Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Hotbild och självbild i den svenska försörjningsberedskapen, 1928-2002

Research profile seminar

Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet: Jenny Ingemarsdotter och Camilla Eriksson, FOI, lägger fram texten "'Vi får klara oss själva' - hotbild och självbild i den svenska försörjningsberedskapen, 1928-2002".

Texten kan rekvireras från Jenny Ingemarsdotter: jenny.ingemarsdotter@foi.se, en vecka i förväg. Teknik- och vetenskapshistoriska seminariet arrangeras av avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Chalmers tekniska högskola, och institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet.

Lecturer: Jenny Ingemarsdotter och Camilla Eriksson, FOI

Date: 3/26/2020

Time: 3:15 PM - 5:00 PM

Categories: Idéhistoria

Location: Seminarierum 2356, Avdelningen för teknik, vetenskap och samhälle, Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Chalmers tekniska högskola, Vera Sandbergs Allé 8

Contact person: Gustav Holmberg

Page Manager: |Last update: 1/13/2009
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?