Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Cecilia Pettersson

Senior lecturer

Cecilia Pettersson
Senior lecturer
cecilia.pettersson@lir.gu.se
+46 31 786 4920
0737-590495

Room number: C648
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Literature, History of Ideas, and Religion (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

About Cecilia Pettersson

Error when parsing response. Message: : null

Latest publications

En språkkonstnär som hyllas av alla
Cecilia Pettersson
Parnass, Magazine article 2019
Magazine article

"På moderskapets skuggsida: samtida berättelser om förlossningsdepression"
Cecilia Pettersson
Allvarligt talat. Berättelser om livet, red. Maria Sjöberg, Göteborg , Makadam , Chapter in book 2018
Chapter in book

”Låt inte rädslan hindra din längtan. Om svåra förlossningar och förlossningsrädsla”
Cecilia Pettersson
Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskap, red. Margaretha Fahlgren och Anna Williams, Stockholm, Gidlunds förlag, Chapter in book 2018
Chapter in book

”Det allra mest förbjudna? Tabu och moderskap i självbiografier om förlossningsdepression”
Cecilia Pettersson
Mamma hursomhelst. Berättelser om moderskap, red. Margaretha Fahlgren och Anna Williams, Stockholm, Gidlunds förlag, Chapter in book 2018
Chapter in book

”Läsning i grupp – ett sätt att främja psykiskt välbefinnande?”
Cecilia Pettersson
Vetenskap för alla, Stockholm, Folkuniversitetet, Chapter in book 2018
Chapter in book

”Motherhood and Taboo in Contemporary Autobiographies about Postpartum Depression”
Cecilia Pettersson
The Patient as Text – Revisited, Paris 11–13 september 2018, Conference contribution 2018
Conference contribution

”Kreativ biblioterapi. Möjligheter och utmaningar”
Cecilia Pettersson
Medicinska bibliotekskonferensen 2018, Nya Varvet, Göteborg 23–24 april 2018, Conference contribution 2018
Conference contribution

”Kreativ biblioterapi och psykisk ohälsa i samband med graviditet och förlossning”
Cecilia Pettersson
Nordic Network for Narratives in Medicine, Lund 21–22 mars 2018, Conference contribution 2018
Conference contribution

Error when parsing response. Message: : null

Showing 21 - 24 of 24

2011

Det förflutnas dunkla kraft - om minnets betydelse i Bodil Malmstens prosa
Cecilia Pettersson
Litteratur och språk : forskning vid institutionen för humaniora, Magazine article 2011
Magazine article

2009

2008

Det (o)begränsade minnet – exemplet Kapten Nemos bibliotek
Cecilia Pettersson
Gränser i nordisk litteratur, vol. II, Åbo, Åbo Akademis förlag , Chapter in book 2008
Chapter in book

”Var är själva människan i allt det där?" Om genus, subjektivitet och blick i Bodil Malmstens Nästa som rör mig
Cecilia Pettersson
Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja, Göteborg, Kabusa förlag, Chapter in book 2008
Chapter in book

Showing 21 - 24 of 24

Page Manager: Elin Widfeldt|Last update: 10/27/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?