Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dialogdagar: Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin!

Activity

Välkommen till regionala träffar i Malmö, Göteborg och Stockholm. Inom ramen för forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin arrangeras nu tre regionala heldagsträffar för att fortsätta dialogen om hur vi tillsammans driver arbetet framåt.

Ta chans att:
- utveckla nya forsknings- och utvecklingsprojekt som motverkar och förebygger utsatthet
- lämna inspel till ny enkätstudie om sexuella trakasserier i akademin
- nätverka och hitta nya samverkanspartners

Inbjudan riktar sig till forskare på fältet, programmets kontaktpersoner, sakkunniga, handläggare och samordnare för jämställdhet, jämlikhet och lika villkor, HR-ansvariga, lärosätesledningar samt studenter och doktorander engagerade i programmets profilområden.

Dialogdagarna är det tredje steget i forsknings- och samverkansprogrammet om genusbaserad utsatthet och sexuella trakasserier i akademin. Programmet är ett initiativ från Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet och dialogdagarna arrangeras tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning, Universitets- och högskolerådet samt SUHF.

Malmö: 17 januari kl. 10.00-15.30, Sankt Gertrud konferens, Östergatan 7 B

Göteborg: 23 januari kl. 10.00-15.30, Göteborgs Universitets huvudbyggnad, Vasaparken 1

Stockholm: 30 januari kl. 10.00-15.30, KTH/Nymble, Drottning Kristinas väg 15-19

Anmälan senast 20 december. Dialogdagarna är kostnadsfria, antalet platser är begränsat.

Mer info i nyhet från KI: https://nyheter.ki.se/anmalan-till-dialogdagar-motverka-sexuella-trakasserier-och-genusbaserad-utsatthet-i-akademin?_ga=2.181998629.349313057.1575820106-294515259.1574349668

ANMÄLAN VIA EVENEMANGSLÄNKEN NEDAN!

Date: 1/23/2020

Time: 10:00 AM - 3:30 PM

Categories: Equal value & equal opportunities

Organizer: Karolinska Institutet, KTH och Malmö universitet och dialogdagarna arrangeras tillsammans med Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet, Universitets- och högskolerådet samt SUHF

Location: University main building Vasaparken, Universitetsplatsen 1

Event URL: Read more about Dialogdagar: Motverka sexuella trakasserier och genusbaserad utsatthet i akademin!

Last day of registration: 12/20/2019 at. 12:00 AM.

Fee: Kostnadsfritt

Contact person: Ulrika Helldén, Samordnare, Karolinska Institutet

Phone: 08-524 869 71

Registration is closed for this event

Page Manager: |Last update: 1/13/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?