Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Forskningssamverkan

Institutionens forskare samverkar ofta i nätverk och projekt med forskare vid andra lärosäten, både i Sverige och utomlands. Många av nätverken och projekten anordnar också seminarier och föreläsningar öppna för allmänheten.

Brytningspunkter och kontinuitet: Scenkonsternas förändrade roller i samhället 1880-1925
Svenska teaterhistorier har betonat perioden 1880-1925 som den moderna teaterns genombrott, då teatern fick en sann konstnärlig inriktning. Den bilden markeras av det manliga regissörsgeniets intåg på teaterfältet och har även setts som en del av den samtida teaterutvecklingen i Europa. Forskningsprojektet Brytpunkter och kontinuitet vill se perioden ur ett nytt perspektiv och lyfta fram genrer och hantverk som tidigare har varit negligerade i teaterhistorieskrivningen, genom att uppmärksamma växelspelet mellan denna förnyelse och en levande traditions- och kunskapsöverföring.

Under professor Lena Hammergrens ledning (teater- och dansvetenskap, Stockholms universitet) arbetar en grupp om sju forskare från bland annat institutionen för litteratur, idéhistoria och religion med olika delprojekt som alla tar utgångspunkt i detaljerade arkivstudier.

Digital humaniora
I takt med att de digitala resurserna växer i mängd och omfång, uppstår större utrymme och behov att utveckla nya sätt att utnyttja materialet, nya frågor att ställa till det och nya tvärvetenskapliga samarbeten för att utväxla perspektiv, definiera metoder och ta fram tekniska lösningar. Seminariet öppnar för mångvetenskapliga och fakultetsgemensamma diskussioner kring de frågorna, och knyter an till Göteborgs kulturarvsforskning genom att ställa frågan hur vi kan öppna kulturarvet för nya perspektiv och ny forskning med hjälp av digital humaniora. Se mer om kulturarvsklustret Archives Revitalizedcriticalheritagestudies.gu.se.

Ekogruppen

Ekogruppen vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion består av lärare, forskare och studenter som hyser ett intresse för miljö- och naturfrågor ur ett humanistiskt perspektiv. Gruppen anordnar seminarier, workshops och föreläsningar, där både inbjudna gäster och gruppens egna medlemmar presenterar pågående forskning och texter för gemensam läsning läggs fram.

Forum för svenskdidaktisk forskning

Forum för svenskdidaktisk forskning är ett tvärdisciplinärt nätverk för forskare vid Göteborgs universitet med ett gemensamt forskningsintresse för lärares och elevers arbete med litteratur och språk i skolans svenskämnen.

Ett mål för nätverket är att sprida information till forskare, doktorander, lärare och lärarstudenter om pågående svenskdidaktisk forskning. På nätverkets webbplats finns länkar till aktuella forskningsprojekt och doktorandprojekt med svenskdidaktiska forskningsfrågor samt fritt tillgängliga, forskningsbaserade digitala resurser för verksamma lärare.

Medeltidskommittén
Medeltidskommittén är en tvärvetenskaplig grupp vid Humanistiska fakulteten, Göteborgs universitet, som arrangerar seminarier och symposier kring medeltiden.

Nätverket för forskning om neuropsykiatriska funktionshinder inom humaniora och samhällsvetenskap
I syfte att samla och inventera en del av den forskning som pågår inom humaniora och samhällsvetenskap på området neuropsykiatriska funktionshinder har ett nationellt nätverk för forskning om neuropsykiatriska funktionshinder inom humaniora och samhällsvetenskap startat. Nätverket syftar till att främja samarbeten, projektutveckling och internationalisering och kommer att hålla regelbundna workshops. Medlemmarna i nätverket tillhör olika discipliner, såsom litteraturvetenskap, handikappvetenskap, sociologi, socialt arbete, filosofi, medie- och kommunikationsvetenskap, psykologi, lingvistik och pedagogik.

Nätverket för litteratur och religion
Nätverket för litteratur och religion syftar till att tillvarata, stärka och utveckla det växande intresset för detta interdisciplinära ämnesfält inom Norden. Nätverket med sin bas vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet utvecklar, samordnar och organiserar kontakter inom Skandinavien och med andra nätverk runtom i världen.

Religion, kultur och hälsa
Det mångvetenskapliga och tvärfakultativa forskningsprogrammet Religion, kultur och hälsa problematiserar kultur och hälsa i ett existentiellt sammanhang. Inom ramen för människors livstolkning studeras samtida politiska, sociala och religiösa betingelser för hur ”kultur” och ”hälsa” uppfattas och används.

Tidigmoderna seminariet
Tidigmoderna seminariet är ett mångvetenskapligt och fakultetsgemensamt forum för forskare som på olika sätt studerar perioden från renässans till upplysning, men välkomnar alla som är intresserade av den tid som har kommit att kallas den tidigmoderna (cirka 1400–1800).

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2020-03-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?