Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Henrik Björck

Professor

Henrik Björck
Professor
History of Ideas and Science
henrik.bjorck@lir.gu.se
+46 31 786 1929

Room number: J660
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Literature, History of Ideas, and Religion (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

About Henrik Björck

Henrik Björck, born 1961, Ph. D. in History of Ideas and Science 1995, assistant professor in History of Technology at Chalmers University of Technology 1998–2002, professor in History of Ideas and Science at Gothenburg University 2005-Present. Research in early 19th century journalism, ideology among engineers, evolution of institutions for higher education and research, historiography of history of ideas and science and methodology of metaphor analysis. A favorite contact abroad is SHOT, The Society for the History of Technology.

Error when parsing response. Message: : null

Latest publications

Förändring och stabilitet i vetenskapliga sällskap: Kungl. Vetenskapsakademien från kamporganisation till Nobelpris
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund: Årsberättelse, Chapter in book 2018
Chapter in book

Fragments of the Academy's contemporary history
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The academy that academised, 1820–1904
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The Academy of Sciences as a bridgehead for knowledge policy, 1739–1820
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The practical and material framework: Members, buildings and economy
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg & Stockholm, Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The formal framework: Mission and organisation
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg & Stockholm, Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

A tricky equation
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg & Stockholm, Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

A Linnaean triptych
Henrik Björck
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The Academy of Sciences as the spider in the web, 1904–1969
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

Reella ramar: Ledamöter, byggnader, ekonomi
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Kunskap i rörelse : Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, (red.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg, Makadam , Chapter in book 2018
Chapter in book

Error when parsing response. Message: : null

Showing 31 - 40 of 73

2016

2015

Makt och myndighet i högskolans samtidshistoria: Reaktioner på nedmonteringen av kollegialiteten
Henrik Björck
Från Göteborg till Malmö via Königsberg: En resa i idéhistoria, idrott, kultur och utbildning, red. Nils Andersson & Mats Greiff, Malmö, Malmö högskola, Chapter in book 2015
Chapter in book

2014

Socialdemokratin och demokratin
Henrik Björck
Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Book review 2014
Book review

Democracy or democracies?
Henrik Björck
Contributions to the history of concepts, Book review 2014
Book review

2013

Problemlösare som inte längre uppskattas
Henrik Björck
Respons: Recensionstidskrift för humaniora & samhällsvetenskap, Book review 2013
Book review

Om kollegialitet
Henrik Björck
Stockholm, SULF:s skriftserie, Book 2013
Book

Kollegialitet och konkurrens
Henrik Björck
Till vilken nytta?: En bok om humanioras möjligheter, red. Tomas Forser & Thomas Karlsohn, Göteborg, Daidalos, Chapter in book 2013
Chapter in book

2012

2011

Det politiska folkhemsbegreppet: Tillkomstens kontexter
Henrik Björck
Språket i historien, historien i språket: En vänbok till Bo Lindberg, red. Mats Andrén, Henrik Björck, Johan Kärnfelt & Cecilia Rosengren, Göteborg, Arachne, Chapter in book 2011
Chapter in book

Showing 31 - 40 of 73

Page Manager: Elin Widfeldt|Last update: 10/27/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?