Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

I silkesmaskars sällskap. Dekoloniserande läsningar av svenskspråkig litteratur

Research profile seminar

I silkesmaskars sällskap. Dekoloniserande läsningar av svenskspråkig litteratur: en presentation av Therese Svenssons pågående avhandlingsprojekt.

Therese Svensson är doktorand i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet. I hennes pågående avhandlingsprojekt bygger ras- och vithetskritiska såväl som icke-humanistiska perspektiv upp den vetenskapliga ansatsen i syfte att läsa svenskspråkig litteratur från tidigt 1900-tal på dekoloniserande vis.

Framförallt presenteras ett exempel på en dekoloniserande läsning av Karin Boyes Astarte (1931), men också ett par reflektioner kring nödvändigheten och svårigheten i att arbeta med intersektionen ras-art. Denna problematik dryftas sedan vidare av seminariet.

Seminariet arrangeras av VitKrit i samarbete med GU-CAS, Göteborgs universitetsnätverk för kritiska djurstudier i antropocen.

Date: 9/19/2018

Time: 5:00 PM - 7:00 PM

Categories: Humanities

Location: Vasa 1, Vera Sandbergs Allé 8 (instiutionen för kulturvetenskaper)

Contact person: Iginia Barretta

Page Manager: |Last update: 1/13/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?