Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Avkolonisering och mobilisering. Alternativa, tornedalska berättelser om förtryck och motstånd

Higher seminar

Gästföreläsning av Anne Heith, lektor i litteraturvetenskap vid Umeå universitet.

Ordförande Håkan Möller.

På Högre seminariet möts doktorander och seniora forskare från institutionens samtliga ämnen för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna. Seminarierna är öppna för alla och kräver ingen förhandsanmälan.

Date: 5/24/2017

Time: 3:15 PM - 5:00 PM

Categories: Comparative Literature

Location: Faculty of Arts, Renströmsgatan 6
E322

Contact person: Håkan Möller

Page Manager: |Last update: 1/13/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?