus University Press, Chapter in book 2007
Chapter in book

Det dubbla tilltalet i brevet till den verkliga läsaren i Søren Kierkegaards Gjentagelsen
Camilla Brudin Borg
Den litterära textens förändringar: studier tillägnade Stina Hansson, Magazine article 2007
Magazine article

2005

Ett montage av ikoner - en litterär ikonostas
Camilla Brudin Borg
Litteratur og visuell kultur/Literature and Visual Culture, Journal article 2005
Journal article

Skuggspel. Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap
Camilla Brudin Borg
Artos & Norma bokförlag, Doctoral thesis 2005
Doctoral thesis

2004

2003

Genren och undantaget betraktat med hjälp av Sören Kierkegaards Gjentagelsen
Camilla Brudin Borg
Genrer och genreproblem: teoretiska och historiska perspektiv / Genres and Problems of Genre: Theoretical and Historical Perspectives, Conference contribution 2003
Conference contribution

1999

Lust och lärdom. Gyllenstens Sju vise mästare om kärlek och erotiska motiv hos Kierkegaard
Camilla Brudin Borg
Tidskrift för litteraturvetenskap , Journal article 1999
Journal article

Showing 11 - 17 of 17

Page Manager: Elin Widfeldt|Last update: 10/27/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?