Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

INSTÄLLT: Bokpresentation: Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie

Higher seminar

Erik Zillén, docent i litteraturvetenskap vid Lunds universitet, presenterar sin nya bok om den aisopiska fabelns historia i Sverige: Fabelbruk i svensk tidigmodernitet. En genrehistorisk studie. OBS! INSTÄLLT.

Boken, som argumenterar för det tidigmoderna som optimalt periodbegrepp i svensk fabelhistorieskrivning, kartlägger hur genren togs i aktivt bruk - språkdidaktiskt, moralpedagogiskt, exemplumretoriskt - under 1500-, 1600- och 1700-tal och hur fabeln runt 1800 hamnade i en kris som den aldrig hämtat sig från.

Samarrangemang mellan högre seminariet och Tidigmoderna seminariet.

Ordförande: Cecilia Rosengren.

Seminariet hålls på svenska / The seminar will be held in Swedish.

På högre seminariet möts doktorander, forskare och studenter för idéutbyte och perspektiv utöver ämnesgränserna.

Date: 5/13/2020

Time: 3:15 PM - 5:00 PM

Categories: Idéhistoria

Location: Department of Literature, History of Ideas, and Religion, Renströmsgatan 6
C664

Contact person: Johan Kärnfelt

Page Manager: |Last update: 1/13/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?