Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

INSTÄLLT: Språkteknologi och AI: två själar, en tanke?

Research profile seminar

Beroende på vem man frågar, har språkteknologi och AI olika många beröringspunkter. Över deras vid det här laget trekvartssekellånga historia ser man klara paralleller - men även intressanta skillnader - vad gäller metodutveckling och konceptualisering av forskningsproblemen. Idag anser somliga att språkteknologin håller på att bli irrelevant som eget forskningsområde genom den senaste tidens utveckling inom AI-området. Andra påpekar att det fortfarande finns många fundamentalt språkliga problem som de senaste AI-metoderna inte hanterar särskilt bra. Under seminariet försöker Lars Borin ge en översikt över dessa frågor och deras bakgrund.

En del av CDH:s lunchseminarieserie om artificiell intelligens.

Lecturer: Lars Borin

Date: 4/14/2020

Time: 12:00 PM - 1:00 PM

Categories: Humanities

Location: Faculty of Arts, Lundgrensgatan 1B
Trappan

Contact person: Katarina Wignell

Page Manager: |Last update: 1/13/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?