Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dissertations

 In the menu to the left you'll find lists of all dissertations presented at Gothenburg University in our subjects.

Below we list all dissertations presented here at our new department since 2009. You can get more information about them by following the links to GUP or GUPEA.

2020

Comparative Literature

Sandra Grehn: Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com

Direktlänk till GUPEA

2019

Comparative Literature

Matilda Amundsen Bergström: Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självframställning och retorik hos tre tidigmoderna kvinnliga författare

Link to GUPEA

Religious Studies

Sanja Nilsson: Performing Perfectly. Presentations of Childhood in Knutby Filadelfia Before and After the Dissolution of the Congregation

Link to GUPEA

Johanna Andersson: Den nödvändiga manligheten. Om maskulinitet som soteriologisk signifikant i den svenska debatten om prästämbete och kön

Link to GUPEA

2018

Comparative Literature

Lisa Schmidt: Radera - tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker

Link to GUPEA

Religious Studies

Mårten Björk: Life Outside Life: The Politics of Immortality, 1914-1945

Link to GUPEA

Giulia Giubergia: The making of martyrs. Uprising, Cultural Sacralization, and Death in Downtown Cairo after 2011

Link to GUPEA

Educational Science and the Humanities

Tomas Wedin: The Aporia of Equality: A Historico-Political Approach to Swedish Educational Politics 1946-2000

Link to GUPEA

2017

Comparative Literature

Johan Gardfors, Åke Hodell. Art and Writing in the Neo-Avant-Garde

Link to GUPEA

History of Ideas and Science

Anton Jansson, Revolution and Revelation: Theology in the Political Thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling, and Karl Theodor Welcker

Link to GUPEA

Patrik Möller, Hemligheternas värld: Bror Gadelius och psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige

Link to GUPEA

Anders Pedersson, En fängslande vetenskap?: Kriminologi i Sverige, 1885–1965

Link to GUPEA

Religious Studies

Peter Carlsson, Teologi som kritik. Graham Ward och den postsekulära hermeneutiken

Link to GUPEA

2016

Religious Studies

Jørgen Thaarup, Kristendommens Morgenstjerne. Konvergerende teologiske træk med baggrund i østlig tradition hos John Wesley og NFS Grundtvig.

Link to GUPEA

Christian Giudice, Occultism and Traditionalism: Arturo Reghini and the Anti-Modern Reaction in early Twentieth-Century Italy.

Link to GUPEA

Educational Science and the Humanities

Katrin Lilja Waltå, "Äger du en skruvmejsel?" Litteraturstudiets roll i läromedel för gymnasiets yrkesinriktade program under Lpf 94 och Gy 2011.

Link to GUPEA

2015

History of Ideas and Science

Karolina Enquist Källgren, Subjectivity from exile: place and sign in the works of María Zambrano.

Link to GUPEA

Ann af Burén, Living Simultaneity: On Religion among Semi-Secular Swedes.

Link to GUPEA

Educational Science and the Humanities

Karin Kittelmann Flensner, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden.

Link to GUPEA

Christoffer Dahl, Litteraturstudiets legitimeringar: analys av skrift och bild i fem läromedel i svenska för gymnasieskolan.

Link to GUPEA

2014

Comparative Literature

Henrik Otterberg, Alma Natura, Ars Severa; Expanses and Limits of Craft in Henry David Thoreau.
Link to GUPEA

Robert Azar, Förnuftets auktoritet. Upplysning och legitimitet hos La Motte, Thorild och Kundera.
Link to GUPEA

Carina Agnesdotter, Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982. Möklinta: Gidlunds förlag
Link to GUPEA

History of Ideas and Science

Hjalmar Falk, Det politisk-teologiska komplexet: Fyra kapitel om Carl Schmitts sekularitet.
Link to GUPEA

Religious Studies

Hans Geir Aasmundsen, Pentecostalism, Globalisation and Society in Contemporary Argentina, Dissertations published by the Department of Literature, History of Ideas, and Religion, University of Gothenburg
36
Link to GUPEA

2013

Comparative Literature

Tilda Maria Forselius, God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773, Avhandlingar framlagda vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet 35
Link to GUPEA

Cecilia Carlander, Les Figures féminines de la Décadence et leurs implications esthétiques dans quelques romans français et suédois.
Link to GUPEA

History of Ideas and Science

Julia Nordblad, Jämlikhetens villkor: Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880 – 1925, Avhandlingar utgivna vid Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet 31
Link till GUPEA

Religious Studies

Anne Ross Solberg, The Mahdi Wears Armani: An Analysis of the Harun Yahya enterprise.

Link to GUPEA

Simon Sorgenfrei, American Dervish: Making Mevlevism in the United States of America.

Link to GUPEA

Jessica Moberg, Piety, Intimacy and Mobility: A Case Study of Charismatic Christianity in Present-Day Stockholm.

Link to GUPEA

Wilhelm Kardemark, När livet tar rätt form: om människosyn i svenska hälsotidskrifter 1910-13 och 2009.

Link to GUPEA

2012

Comparative Literature

Sigrid Schottenius Cullhed, Proba the Prophet. Studies in the Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba.
Link to GUPEA

History of Ideas and Science

Mattias Bäckström, Hjärtats härdar: Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808–1907.
Link to GUPEA

Religious Studies

Ros-Mari Lillas, Hendiadys in the Hebrew Bible. An Investigation of the Applications of the Term.
Link to GUPEA

Anna Tessmann, On the Good Faith.  A Fourfold Discursive Construction of Zoroastrianism in Contemporary Russia.

Link to GUPEA

2011

Comparative Literature

Rikard Wingård, Att sluta från början. Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik.

Link to GUPEA

Eva Wahlström, Fria flickor före Pippi: Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis – Astrid Lindgrens föregångare.

Link to GUPEA

Michael Tengberg, Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan.

Link to GUPEA

History of Ideas and Science

Andrej Slávik, X. Tre etyder över ett tema av Iannis Xenakis (1922 – 2001).

Link to GUPEA

Helena Dahlberg, Vikten av kropp: Frågan om kött och människa i Maurice Merleau-Pontys Le Visible et l’invisible.

Link to GUPEA

Religious Studies

Hans Leander, Discourses of Empire: The Gospel of Mark from a Postcolonial Perspective.

Link to GUPEA

Daniel Enstedt, Detta är min kropp: Kristen tro, sexualitet och samlevnad.

Link to GUPEA

2010

Comparative Literature

Stina Otterberg, Klädd i sitt språk. Kritikern Olof Lagercrantz.

Link to GUPEA

Kristina Hermansson, Ett rum för sig. Subjektsframställning vid 1900-talets slut: Ninni Holmqvist, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hammann.

Link to GUPEA

Johan Alfredsson, Tro mig på min ort – oöversättligheten som tematiskt komplex i Bengt Emil Johnsons poesi 1973–1982.

Link to GUPEA

Nils Olsson, Konsten att sätta texter i verket. Gertrude Stein, Arne Sand och litteraturens (o)befintliga specificitet.

Link to GUPEA

Religious Studies

Viktor Aldrin, Prayer in Peasant Communities: Ideals and Practices of Prayer in the Late Medieval Ecclesiastical Province of Uppsala, Sweden.

Link to GUPEA

Marie Fahlén, Jesusbilden i samtiden: Ungdomars receptioner av nio samtida Kristusbilder.

Link to GUPEA

Gunnar Samuelsson, Crucifixion in Antiquity: An Inquiry into the Background of the New Testament Terminology of Crucifixion.

Link to GUPEA

Ferdinando Sardella, Bhaktisiddhanta Sarasvati. The Context and Significance of a Modern Hindu Personalist.

Link to GUPEA

Erik Alvstad, Reading the Dream Text: A Nexus between Dreams and Texts in the Rabbinic Literature of Late Antiquity.

Link to GUPEA

Georg Walser, Jeremiah: A Translation and Commentary on Jeremiah in Codex Vaticamus.

Link to GUPEA

2009

Comparative Literature

Christian Lenemark, Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering.

Link to GUPEA

Christian Mehrstam, Texteori för läsforskare.

Link to GUPEA

Cecilia Pettersson, Märkt av det förflutna? Minnesproblematik och minnesestetik i den svenska 1990-talsromanen.

Link to GUPEA

History of Ideas and Science

Susanne Dodillet, Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet.

Link to GUP

Rangnar Nilsson, God vetenskap.

Link to GUP

Per Widén, Från kungligt galleri till nationellt museum. Aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal diskurs ca 1814–1845.

Link to GUP

Religious Studies

Tobias Hägerland, Jesus and the Forgiveness of Sins. An Aspect of His Prophetic Mission.

Link to GUP

Page Manager: Elin Widfeldt|Last update: 6/5/2020
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?