Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Håkan Möller

Professor

Håkan Möller
Professor
hakan.moller@lir.gu.se
+46 31 786 2537

Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Literature, History of Ideas, and Religion (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

About Håkan Möller

Associate Head of Department for Reserach

Håkan Möller is a theologian and literary historian, Professor of Comparative Literature at the University of Gothenburg since 2011. He teaches at the University of Gothenburg, and also at the University of Helsinki. He holds doctorates, in Divinity (1998) and Philosophy (2001) from the University of Uppsala. In 2003 he was approved as Docent (Associate Professor) in Literature at the University of Uppsala and, in 2004, in Scandinavian Literature at the University of Helsinki. During the academic year 1996/97 he was Visiting Scholar at the Faculty of Divinity in Cambridge.

His early studies were in the interdisciplinary field of Literature and Religion, especially from the seventeenth to the beginning of the nineteenth century. His doctoral dissertation in Divinity was on the hymnography of Johan Olof Wallin (1779–1839) and the groundbreaking new hymn book of 1819 for the Church of Sweden, (The Wallin Hymn, 1997). His literary dissertation, The Wallin Poem: From the Early Poems to Angel of Death (2000) concerns mainly the poetry of Wallin from his first poems of the early nineteenth century up to "The Angel of Death" (1839), his last major poem.

He has recently published a study of one of the most distinguished and famous Swedish authors of the twentieth century, the 1951 Nobel prize-winner in Literature, Pär Lagerkvist (1891–1974): Pär Lagerkvist: From a Writer's Tale to the Nobel Prize (2009). He has also published Pär Lagerkvist: The Poet of the occasion and the literary market (2012). These studies deal with the literary career of Lagerkvist, from his early dream of becoming a famous writer to the success of the novel Barabbas (1950) and the award of the Nobel prize in 1951. He is currently writing a book on the Church of Sweden’s 1695 hymn book within the wider context of criticism of luxury, the ideology of royal power, anti-catholicism and the new sensibility and aesthetic of the period.

He is also Chairman of the Network for the Study of Literature and Religion, based at the Department of Literature, History of Ideas, and Religion at the University of Gothenburg.

Latest publications

Mellan skål och psalm. Wallin som tillfällesdiktare och psalmbearbetare.
Håkan Möller
Kyrkohistorisk årsskrift, Journal article 2019
Journal article

Nyfikenhet och nytta. Svensk ornitologi, Erik Rosenberg och en dammig sko
Håkan Möller
Samlaren : tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Journal article 2019
Journal article

Psalmernas värld. Tre studier i 1695 års psalmbok.
Håkan Möller
Skellefteå, Artos & Norma, Book 2019
Book

"Den oavbrutna skriften. Några notiser om Pär Lagerkvists arbetsanteckningar."
Håkan Möller
Humanismens knutna näve. Pär lagerkvist-samfundets årsskrift 2019, Red. Magnus Eriksson, Växjö, Trolltrumma, Chapter in book 2019
Chapter in book

"Adam, Eva och människoartens nyvunna frihet"
Håkan Möller
Hufvudstadsbladet, Newspaper article 2019
Newspaper article

Showing 21 - 30 of 40

2017

"Kleopatra. Tradering och projektion".
Håkan Möller
Arche, Magazine article 2017
Magazine article

2016

Prästerna, klädmodet och biskop Swedberg
Håkan Möller
Kyrklig rätt och kyrklig orätt – kyrkorättsliga perspektiv. Festskrift till professor Bertil Nilsson / redaktörer: Martin Berntson & Anna Minara Ciardi, Skellefteå, Artos , Chapter in book 2016
Chapter in book

Charles XI, the City, and French Luxury
Håkan Möller
The Gallery of Charles XI at the Royal Palace of Stockholm – in Perspective / edited by Linda Hinners, Martin Olin & Margaretha Rossholm Lagerlöf, Stockholm, Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, Chapter in book 2016
Chapter in book

Odödliga mästerverk. Om Delblanc, Lagerkvist och det litterära 1960-talet
Håkan Möller
Spänning och nyfikenhet. Festskrift till Johan Svedjedal / redaktion: Gunnel Furuland, Andreas Hedberg, Jerry Määttä, Petra Söderlund och Åsa Warnqvist, Möklinta, Gidlund, Chapter in book 2016
Chapter in book

2015

Introduction
Håkan Möller, Beata Agrell
LIR.journal, Editorial letter 2015
Editorial letter

Långfredagens frihet. W. H. Auden, religionen och dikten "Friday's Child"
Håkan Möller
Någonstädes mellan sol och och söder, mellan nord och natt. Interdisciplinära studier tillägnade professor Torsten Pettersson. Festskrift. Jenny Björklund et al. (red.), Möklinta, Gidlunds förlag, Chapter in book 2015
Chapter in book

Kris, sorg och skrift. En textgenetisk studie kring Pär Lagerkvists roman Mariamne (1967)
Håkan Möller
Kladd, utkast, avskrift. Studier av litterära tillkomstprocesser. Redaktörer Paula Henrikson & Jon Viklund, Uppsala, Avdelningen för litteratursociologi, Uppsala universitet, Chapter in book 2015
Chapter in book

Showing 21 - 30 of 40

Page Manager: Elin Widfeldt|Last update: 10/27/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?