Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Contact form
 


Note! If you want an answer on a question you must specify your email address
Henrik Björck

Professor

Henrik Björck
Professor
History of Ideas and Science
henrik.bjorck@lir.gu.se
+46 31 786 1929

Room number: J660
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Literature, History of Ideas, and Religion (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

About Henrik Björck

Henrik Björck, born 1961, Ph. D. in History of Ideas and Science 1995, assistant professor in History of Technology at Chalmers University of Technology 1998–2002, professor in History of Ideas and Science at Gothenburg University 2005-Present. Research in early 19th century journalism, ideology among engineers, evolution of institutions for higher education and research, historiography of history of ideas and science and methodology of metaphor analysis. A favorite contact abroad is SHOT, The Society for the History of Technology.

Error when parsing response. Message: : null

Latest publications

Förändring och stabilitet i vetenskapliga sällskap: Kungl. Vetenskapsakademien från kamporganisation till Nobelpris
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Kungl. Humanistiska vetenskapssamfundet i Lund: Årsberättelse, Chapter in book 2018
Chapter in book

Fragments of the Academy's contemporary history
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The academy that academised, 1820–1904
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The Academy of Sciences as a bridgehead for knowledge policy, 1739–1820
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The practical and material framework: Members, buildings and economy
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg & Stockholm, Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The formal framework: Mission and organisation
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg & Stockholm, Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

A tricky equation
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg & Stockholm, Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

A Linnaean triptych
Henrik Björck
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

The Academy of Sciences as the spider in the web, 1904–1969
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Knowledge in Motion: The Royal Swedish Academy of Sciences and the Making of Modern Society, (eds.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg , Makadam, Chapter in book 2018
Chapter in book

Reella ramar: Ledamöter, byggnader, ekonomi
Henrik Björck, Thomas Kaiserfeld
Kunskap i rörelse : Kungl. Vetenskapsakademien och skapandet av det moderna samhället, (red.) Johan Kärnfelt, Karl Grandin & Solveig Jülich, Göteborg, Makadam , Chapter in book 2018
Chapter in book

Error when parsing response. Message: : null

Showing 41 - 50 of 73

2011

Språket i historien, historien i språket
Henrik Björck, Mats Andrén, Johan Kärnfelt, Cecilia Rosengren
Göteborg, University of Gothenburg, Edited book 2011
Edited book

2010

Drömmar om enhet i upplösningens tid
Henrik Björck
Drömmar: En vänbok till Ingemar Nilsson, red. Mats Andrén, Henrik Björck, Johan Kärnfelt & Cecilia Rosengren, Göteborg, Arachne, Chapter in book 2010
Chapter in book

Doktor
Henrik Björck
Allt som tänkas kan: 29 ingångar till vetenskapens villkor, red. Marie Cronqvist, Stockholm, Makadam & Stiftelsen Riksbankens jubileumsfond, Chapter in book 2010
Chapter in book

Drömmar. En vänbok till Ingemar Nilsson
Mats Andrén, Henrik Björck, Johan Kärnfelt, Cecilia Rosengren
Göteborg, University of Gothenburg, Edited book 2010
Edited book

2009

Badbilder: Om hygien och lort i Sverige utifrån badkongresserna 1925 och 1930
Henrik Björck
Förlossningskonst, red. David Dunér & Tove Paulsson Holmberg, Lund, Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, Chapter in book 2009
Chapter in book

Ingenjörerna
Henrik Björck
Signums svenska kulturhistoria: 1900-talet, red. Jakob Christensson, Stockholm, Signum, Chapter in book 2009
Chapter in book

Teknisk bildning och bildade tekniker
Henrik Björck
På spaning efter teknisk bildning, red. Åke Ingerman, Karin Wagner, Ann-Sofie Axelsson, Stockholm, Liber, Chapter in book 2009
Chapter in book

Johan Nordström: Litteraturhistorisk traditionsförmedlare, idéhistorisk nybyggare
Henrik Björck
Svenska historiker: Från medeltid till våra dagar, red. Ragnar Björk, Alf W. Johansson, Stockholm, Norstedts, Chapter in book 2009
Chapter in book

Teknik och bildning i begreppshistorisk belysning
Henrik Björck
På spaning efter teknisk bildning, red. Åke Ingerman, Karin Wagner, Ann-Sofie Axelsson, Stockholm, Liber, Chapter in book 2009
Chapter in book

Showing 41 - 50 of 73

Page Manager: Elin Widfeldt|Last update: 10/27/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?