Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Alexandra Borg och Nina Ulmaja om Strindbergs lilla röda

Higher seminar

Alexandra Borg, fil. dr. i litteraturvetenskap, och Nina Ulmaja, bokformgivare, berättar om Strindbergs lilla röda. Boken om boken och typerna (Atlantis 2019).

Om svensk bokproduktion och bokdesign med Sveriges mest återutgivna roman - August Strindbergs Röda rummet - som exemplum.

Vad visste egentligen Strindberg om bokens gestaltning och vad kan de enskilda utgåvorna berätta om förlagsstrategier, förläggarintentioner, tekniska premisser och estetiska strömningar?

Ordförande: Jonas Ingvarsson.

Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

På högre seminariet möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna.

Date: 3/11/2020

Time: 3:15 PM - 5:00 PM

Categories: Comparative Literature

Location: Department of Literature, History of Ideas, and Religion, Renströmsgatan 6
C664

Contact person: Johan Kärnfelt

Page Manager: |Last update: 1/13/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?