Till startsida
Sitemap
To content Read more about how we use cookies on gu.se

Dissertations History of Ideas and Science

 • Åke Lilliestam, Gustaf Steffen / samhällsteoretiker och idépolitiker (1960)
 • Sven-Eric Liedman, Det organiska livet i tysk debatt 1795-1845 (1966)
 • Yngve Ahlberg, Gudsbegrepp och språkkritik: En idéhistorisk undersökning av ett avsnitt unghelgeliansk ateism och därtill hörande språkkritik i anslutning till Max Stirners Der Einzige und sein Eigentum (1967)
 • Torsten Andersson, Polis and Psyche: A Motif in Plato´s Republic (1971)
 • Nils Eriksson, Dalin - Botin - Lagerbring: Historieforskning och historieskrivning i Sverige 1747-1787 (1973)
 • Ronny Ambjörnsson, Samhällsmodern: Ellen Keys kvinnouppfattning till och med 1896 (1974)
 • Bengt Wallerius, Carl Adolph Agardh: Romantikern - politikern: Tiden i lund (till 1835) (1975)
 • Bo Lindberg, Naturrätten i Uppsala 1655-1720 (1976)
 • Ingemar Nilsson, Själen i laboratoriet: Vetenskapsideal och människosyn i den experimentella psykologins framväxt (1978)
 • Arne Losman, Carl Gustaf Wrangel och Europa: Studier i kulturförbindelser kring en 1600-talsmagnat (1979)
 • Erland Sellberg, Filosofin och nyttan I: Petrus Ramus och ramismen (1979)
 • Eva-Lena Dahl, Överideologi och politiskt handlingsprogram: En studie i Lockes och Rousseaus tänkande (1980)
 • Oskar Hörmander, Schartauanismen och samhället: En studie i religiösa och politiska idémotsättningar 1890-1933 (1980)
 • Lennart Olausson, Marxism och nykantianism I: 1-2: Staudinger, Vorländer och Woltmann (1982)
 • Staffan Källstöm, Värdenihilism och vetenskap: Uppsalafilosofin i forskning och samhällsdebatt under 1920- och 30-talen (1984)
 • Erik Hamberg, Olof Knös och 1700-talets lärda samlarkultur: Studier kring förmedlig och samlande av böckeri Sverige under den gustavianska tiden (1986)
 • Mikael Hård, In the Icy Waters of Calculation: The Scientification of Refrigeration Technology and Rationalization of the Brewing Industry in the 19th Century (1988)
 • Conny Mithander, Den dubbla kritiken: Carlyle och Engels om 1840- talets Manchester (1989)
 • Lilian Andersson, Mellan byrokrati och laissez faire: En studie av Camillo Sittes och Patrick Geddes stadsplaneringsstrategier (1989)
 • Kjell Krantz, Filosofen i exil: Publicisten och folkbildaren Alf Ahlberg: En intellektuell biografi (1989)
 • Nils Wiklander, From Laboratory to Utopia: An Inquiry into the Early Psychology and Social Philosophy of B.F. Skinner (1989)
 • Mats Andrén, Borgerskapets Marx : Eugen von Böhm Bawerk : ämbetsman och nationalekonom i sekelskiftets Wien (1990)
 • Amanda Peralta -med andra medel : från Clausewitz till Guevara : krig, revolution och politik i en marxistisk idétradition (1990)
 • Bernt Gustavsson, Bildningens väg: Tre bildningsideal i svensk arbetarrörelse1880-1930 (1991)
 • Eva Lundgren-Gothlin, Kön och existens : studier i Simone de Beauvoirs Le deuxième sexe (1991)
 • Peter Kemp, Det oersättliga : en teknologietik (1991)
 • Claes Ekenstam, Kroppens idéhistoria : disciplinering och karaktärsdaning i Sverige 1700-1950 (1993)
 • Björn Skogar, Viva Vox och den akademiska religionen: Ett bidrag till tidiga 1900-talets svenska teologihistoria (1993)
 • Henrik Björck, Teknisk idéhistoria (1995)
 • Ketty Gunnarson, En dunkel frihet: Utopisten Nils Herman Quiding (1995)
 • Sylvia Määttä, Kön och Evolution: Charlotte Perkins Gilmans feministiska utopier 1911-1916 (1997)
 • Christine Quarfood, Condillac, statyn och barnet : en studie i upplysningens filosofi och pedagogik (1997)
 • Cecilia Rosengren, Tidevarvets bättre genius: Föreställningar om offentlighet och publicitet i Karl Johanstidens Sverige (1999)
 • Per Magnus Johansson, Freuds psykoanalys (1999)
 • Adrian Velicu, Versions of exile morality (1999)
 • Anders Frenander, Debattens vågor: Om politisk-ideologiska frågor i efterkrigstidens svenska kulturdebatt (1998)
 • Tomas Jonsson, Att anpassa sig efter det möjliga: Utsugningsbegreppet och SAP:s ideologiska förändringar 1911-1944 (1998)
 • Sten Dahlstedt, Individ och innebörd: Forskningsinriktningar och vetenskapsteoretiska problem inom svensk akademisk musikforskning 1942-1961 (1999)
 • Michael Azar, Frihet, jämlikhet, brodermord: Revolution och kolonialism hos Albert Camus och Frantz Fanon (2000)
 • Johan Kärnfelt, Mellan nytta och nöje: Ett bidrag till populärvetenskapens historia i Sverige. (2000)
 • Björn Billing, Modernismens åldrande: Theodor W. Adorno och den moderna konstens kris (2000)
 • Jonas Schiött, Anders Wedberg och filosofihistorien: Den svenska 1900-talsfilosofins förändring (2000)
 • Ola Fransson, Harald Höffding: försoningens filosof (2001)
 • Nils Andersson, Tankens kraft?: Louis Althussers filosofiska politik 1960-1978 (2001)
 • Fredrik Sunnemark, An inescapable network of mutuality: Discursivity and ideology in the rhetoric of Martin Luther King Jr. (2001)
 • Dariush Moaven Doust, Randanmärkningar till psykoanalysens etik (2002)
 • Ann-Christine Dellnäs, Om ekonomisk imperialism: En studie av Gary S Beckers idéer om humankapital, familj och kriminalitet (2002)
 • Edda Manga, Gudomliga uppenbarelser och demoniska samlag: En studie av det exentriska idéarvet i Cecilia Rodriguez katolska tänkande (2002)
 • Kaj Johansson, Den torgförda biologin:Studier i populärvetenskapens problem och tematik (2003)
 • Maria Johansen, Offentlig skrift om det hemliga: Raison d´état, SOU och varulven (2004)
 • Klas Grinell, Att sälja världen. Omvärldsbilder i svensk utlandsturism (2004)
 • Mikela Lundahl, Vad är en neger? Negritude, essentialism, strategi (2005)
 • Thomas Karlsohn, Passage mellan medier. Vilem Flusser, datorn och skriften (2005)
 • David Stockelberg, Simmels former (2005)
 • Katarina Leppänen, Rethinking Civilisation in a European Feminist Context. History, Nature, Women in Elin Wägner´s Väckarklocka (2005)
 • Petrov, Kristian, Tillbaka till framtiden. Modernitet, postmodernitet och generationsidentitet i Gorbačevs glasnost och perestrojka (2006)
 • Gro Hanne Aas, Likhet uten solidaritet? Idéhistoriske studier av karakter i utdaning og meritokrati (2006)
 • Gert Magnusson, Språk och värld. Metod, exempel, etik (2006)
 • Erika Alm, "ett emballage för inälvor och emotioner". Föreställningar om kroppen i statliga utredningar från 1960- och 1970-talen (2006)
 • Patricia Lorenzoni, Att färdas under dödens tecken. Frazer, imperiet och den försvinnande vilden (2007)
 • Victoria Fareld, Att vara utom sig inom sig. Charles Taylor, erkännandet och Hegels aktualitet (2007)
 • Christina Schmidt, Nostalgisk längtan och iskallt förnuft. Claude Lévi-Strauss som civilisationskritiker (2007)
 • Susanne Dodillet, Är sex arbete? Svensk och tysk prostitutionspolitik sedan 1970-talet (2009)
 • Rangnar Nilsson, God vetenskap (2009)
 • Per Widén, Från kungligt galleri till nationellt museum. Aktörer, praktik och argument i svensk konstmuseal diskurs ca 1814 – 1845 (2009)
 • Andrej Slávik, X. Tre etyder över ett tema av Iannis Xenakis (1922 – 2001) (2011)
 • Helena Dahlberg, Vikten av kropp: Frågan om kött och människa i Maurice Merleau-Pontys Le Visible et l’invisible (2011)
 • Mattias Bäckström, Hjärtats härdar: Folkliv, folkmuseer och minnesmärken i Skandinavien, 1808–1907 (2012)
 • Julia Nordblad, Jämlikhetens villkor: Demos, imperium och pedagogik i Bretagne, Tunisien, Tornedalen och Lappmarken, 1880 – 1925 (2013)
 • Hjalmar Falk, Det politisk-teologiska komplexet: Fyra kapitel om Carl Schmitts sekularitet (2014)
 • Karolina Enquist Källgren, Subjectivity from exile: place and sign in the works of María Zambrano (2015)
 • Anton Jansson, Revolution and Revelation: Theology in the Political Thought of Friedrich Julius Stahl, Wilhelm Weitling, and Karl Theodor Welcker (2017)
 • Patrik Möller, Hemligheternas värld: Bror Gadelius och psykiatrins genombrott i det tidiga 1900-talets Sverige
 • (2017)
 • Anders Pedersson, En fängslande vetenskap?: Kriminologi i Sverige, 1885–1965 (2017)
Page Manager: Elin Widfeldt|Last update: 1/16/2018
Share:

The University of Gothenburg uses cookies to provide you with the best possible user experience. By continuing on this website, you approve of our use of cookies.  What are cookies?