Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Christian Lenemark

Senior lecturer

Christian Lenemark
Senior lecturer
Comparative literature
christian.lenemark@lir.gu.se
+46 31 786 4920

Room number: C648
Postal Address: Box 200, 40530 Göteborg
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Department of Literature, History of Ideas, and Religion (More Information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Visiting Address: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Latest publications

Att gestalta sjukdom. Grafiska självbiografier om cancer
Christian Lenemark
Tidskrift för litteraturvetenskap, Journal article 2019
Journal article

Doing Illness. Cancer Narratives in Digital Media
Christian Lenemark
Tidsskrift for Forskning i Sygdom og Samfund, Journal article 2019
Journal article

"Kerstin Thorvall"
Christian Lenemark
Märkvärdiga svenska kvinnor. 200 kvinnor som förändrat våra liv / Lisbeth Larsson red. , Stockholm, Albert Bonniers förlag, Encyclopedia entry 2019
Encyclopedia entry

Tidskrift för litteraturvetenskap 2018:3
Christian Lenemark
Tidskrift för litteraturvetenskap, Journal issue 2018
Journal issue

Narrating the Unnarratable. Cancer in Graphic Pathographies
Christian Lenemark
Curating Health. Graphic Medicine and Representations of Illness, Stockholm 3–4 december 2018, Conference contribution 2018
Conference contribution

Blod, streck och tårar. Mödrar och moderskap i grafiska självbiografier
Christian Lenemark
Mamma hursomhelst : Berättelser om moderskap / Margaretha Fahlgren & Anna Williams (red.)., [Stockholm] , Gidlunds förlag, Chapter in book 2018
Chapter in book

Showing 61 - 70 of 72

2009

"Självcensur och bekännelsetvång"
Christian Lenemark
Glänta, Magazine article 2009
Magazine article

2008

"Vid fiktionens gräns. Om Stig Larsson och det självbiografiska"
Christian Lenemark
Gränser i nordisk litteratur/Borders in Nordic Literature, IASS XXVI 2006 vol. II, red. Clas Zilliacus, Heidi Grönstrand, Ulrika Gustafsson, Åbo, Åbo Akademis Förlag, Chapter in book 2008
Chapter in book

2007

”På guidad tur genom den heliga Birgittas uppenbarelse Karl Ulfsson inför domen"
Christian Lenemark
Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson, Stockholm/Stehag, Symposion, Chapter in book 2007
Chapter in book

”Den nya synligheten”
Christian Lenemark
Dagens Nyheter , Magazine article 2007
Magazine article

”Författaren online. Bloggen som performativ plattform för självframställning”
Christian Lenemark
Tidskrift för litteraturvetenskap, Magazine article 2007
Magazine article

2006

”Sanningen eller livet”
Christian Lenemark
Dagens Nyheter, Magazine article 2006
Magazine article

”’The Bad Guy är alltid mer fascinerande än den snälle sheriffen’ Om författaren Stig Larsson och outsiderpositionen”
Christian Lenemark
Dom - och vi : populärvetenskapliga föreläsningar hållna under Humanistdagarna den 28-29 oktober 2006, Magazine article 2006
Magazine article

”Fakta eller fiktion?”
Christian Lenemark
Dagens Nyheter, Magazine article 2006
Magazine article

Showing 61 - 70 of 72

Page Manager: Elin Widfeldt|Last update: 10/27/2014
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?