Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Projektets resultat

Projektet har fokuserat på kvinnors erfarenheter av skönlitterär läsning under deras tid som sjukskrivna. Sammantaget intervjuades åtta kvinnor i arbetsför ålder, som hade varit sjukskrivna i mellan fyra och 36 månader. Samtliga hade haft läsning som ett intresse genom livet och de hade läst skönlitteratur i större eller mindre utsträckning under sjukskrivningen.

Genom att i intervjuerna kombinera ett aktivitetsvetenskapligt och ett litteraturvetenskapligt perspektiv har projektet lett till ny kunskap om betydelsen av aktiviteten skönlitterär läsning under sjukskrivningstiden samt om de processer som är förbundna med läsning under denna specifika situation.

Mellan självbekräftelse och självförglömmelse. Om terapeutisk läsning.
Cecilia Pettersson
Publicerad i Läsning. Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfonds årsbok 2013/2014, red Jenny Björkman & Björn Fjæstad, Göteborg: Makadam förlag 2013.

Kvinnornas berättelser om sina erfarenheter av läsning gör det möjligt att närmare beskriva ett slags terapeutiskt sätt att läsa och hur detta kan skilja sig från vanlig fritidsläsning. Många av dem uppger att de i början av sjukskrivningen inte kunde läsa alls eller läsa mycket lite. När de väl börjar kunna läsa igen ger de allra flesta uttryck för förändringar i sina läsvanor. De gör nya litteraturval och väljer i regel sådan litteratur som de uppfattar som mer lättläst än den de tidigare har läst.

Kvinnorna ger prov på en mängd olika sätt att läsa och tillgodogöra sig litteraturen under sjukskrivningen. Några läser främst identifikatoriskt, andra snarare för att glömma den sjukdoms och/eller livssituation de befinner sig mitt uppe i eller för att uppleva ett slags estetisk njutning. Vanligt är också att samma kvinna läser på samtliga ovan beskrivna sätt och upplever att detta påverkar hennes tillfrisknande i positiv riktning. Sammantaget visar detta resultat på den terapeutiska läsningens bredd samt faran i att försöka reglera denna typ av läsning alltför mycket.

Skönlitterär läsning under tiden som sjukskriven – en aktivitet med flera dimensioner
Lena Mårtensson
Artikeln är under publicering

Kvinnornas erfarenheter resulterade i kategorier som representerar olika dimensioner av mening relaterat till aktiviteten läsning av skönlitteratur under sjukskrivningen.

Läsningen beskrivs som en eftersträvansvärd aktivitet då det finns en inneboende lust att läsa skönlitteratur även när det på grund av ohälsa inte är möjligt. För att kunna börja läsa igen görs strategiskt nya val av litteratur jämfört med före sjukskrivningen. Genom läsningen får kvinnorna bevis på kapacitet som leder till förhoppningar om att komma tillbaka till ett vanligt liv igen. Läsningen uppfattas också som en av få möjliga aktiviteter när hälsan är som sämst. Då läsningen är en enskild angelägenhet, utövad i en privat zon, förknippad med vissa platser, tider eller rutiner kan den förstås som en fristad möjlig att fly till. Den fiktiva världen utgör en annan form av tillgänglig fristad bortom en ibland kaotisk vardag.

Den skönlitterära läsningen ger kvinnorna en upplevelse av samhörighet då den uppfattas som gemenskap på tu man hand med en stöttande bundsförvant, som delar bördor och visar vägen för en möjlig vardag trots ohälsa. Läsningen kan kompensera reella relationer, när orken att ha sådana inte finns men utgör också en möjlighet till reella relationer genom deltagande i bokcirklar eller besök på bibliotek. Att läsa skönlitteratur under sjukskrivningen uppfattas också som ett sätt att bli stärkt som person, då denna aktivitet värderas som meningsfull och med ett socialt värde. Att behålla rollen som läsare förstås också som stärkande i en situation då andra roller tillfälligtvis förlorats. 

Kontaktinformation

Biblioterapi

Att. Cecilia Pettersson, Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Box 200, 405 30 Göteborg

Kontaktpersoner

Lena Mårtensson
Fil.dr, leg.arbetsterapeut
Göteborgs universitet
Sahlgrenska akademin
Institutionen för neurovetenskap och fysiologi/Arbetsterapi
Tel 031-786 5725
Mobil 070-333 6948

Cecilia Pettersson
Fil.dr, litteraturvetare
Göteborgs universitet
Institutionen för litteratur, idéhistoria, och religion
Tel 031-786 2098
Mobil 073-759 0495

E-post: biblioterapi@gu.se

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2015-07-29
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?