Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Avhandlingar Litteraturvetenskap

 • Räftegård, Börje. Dahlstiernas Kungaskald. Komposition och genremässig gestaltning. 1971
 • Skaaret, Lennart."God" och "dålig" litteratur. Gymnasister och deras lärare om två berättelser. 1971
 • Ahlmo-Nilsson, Birgitta. Arvid Brenners romaner. Samtidsanalys och personteckning. 1972
 • Göransson, Sverker. Världsföraktaren. Studier kring ett motiv i frihetstidens litteratur. 1972
 • Kvart, Gerd. Arbetsglädje och gemenskapstro. En studie i Josef Kjellgrens författarskap till och med Människor kring en bro. 1972
 • Stenroth, Ingmar. Göthiska förbundet. 1. 1972
 • Fridell, Lena. Hagar Olsson och den nya teatern. Teatersynen speglad i teaterkritiken 1918-1929 och i Hjärtats pantomim. 1973
 • Johannesson, Hans-Erik. Studier i Lars Gyllenstens estetik. Hans teorier om författarskapets villkor och teknik t.o.m. Barnabok. 1973
 • Wåhlin, Kristian. Svensk vers 1901-1945. Schematiska, oschematiska och fria versformer i 709 diktsamlingar. 1974
 • Hansson, Stina. "Bröllopslägrets skald och bårens". En studie i Lucidors tillfällesdiktning. 1975
 • Alfredsson, Ulla. Språk, sexualitet, fascism. En studie i Aksel Sandemoses roman Vi pynter oss med horn. 1976
 • Dahlberg, Gunilla."Dän Swänska Theatren". Studier kring vår första fasta teatertrupp, dess scen och repertoar. 1. 1976
 • Forser, Tomas. Bööks 30-tal. En studie i ideologi. 1976
 • Pettersson, Åke. En klassisk komedi i revyform. En studie över Karl Gerhards revykomedi Oss greker emellan. 1976
 • Rönnerstrand, Torsten. Fagerbergs Höknatt. En diktares världsbild och dess gestaltning i en roman. 1976
 • Kvist, Marianne. Resignation och revolt. Eugéne Dabit och "le mal de vivre" - en studie i författarens vision du monde. 1977
 • Grogarn, Margareta. Dålig läsning. Bakgrund, läsförmåga och läsintresse hos elever på Fo- och Ve- linjerna i gymnasieskolan. 1979
 • Persson, Sven Hugo. Från grymhetens till motståndets estetik. Peter Weiss tidiga författarskap och dramat Marat/Sadat. 1979
 • Fyhr, Lars. Att rätt förstå och missförstå... En studie i den svenska introduktionen av Kafka 1918-1945. 1979
 • Olsson, Thomas. Idealism och klassicism. En studie kring litteraturhistoria som vetenskap under andra hälften av 1800-talet med utgångspunkt i C.R. Nybloms estetik. 1981
 • Arrias, Gunnar. Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund. 1981
 • Lilja Norrlind, Eva. Studier i svensk fri vers. Den fria versen hos Vilhelm Ekelund och Edith Södergran. 1981
 • Torgerson, Sten. Översättningar till svenska av skönlitterär prosa 1866-1870, 1896-1900, 1926-1930. 1982
 • Spenke, Carina. Läsa, lära, förstå. En studie av läsning och litteratur i gymnasieskolan. 1982
 • Lehtilä-Olsson, Mayre. K.G. Ossiannilsson och arbetarrörelsen. En studie i ideologisk konfrontation. 1982
 • Tjäder, Per Arne. Det unga Sverige. Åttitalsrörelse och genombrottsepok. 1982
 • Agrell, Beata. Frihet och fakticitet. Om oordning, ordning, lydnad och frihet i Sven Delblancs roman Prästkappan. Volym I: Hjältar, bragder, myter; läsare, läsakt, text. 1983
 • Roxman, Susanna. Guilt and Glory. Studies in Margaret Drabble's Novels 1963-80. 1984
 • Månesköld-Öberg, Inger. Att spegla tiden - eller forma den. Ola Hanssons introduktion av nordisk litteratur i Tyskland 1889-1895. 1984
 • Thorson, Staffan. Invandraren i barnboken. En motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980. 1985
 • Elam, Ingrid. '... i kärleken blott hjälte...' Den romantiska versberättelsen i Sverige 1820-1850. 1985
 • Thorén, Sven. I Zions tempel. Carl Mikael Bellmans religiösa diktning. 1986
 • Fridén, Ann. Macbeth in the Swedish Theatre 1838-1986. 1986
 • Norlén, Saga-Marianne. On the art of dating Birger Sjöberg manuscripts. A summary in English. 1988
 • Hansson, Gunnar D. Nådens oordning. Studier i Lars Ahlins roman Fromma mord. 1988
 • Ahlbom, Lars. Frihetens tragedi. Livssyn, estetik och hjälteroller i Sven Delblancs författarskap. 1989
 • Werkmäster, Johan. Pär Rådström. Ett författarliv. 1990
 • Leffler, Yvonne. I skräckens lustgård. Skräckromantik i svenska 1800-talsromaner. 1991
 • Borgström, Eva. 'Om jag får be om ölost.' Kring några kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik. 1991
 • Hedberg, Johan. Eros skapar världen ny. Apokalyps och pånyttfödelse i Edith Södergrans lyrik. 1991
 • Jansson, Mats. Tradition och förnyelse. Den svenska introduktionen av T.S. Eliot. 1991
 • Forsgren, Peter. "Att lyssna med ögat." Studier i Peder Sjögrens 1940-talsromaner. 1992
 • Bengtsson, Håkan. Konfrontation och försoning. En studie i Fredrik Ströms romanserie Rebellerna. 1992
 • Evers, Ulla. Hettan av en gud. En studie i skapandetemat hos Edith Södergran. 1992
 • Rhedin, Ulla. Bilderboken. På väg mot en teori. 1993
 • Bäck, Gunnar. Ord och kött. Till teaterns fenomenologi med larssons och Kyrklunds Medea. 1993
 • Svensson, Birgitta. Den omplanterade svenskheten. Kulturell självhävdelse och etnisk medvetenhet i den svensk-amerikanska kalendern Prärieblomman 1900-1913. 1994
 • Malm, Mats. Minervas äpple. Om diktsyn, tolkning och bildspråk inom äldre nordisk göticism. 1996
 • Lyngfelt, Anna. Den avväpnande förtroligheten. Enaktare i Sverige 1870-90. 1996
 • Ring, Inger. Minnet regngardinen genombryter. En studie av Ragnar Thoursies lyrik till och med Emaljögat. 1997
 • Bergmann, Sven Arne. Getabock och gravlilja. Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen som konstnärlig text. 1997
 • Röjdalen, Carin. Men jag ville hjälpa. Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik. 1997
 • van Reis, Mikael. Det slutna rummet. Sex kapitel om Lars Noréns författarskap 1963-1983. 1997
 • Asplund Carlsson, Maj. The Doorkeeper and the Beast. The Experience of Literary narratives in Educational Contexts. 1998
 • Lyons, Robert. Swedish Midsummer in Shakespeare´s Dream. A study of the creative process resulting in Eva Bergman´s 1989 production of A Midsummer Night´s Dream at Backa Theatre, Göteborg, Sweden. 1998
 • Forssberg Malm, Anna. Kollisioner. Aksel Sandemose som outcast och monument. 1998
 • Blomqvist, Helene. Vanmaktens makt. Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelsvit och Änkan. 1999
 • Schiöler, Niklas. Koncentrationens konst. Tomas Tranströmers senare poesi. 1999
 • Larsson, Jörgen. Poesi som rörelse i tiden. Om vers som källa till kognitiv rytmisk respons. Exemplet Elmer Diktonius. 1999
 • Lagerström, Mona. Dramatisk teknik och könsideologi. Anne Charlotte Lefflers tidiga kärleks- och äktenskapsdramatik. 1999
 • Jansson, Magnus. Genom tidsspegeln. Diktanalysen som texttyp. 1999
 • Anderson, Bengt E. Att rannsaka en barndom. Harry Matinsons Nässlorna blomma: tillkomst och tematik. 2000
 • Almer, Johan. Variation på götiskt tema. En studie i C.J.L. Almqvists Sviavigamal. 2000
 • Nordenstam, Anna. Begynnelser. Litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850–1930. 2001
 • Stenberg, Lisbeth. En genialisk lek. Kritik och överskridande i Selma Lagerlöfs tidiga författarskap.2001
 • Kolbe, Gunlög. Om konsten att konstruera en kvinna. Retoriska strategier i 1800-talets rådgivare och i Marie Sophie Schwartz’ romaner. 2001
 • Claésson, Dick. The narratives of the biographical legend. The early works of William Beckford. 2001
 • Varga, Anita. Såsom i en spegel. En studie i Göran Tunströms roman Juloratoriet. 2002
 • Lotass, Lotta. Friheten meddelad. Studier i Stig Dagermans författarskap. 2002
 • Arping, Åsa. Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt. 2002
 • Ingvarsson, Jonas. ”En besynnerlig gemenskap”. Teknologins gestalter i svensk prosa 1965–70. 2002
 • Bergenmar, Jenny. ”Förvildade hjärtan.” Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings saga. 2003
 • Johansson, Anders. Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter. 2003
 • Nilsson, Skans Kersti. Det förlorade paradiset. En studie i Göran Tunströms Sunneromaner. 2003
 • Lindell, Ingrid. Att se och synas. Filmutbud, kön och modernitet. 2004
 • Rådberg, Ingmar. En predikant på galejan. 2004
 • Ekman, Stefan. ”I skuggan af Din Graf, jag på min Lyra slår.” Carl Michael Bellmans dikter över döda i relation till dikttypens svenska tradition och funktion i nyhetspressen under senare delen av 1700-talet. 2002
 • Brudin Borg, Camilla. Skuggspel. Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap. 2002
 • Widhe, Olle. Främlingsskap. Etik och form i Willy Kyrklunds tidiga prosa. 2005
 • Ekholm, Christer. Nervositeten kommer utifrån. Om Erik Beckmans tidiga författarskap. 2005
 • Johansson, Birgitta. Befrielsen är nära. Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Suzanne Ostens 1970-talsteater. 2006
 • Lundström, Johanna. Terrängbeskrivning. P O Sundman, moderniteten och medmänniskan. 2006
 • Brundin, Dan. Omvägens estetik. Lättillgänglighet och klomplexitet i Pär Rådströms sena verk. 2006
 • Rehal Johansson, Agneta. Den lömska barnboksförfattaren. Tove Jansson och muminverkets metamorfoser. 2006
 • Anthin, David. Evert Taubes scener – från Cabaret Läderlappen till Gröna Lund. 2007
 • Andersson, Hanne-Lore. Doxa och debatt. Litteraturvetenskap runt sekelskiftet 2000. 2008
 • Björk, Nina. Fria själar. Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson. 2008
 • Mehrstam, Christian. Textteori för läsforskare. 2009
 • Lenemark, Christian. Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering. 2009
 • Pettersson, Cecilia. Märkt av det förflutna? Minnesproblematik och minnesestetik i den svenska 1990-talsromanen. 2009
 • Hermansson, Kristina. Ett rum för sig. Subjektsframställning vid 1900-talets slut: Ninni Holmqvist, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hammann. 2010
 • Alfredsson, Johan. Tro mig på min ort - oöversättligheten som tematiskt komplex i Bengt Emil Johnsons poesi 1973 – 1982. 2010
 • Olsson, Nils. Konsten att sätta texter i verket. Gertrude Stein, Arne Sand och litteraturens (o)befintliga specificitet. 2010
 • Otterberg, Stina. Klädd i sitt språk. Kritikern Olof Lagercrantz. 2010 
 • Tengberg, Michael. Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan. 2011
 • Wahlström, Eva. Fria flickor före Pippi: Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis – Astrid Lindgrens föregångare. 2011
 • Wingård, Rikard. Att sluta från början. Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik. 2011
 • Schottenius Cullhed, Sigrid. Proba the Prophet. Studies in the Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. 2012
 • Carlander, Cecilia. Les Figures féminines de la Décadence et leurs implications esthétiques dans quelques romans français et suédois. 2013
 • Forselius, Tilda Maria. God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773. 2013
 • Agnesdotter, Carina. Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982. 2014
 • Azar, Robert. Förnuftets auktoritet. Upplysning och legitimitet hos La Motte, Thorild och Kundera. 2014
 • Otterberg, Henrik. Alma Natura, Ars Severa; Expanses and Limits of Craft in Henry David Thoreau. 2014
 • Johan Gardfors: Åke Hodell. Art and Writing in the Neo-Avant-Garde. 2017
 • Lisa Schmidt: Radera – tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker. 2018
 • Matilda Amundsen Bergström: Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självframställning och retorik hos tre tidigmoderna kvinnliga författare. 2019
 • Sandra Grehn: Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com. 2020

 

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2020-05-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?