Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

LIR.skrifter

 

LIR.skrifter är en skriftserie för vetenskapliga publikationer som utges av institutionen för litteratur, idéhistoria och religion vid Göteborgs universitet.

Samtliga böcker finns tillgängliga gratis elektroniskt.

Den som vill ge ut en publikation via LIR.skrifter eller veta mer om skriftserien kan ta del av utgivningspolicyn.

Manifest (2017)

Red: Meri Alarcón, Matilda Amundsen Bergström, Tania Kaveh

I antologin Manifest skriver 26 studenter om humaniora och aktivism kopplat till dagens politiska klimat. ”Vilka är de humanistiska ämnenas möjligheter, styrkor och ansvar i dagens samhälle?” är en av frågorna som ställs på baksidan av boken.

Boken rymmer texter om folkbibliotek, främlingar, feminism och förståelse – och så åtta helt tomma sidor.

Där skulle det ha legat en text av Sari al-Sagher, litteraturvetarstudent från Damaskus universitet som flydde till Sverige med sin familj år 2015. Han skulle ha skrivit en text om humaniora och flykt, men hans livssituation omöjliggjorde något skrivande. Det blev ingen text, men de sidor han skulle ha fått i boken finns kvar, tomma.
 

Religionens varp och trasor (2016)

Red: Daniel Enstedt, Göran Larsson och Ferdinando Sardella

15 artiklar tillägnade Åke Sander. 216 sidor, häftad.

Här finns boken tillgänglig i elektronisk form.
 

 

”inte kan jag berätta allas historia?” Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur (2016)

Red: Beata Agrell, Åsa Arping, Christer Ekholm och Magnus Gustafson

Antologin tar upp centrala frågeställningar inom forskningen om arbetarlitteratur, framförallt vad som har ansetts känneteckna arbetarlitteratur vid olika tidpunkter.

Arbetarlitteratur är något som ofta kopplas till första hälften av 1900-talet, men genren är stark även i dag - den ser bara annorlunda ut.

Några frågor som tas upp i boken är hur arbetarlitteratur har tagits emot genom åren, religionens roll i svensk arbetarskildring vid förra sekelskiftet, varför arbetarlitteraturens kvinnor har försökt att kväsa sin sexualitet, och vad som präglar dagens arbetarlitteratur.

Läs mer om antologin här.

Det återvunna paradiset. Tidigmoderna trädgårdar i fiktion och verklighet, teori och praktik

Red: Rikard Wingård, Cecilia Rosengren, Kim Olsen, Bo Lindberg och Britt-Marie Karlsson


Fem bidrag från konferensen Paradise Regained: Tidigmoderna trädgårdar i fiktion och verklighet, i teori och praktik (juni 2013, Humanistiska fakulteten, arr: Tidigmoderna seminariet) har samlats i denna antologi. Bidragen kommer från ämnena historia, litteratur-, konst-, språk- och musikvetenskap.

De fem artikelförfattarna belyser vitt skilda ämnen, de flesta koncentrerade till Sverige och 1700-talet. My Hellsing undersöker exempelvis parken som ett emanciperande, politiskt rum genom korrespondens från Hedvig Elisabeth Charlotte (1759–1818), Gustaf III:s svägerska, och Dag Hedman lyfter fram trädgårdssceneriernas funktion i 1600-talsoperan.

238 sidor, inbunden.
 

omslag en dag i dublin

En dag i Dublin. Om James Joyces Ulysses (2015)

Red: Åsa Arping & Mats Jansson

James Joyces Ulysses är en modernistisk klassiker som ständigt hittar nya läsare. Här hedras den med en antologi – det handlar om njurar, språk, religion, kroppsvätskor, drömmar och medvetandeströmmar.

Ulysses beskriver exakt och närgånget ett dygn i Dublinbon Leopold Blooms liv, och blev banbrytande när den utkom 1922. Fortfarande, efter nästan hundra år, väcker romanen hela tiden nya frågor.

I den här antologin samsas 18 texter om bland annat berättarteknik, musik, historia, sexualitet, religion, genus, dialekter, humor och mat. Bland skribenterna finns Erik Andersson, författare och översättare som ligger bakom den senaste svenska översättningen av Ulysses, Lisbeth Larsson, professor i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet, och Jens Linder, kock och matskribent.

Med boken följer en cd med ett hörspel av Ole Lützow-Holm, fritt efter det 18:e kapitlet i Ulysses, med Lena Endre i rollen som Molly Bloom.

Läs mer om antologin här.

Här finns boken tillgänglig i elektronisk form.


SiOmslag Sigge Starkgge Stark – Sveriges mest produktiva, utskällda och lästa författare (2015)

Yvonne Leffler

Sigge Stark (1896–1964) hette egentligen Signe Björnberg, och med sina 115 romaner och nästan 600 noveller var hon Sveriges mest produktiva författare. Dessutom var hon folkkär: hennes förmåga att kombinera äventyr och kärlek ledde till att böckerna sålde i stora upplagor. Men kritikerna hatade Sigge Stark och beskrev hennes böcker som skadliga. Detta fenomen intresserade litteraturprofessor Yvonne Leffler, som bestämde sig för att skriva en bok om författaren.

Boken tar upp ett flertal aspekter av författaren: framgångsreceptet, hennes privatliv och speciella arbetsmetoder, berättartekniken och inte minst den starka kritiken mot henne. Den riktade sig mot flera områden: att Sigge Stark skrev för mycket om kärlek och erotik, och att hon genom sitt porträtt av den svenska landsbygden gick emot alla moderniseringssträvanden.

Signe Björnberg är ett litterärt och historiskt fenomen, och hennes romaner och noveller är intressanta som tidsdokument.

Läs mer om boken här.

Här finns boken tillgänglig i elektronisk form.

KOmslag Kultur och hälsaultur och hälsa: Ett vidgat perspektiv (2014)

Red: Ola Sigurdson

Antologin ger en tillgänglig, men samtidigt fördjupande, introduktion till fältet kultur och hälsa. Detta högaktuella forskningsfält presenteras utifrån ett mångvetenskapligt perspektiv: här ryms såväl medicin, omvårdnad och folkhälsa som olika samhällsvetenskaper, humaniora och konstnärlig forskning.

Boken tar upp grundfrågor som: Vilka innebörder har egentligen begreppen kultur och hälsa? Hur växte området fram i Sverige? och Hur forskar man om kultur och hälsa?

Antologin vänder sig till såväl forskare och studenter som beslutsfattare och yrkesverksamma, och är tänkt som en viktig resurs för både framtida forskning och praktiskt arbete.

Förord av rektor Pam Fredman, andra medverkande är bland andra Gunilla Priebe och Morten Sager.

Läs mer om boken här.

Här finns boken tillgänglig i elektronisk form.


MOmslag Meningens motståndeningens motstånd. 29 studenters perspektiv på humaniora (2014)

Red: Meri Alarcón, Matilda Amundsen Bergström, Tania Kaveh & Vilde Andrea Pettersen

Många röster har på senare tid hävdat att dagens humaniora är i kris. Marginaliserad av en ointresserad offentlighet, ifrågasatt av andra vetenskapliga discipliner, stundtals betvivlad även av humanister själva. Men hur står det egentligen till med denna påstådda krissituation? Och hur upplever studenterna, en omistlig men i debatten ofta åsidosatt grupp, humaniora och humanistiska studier?

I denna antologi presenterar 29 studenter verksamma vid Göteborgs universitet sina perspektiv på humaniora, i ett försök att komplicera och nyansera bilden av detta ständigt omdebatterade vetenskapsfält. Det är en mångfacetterad samling texter, där kärleksfulla försvarstal blandas med svidande kritik och konstruktiva förändringsförslag.

Här finns boken tillgänglig i elektronisk form.

SOmslag Strategier för framgångtrategier för framgång. Marie Sophie Schwartz som föregångskvinna. Efterlämnade papper utgivna av Hans Hanner & Eva Lilja med bidrag av Hans Hanner (2014)

Gunlög Kolbe


Marie Sophie Schwartz var 1800-talets mest framgångsrika svenska romanförfattare, men egendomligt nog glömdes hon helt bort i historieskrivningen. Kritiserad av sin tids manliga litteratörer föll hon efter sin död i dåligt rykte. Det här är den första bok som skrivits om Schwartz.

Gunlög Kolbe (1954–2004) bröt med sin forskning med den linje av låga bedömningar av Schwartz författarskap som går tillbaka på manliga litteraturkritiker från mitten av 1800-talet. Schwartz rörde sig på sin tids litterära scen med stor säkerhet – hennes diskussion om orättvisa klasskillnader fick betydelse för det moderna genombrottet liksom hennes anonyma inlägg i debatten för kvinnans frigörelse. Dessa texter får sitt rätta författarnamn först med denna publikation, där hennes verksamhet som författare och debattör för första gången blir helt synlig.

Läs mer om boken här.

Här finns boken tillgänglig elektroniskt.

 

XOmslag X. Tre etyder över ett tema av Iannis Xenakis (2013)

Andrej Slávik

Iannis Xenakis (1922–2001) betraktas som en av 1900-talets mest inflytelserika tonsättare, även känd för sina banbrytande arkitekturprojekt och storslagna audiovisuella installationer. Dessutom var han en produktiv teoretiker som formulerade sin musikalisk-filosofiska vision i en lång rad texter av skiftande slag. Det är framför allt de sistnämnda som Andrej Slávik underkastar en ingående granskning i sin bok X. Tre etyder över ett tema av Iannis Xenakis, som inte bara är den första monografin om kompositören på svenska utan också den första studien på något språk som ger sig i kast med hans estetik i dess fulla vidd.

Andrej Slávik har skrivit en engagerande framställning om en av det gångna seklets mest enigmatiska kompositörer, och samtidigt en vittfamnande exposé över 1900-talets estetiska, filosofiska, vetenskapliga och politiska historia.

Här finns boken tillgänglig elektroniskt.
 

Omslag Eklatanta eskapader

Eklatanta eskapader. Pär Rådström etablerar sig på det litterära fältet (2013)

Dag Hedman

Kultförfattaren Pär Rådström (1925–1963) var i hög grad självlärd. I sina roller som författare, debattör och mediepersonlighet lyckades han förena intellektualitet och modernistisk formexperimentiver med en öppenhet för aktuella populärkulturella impulser. Kanske var han vår förste postmodernist. Rådström samarbetade med och hjälptes i sina karriärer av centrala aktörer på dåtidens svenska litterära och allmänkulturella fält som Lars Forsell, Eyvind Johnson, Beppe Wolgers, Artur Lundkvist, Tage Danielsson och Vilgot Sjöman.

I Dag Hedmans bok presenteras Pär Rådströms liv och författarskap i ny belysning. Det är en uppslagsrik redogörelse för tidigare åsidosatta delar av Rådströms litterära verksamhet, som här fyller i flera av de vita fläckar och svarta hål som präglat den gängse bilden av hans liv. Till stor del handlar det om den mytologi kring den egna författargestalten som Rådström upprätthöll.

Här finns boken tillgänglig elektroniskt.

Omslag Dagarna

Dagarna (2012)

Taha Husein

I översättning till svenska av Karl Vilhelm Zetterstéen

Den ende arabiske författare som nominerades till Nobelpriset i litteratur under första hälften av 1900-talet var egyptiern Taha Husayn (1889–1973). Han nominerades ett flertal gånger – dock utan att få priset. En av dem som nominerade Husein var koranöversättaren och Uppsalaprofessorn Karl Vilhelm Zetterstéen (1866–1953). Nobelkommittén beklagade vid tiden bristen på översättningar som gjorde det svårt att bedöma kandidaturen.

Zetterstéen översatte då själv Taha Huseins berömda uppväxtskildring al-Ayyam, som fick den svenska titeln Dagarna. Men när Zetterstéen avled 1953 försvann manuskriptet i en arkivlåda deponerad på universitetsbiblioteket i Uppsala. Där låg det fram till att Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet, upptäckte översättningen vid en genomgång av Zetterstéens kvarlåtenskap. Eftersom al-Ayyam räknas som en modern arabisk klassiker, och är idéhistoriskt och religionsvetenskapligt höggradigt aktuell, har LIR.skrifter publicerat den i en elektronisk faksimilutgåva.

Dagarna är en självbiografi som skildrar en blind pojkes uppväxt på landsbygden i södra Egypten, hans bildningsgång och utbildning vid det islamiska Azhar-universitetet i Kairo runt förra sekelskiftet.

Här finns mer information om boken.

Här finns boken tillgänglig elektroniskt.


SvOmslag Bröllopsdiktningensk bröllopsdiktning under 1600- och 1700-talen. Renässansrepertoarernas framväxt, blomstring och tillbakagång (2011)

Stina Hansson

Boken är en undersökning av ett omfattande kronologiskt urval av svenska bröllopsskrifter från 1600- och 1700-talen. Här finner man en grundläggande inventering av denna tämligen okända provins inom den svenska litteraturens historia: vilka författade bröllopsskrifter? Vilka uppvaktades och varför? Hur utformades bröllopsskrifterna under olika tider?

Huvudämnet för boken är dock den större frågan om hur man gick tillväga då man skrev poesi inom repertoardiktningens ram och hur repertoarerna, under 1700-talets lopp, successivt ersattes av ett nytt sätt att skriva poesi, den så kallade verkdiktningen.

Boken försöker också svara på varför genren var så otroligt populär under sent 1600- och tidigt 1700-tal, och hur det kom sig den råkade i vanrykte mot slutet av 1700-talet.

Här finns boken tillgänglig elektroniskt.

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2019-10-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://lir.gu.se/forskning/publikationer/LIR.skrifter/
Utskriftsdatum: 2020-07-09