Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Gustav Holmberg

Senior lecturer

Gustav Holmberg
Senior lecturer
gustav.holmberg@lir.gu.se
+46 31 786 4416

Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Literature, History of Ideas, and Religion (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Latest publications

Tid för enhetlighet: Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige
Gustav Holmberg, Johan Kärnfelt
Tid för enhetlighet: Astronomerna och standardiseringen av tid i Sverige / Gustav Holmberg & Johan Kärnfelt., Lund, Nordic Academic Press, Chapter in book 2019
Chapter in book

Beräkningsarbete
Gustav Holmberg
Johan Kärnfelt, Karl Grandin och Solveig Jülich red., Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, Göteborg och Stockholm, Makadam , Chapter in book 2018
Chapter in book

Tid att lita på
Gustav Holmberg
Johan Kärnfelt, Karl Grandin och Solveig Jülich red., Kunskap i rörelse: Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, Göteborg , Makadam , Chapter in book 2018
Chapter in book

Norrsken, papper och penna
Gustav Holmberg
Kunskap i rörelse : Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället / red.: Johan Kärnfelt, Karl Grandin, Solveig Jülich., Göteborg, Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The Future: Historians look forward
Gustav Holmberg
Gunnar Broberg and David Dunér eds., Prepared for Both : Lund University and the surrounding world., Lund, Lund University, Chapter in book 2017
Chapter in book

Framtidshistorikerna
Gustav Holmberg
Konferenspresentation på sessionen "Tillbaka till framtiden: Ett rundabordssamtal om efterkrigstidens framtidshistoria", Svenska Historikermötet, 10–12 maj 2017, Sundsvall, Conference contribution 2017
Conference contribution

"Time Balls, Telegraphy, Radio Signals, and Public Clocks: Astronomy and the Distribution of Synchronized High-Precision Time in Sweden, 1850–1920"
Gustav Holmberg
Biennial History of Astronomy Workshop - ND XIII July 5-9, 2017 - abstracts, Conference contribution 2017
Conference contribution

Framtiden : historikerna blickar framåt
Gustav Holmberg
Beredd till bådadera : Lunds universitet och omvärlden / Gunnar Broberg & David Dunér (red.), Lund, Lunds universitet, Chapter in book 2017
Chapter in book

50 forgotten Miras
T. Karlsson, Bengtsson H., T. Wikander, Gustav Holmberg, R. Wahlström et al.
Journal of the American Association of Variable Star Observers, Journal article 2016
Journal article

Gustaf Svanberg
Gustav Holmberg
Svenskt biografiskt lexikon, Chapter in book 2016
Chapter in book

Showing 11 - 20 of 70

2014

Passion istället för profession: Ideal och identitet i amatörastronomins historia från 1700-tal till 1900-tal
Gustav Holmberg
Utopin i vardagen : sinnen, kvinnor idéer : en vänbok till Elisabeth Mansén / Jenny-Leontine Olsson, Ylva Söderfeldt, Anna Ohlsson & Jonas Ellerström (red.), Lund, Ellerströms, Chapter in book 2014
Chapter in book

2013

Extraterrestrial life for the masses: Knut Lundmark and the boundaries of science
Gustav Holmberg
The history and philosophy of astrobiology : perspectives on extraterrestrial life and the human mind, Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, Chapter in book 2013
Chapter in book

Liv i rymden under 1800- och 1900-talen
Gustav Holmberg
Extrema världar: Om sökandet efter liv i rymden, Lund, Pufendorfinstitutet, Chapter in book 2013
Chapter in book

V2331 Cyg is an Algol variable with deep eclipses
Gustav Holmberg, Hans Bengtsson, Pierre Hallsten, Anders Hemlin, Thomas Karlsson et al.
The Journal of the American Association of Variable Star Observers, Journal article 2013
Journal article

The Momentum of Maturity: What to do With Ageing Big Science Facilities
Gustav Holmberg
Legitimizing ESS : big science as a collaboration across boundaries, Lund, Nordic Academic Press, Chapter in book 2013
Chapter in book

The history and philosophy of astrobiology: Perspectives on extraterrestrial life and the human mind
Gustav Holmberg, David Dunér, Joel Parthemore, Erik Persson
Newcastle upon Tyne, Cambridge Scholars Publishing, Edited book 2013
Edited book

2012

Mångdisciplinära forskargrupper – förutsättningar, ledning och genusmönster
Gustav Holmberg, Katarina Jacobsson, Håkan Johansson, Åsa Wengelin
Widén, K. & Lövkrona. I. (Red) AKKA AKkademiska Kollegors ansvar. Ledarutvecklingsprogram för kvinnor och män vid Lunds universitet 2010-2011 Erfarenheter från ett ledarskapsprogram, Lund, Lunds universitet, Chapter in book 2012
Chapter in book

Mårten Strömer
Gustav Holmberg
Svenskt biografiskt lexikon, Stockholm, Chapter in book 2012
Chapter in book

Showing 11 - 20 of 70

Page Manager: Elin Widfeldt|Last update: 10/27/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?