Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Alla barn ska med - demokrati och läsning i teori & praktik

Research profile seminar

En jämlik skola är en grundpelare i svensk demokrati. Med läsning, skola, folkbibliotek och folkbildning byggdes en gång landet. Men enligt den senaste PISA-undersökningen har idag Sverige den mest ojämlika skolan i Norden. Nu växer ojämlik- heten inom skolan, och det även på läsningens område. Vad betyder det för framtidens demokrati?

Stora skillnader i läskunnighet och läsförståelse råder, beroende på var man bor och i vilken skola man går. Detsamma gäller tillgången till bibliotek, vars ställning i samhället undermineras på olika sätt. Hur kan styrdokument och biblioteksstrategier utformas för att stärka demokratin? Vad säger aktuell forskning om läsning, läsprocesser och klassrumsarbete? Hur påverkar läroplaner arbete med läsning och demokrati? Hur kan skola och bibliotek stärka sin samverkan? Hur får vi en läsande befolkning som kan ta till sig, förstå och värdera information?


Erik Fichtelius nationell samordnare för Demokratins skattkammare - förslag till en nationell biblioteksstrategi, 2019, Christina Ohlin-Scheller professor i pedagogiskt arbete Karlstad universitet, Bagir Kwiek författare och Kulturrådets läsambassadör Anna Lyngfelt docent didaktik och pedagogik Göteborgs universitet, och Eva Hultin professor pedagogik, didaktik och utbildningsstudier Uppsala universitet, med flera.


----

Till seminarierna skickas personliga inbjudningar ut. Antalet platser är begränsat.

Är du som aktör intresserad och önskar att, i mån av plats, delta i seminariet? Maila ditt intresse till jonseredsherrgard@gu.se tillsammans med namn, organisation och din roll inom denna, samt vilken ingång du har till seminariets ämne.Date: 2/18/2020

Time: 9:30 AM - 4:00 PM

Categories: Education, Research, Education, Cooperation, Education and Didactics , Social Sciences

Organizer: Jonsereds herrgård & Institutionen för didaktik och pedagogisk profession, Göteborgs universitet

Location: Jonsered Manor, William Gibsons väg 21

Contact person: Jonsereds herrgård

Page Manager: |Last update: 1/13/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?