Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Avhandlingar Litteraturvetenskap

 • Räftegård, Börje. Dahlstiernas Kungaskald. Komposition och genremässig gestaltning. 1971
 • Skaaret, Lennart."God" och "dålig" litteratur. Gymnasister och deras lärare om två berättelser. 1971
 • Ahlmo-Nilsson, Birgitta. Arvid Brenners romaner. Samtidsanalys och personteckning. 1972
 • Göransson, Sverker. Världsföraktaren. Studier kring ett motiv i frihetstidens litteratur. 1972
 • Kvart, Gerd. Arbetsglädje och gemenskapstro. En studie i Josef Kjellgrens författarskap till och med Människor kring en bro. 1972
 • Stenroth, Ingmar. Göthiska förbundet. 1. 1972
 • Fridell, Lena. Hagar Olsson och den nya teatern. Teatersynen speglad i teaterkritiken 1918-1929 och i Hjärtats pantomim. 1973
 • Johannesson, Hans-Erik. Studier i Lars Gyllenstens estetik. Hans teorier om författarskapets villkor och teknik t.o.m. Barnabok. 1973
 • Wåhlin, Kristian. Svensk vers 1901-1945. Schematiska, oschematiska och fria versformer i 709 diktsamlingar. 1974
 • Hansson, Stina. "Bröllopslägrets skald och bårens". En studie i Lucidors tillfällesdiktning. 1975
 • Alfredsson, Ulla. Språk, sexualitet, fascism. En studie i Aksel Sandemoses roman Vi pynter oss med horn. 1976
 • Dahlberg, Gunilla."Dän Swänska Theatren". Studier kring vår första fasta teatertrupp, dess scen och repertoar. 1. 1976
 • Forser, Tomas. Bööks 30-tal. En studie i ideologi. 1976
 • Pettersson, Åke. En klassisk komedi i revyform. En studie över Karl Gerhards revykomedi Oss greker emellan. 1976
 • Rönnerstrand, Torsten. Fagerbergs Höknatt. En diktares världsbild och dess gestaltning i en roman. 1976
 • Kvist, Marianne. Resignation och revolt. Eugéne Dabit och "le mal de vivre" - en studie i författarens vision du monde. 1977
 • Grogarn, Margareta. Dålig läsning. Bakgrund, läsförmåga och läsintresse hos elever på Fo- och Ve- linjerna i gymnasieskolan. 1979
 • Persson, Sven Hugo. Från grymhetens till motståndets estetik. Peter Weiss tidiga författarskap och dramat Marat/Sadat. 1979
 • Fyhr, Lars. Att rätt förstå och missförstå... En studie i den svenska introduktionen av Kafka 1918-1945. 1979
 • Olsson, Thomas. Idealism och klassicism. En studie kring litteraturhistoria som vetenskap under andra hälften av 1800-talet med utgångspunkt i C.R. Nybloms estetik. 1981
 • Arrias, Gunnar. Jaget, friheten och tystnaden hos Willy Kyrklund. 1981
 • Lilja Norrlind, Eva. Studier i svensk fri vers. Den fria versen hos Vilhelm Ekelund och Edith Södergran. 1981
 • Torgerson, Sten. Översättningar till svenska av skönlitterär prosa 1866-1870, 1896-1900, 1926-1930. 1982
 • Spenke, Carina. Läsa, lära, förstå. En studie av läsning och litteratur i gymnasieskolan. 1982
 • Lehtilä-Olsson, Mayre. K.G. Ossiannilsson och arbetarrörelsen. En studie i ideologisk konfrontation. 1982
 • Tjäder, Per Arne. Det unga Sverige. Åttitalsrörelse och genombrottsepok. 1982
 • Agrell, Beata. Frihet och fakticitet. Om oordning, ordning, lydnad och frihet i Sven Delblancs roman Prästkappan. Volym I: Hjältar, bragder, myter; läsare, läsakt, text. 1983
 • Roxman, Susanna. Guilt and Glory. Studies in Margaret Drabble's Novels 1963-80. 1984
 • Månesköld-Öberg, Inger. Att spegla tiden - eller forma den. Ola Hanssons introduktion av nordisk litteratur i Tyskland 1889-1895. 1984
 • Thorson, Staffan. Invandraren i barnboken. En motivstudie i svensk barn- och ungdomslitteratur 1945-1980. 1985
 • Elam, Ingrid. '... i kärleken blott hjälte...' Den romantiska versberättelsen i Sverige 1820-1850. 1985
 • Thorén, Sven. I Zions tempel. Carl Mikael Bellmans religiösa diktning. 1986
 • Fridén, Ann. Macbeth in the Swedish Theatre 1838-1986. 1986
 • Norlén, Saga-Marianne. On the art of dating Birger Sjöberg manuscripts. A summary in English. 1988
 • Hansson, Gunnar D. Nådens oordning. Studier i Lars Ahlins roman Fromma mord. 1988
 • Ahlbom, Lars. Frihetens tragedi. Livssyn, estetik och hjälteroller i Sven Delblancs författarskap. 1989
 • Werkmäster, Johan. Pär Rådström. Ett författarliv. 1990
 • Leffler, Yvonne. I skräckens lustgård. Skräckromantik i svenska 1800-talsromaner. 1991
 • Borgström, Eva. 'Om jag får be om ölost.' Kring några kvinnliga författares kvinnobilder i svensk romantik. 1991
 • Hedberg, Johan. Eros skapar världen ny. Apokalyps och pånyttfödelse i Edith Södergrans lyrik. 1991
 • Jansson, Mats. Tradition och förnyelse. Den svenska introduktionen av T.S. Eliot. 1991
 • Forsgren, Peter. "Att lyssna med ögat." Studier i Peder Sjögrens 1940-talsromaner. 1992
 • Bengtsson, Håkan. Konfrontation och försoning. En studie i Fredrik Ströms romanserie Rebellerna. 1992
 • Evers, Ulla. Hettan av en gud. En studie i skapandetemat hos Edith Södergran. 1992
 • Rhedin, Ulla. Bilderboken. På väg mot en teori. 1993
 • Bäck, Gunnar. Ord och kött. Till teaterns fenomenologi med larssons och Kyrklunds Medea. 1993
 • Svensson, Birgitta. Den omplanterade svenskheten. Kulturell självhävdelse och etnisk medvetenhet i den svensk-amerikanska kalendern Prärieblomman 1900-1913. 1994
 • Malm, Mats. Minervas äpple. Om diktsyn, tolkning och bildspråk inom äldre nordisk göticism. 1996
 • Lyngfelt, Anna. Den avväpnande förtroligheten. Enaktare i Sverige 1870-90. 1996
 • Ring, Inger. Minnet regngardinen genombryter. En studie av Ragnar Thoursies lyrik till och med Emaljögat. 1997
 • Bergmann, Sven Arne. Getabock och gravlilja. Selma Lagerlöfs En herrgårdssägen som konstnärlig text. 1997
 • Röjdalen, Carin. Men jag ville hjälpa. Studier i Lars Ahlins 1940-talsnovellistik. 1997
 • van Reis, Mikael. Det slutna rummet. Sex kapitel om Lars Noréns författarskap 1963-1983. 1997
 • Asplund Carlsson, Maj. The Doorkeeper and the Beast. The Experience of Literary narratives in Educational Contexts. 1998
 • Lyons, Robert. Swedish Midsummer in Shakespeare´s Dream. A study of the creative process resulting in Eva Bergman´s 1989 production of A Midsummer Night´s Dream at Backa Theatre, Göteborg, Sweden. 1998
 • Forssberg Malm, Anna. Kollisioner. Aksel Sandemose som outcast och monument. 1998
 • Blomqvist, Helene. Vanmaktens makt. Sekulariseringen i Sven Delblancs Samuelsvit och Änkan. 1999
 • Schiöler, Niklas. Koncentrationens konst. Tomas Tranströmers senare poesi. 1999
 • Larsson, Jörgen. Poesi som rörelse i tiden. Om vers som källa till kognitiv rytmisk respons. Exemplet Elmer Diktonius. 1999
 • Lagerström, Mona. Dramatisk teknik och könsideologi. Anne Charlotte Lefflers tidiga kärleks- och äktenskapsdramatik. 1999
 • Jansson, Magnus. Genom tidsspegeln. Diktanalysen som texttyp. 1999
 • Anderson, Bengt E. Att rannsaka en barndom. Harry Matinsons Nässlorna blomma: tillkomst och tematik. 2000
 • Almer, Johan. Variation på götiskt tema. En studie i C.J.L. Almqvists Sviavigamal. 2000
 • Nordenstam, Anna. Begynnelser. Litteraturforskningens pionjärkvinnor 1850–1930. 2001
 • Stenberg, Lisbeth. En genialisk lek. Kritik och överskridande i Selma Lagerlöfs tidiga författarskap.2001
 • Kolbe, Gunlög. Om konsten att konstruera en kvinna. Retoriska strategier i 1800-talets rådgivare och i Marie Sophie Schwartz’ romaner. 2001
 • Claésson, Dick. The narratives of the biographical legend. The early works of William Beckford. 2001
 • Varga, Anita. Såsom i en spegel. En studie i Göran Tunströms roman Juloratoriet. 2002
 • Lotass, Lotta. Friheten meddelad. Studier i Stig Dagermans författarskap. 2002
 • Arping, Åsa. Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt. 2002
 • Ingvarsson, Jonas. ”En besynnerlig gemenskap”. Teknologins gestalter i svensk prosa 1965–70. 2002
 • Bergenmar, Jenny. ”Förvildade hjärtan.” Livets estetik och berättandets etik i Selma Lagerlöfs debutroman Gösta Berlings saga. 2003
 • Johansson, Anders. Avhandling i litteraturvetenskap: Adorno, Deleuze och litteraturens möjligheter. 2003
 • Nilsson, Skans Kersti. Det förlorade paradiset. En studie i Göran Tunströms Sunneromaner. 2003
 • Lindell, Ingrid. Att se och synas. Filmutbud, kön och modernitet. 2004
 • Rådberg, Ingmar. En predikant på galejan. 2004
 • Ekman, Stefan. ”I skuggan af Din Graf, jag på min Lyra slår.” Carl Michael Bellmans dikter över döda i relation till dikttypens svenska tradition och funktion i nyhetspressen under senare delen av 1700-talet. 2002
 • Brudin Borg, Camilla. Skuggspel. Mellan bildkritik och ikonestetik i Lars Gyllenstens författarskap. 2002
 • Widhe, Olle. Främlingsskap. Etik och form i Willy Kyrklunds tidiga prosa. 2005
 • Ekholm, Christer. Nervositeten kommer utifrån. Om Erik Beckmans tidiga författarskap. 2005
 • Johansson, Birgitta. Befrielsen är nära. Feminism och teaterpraktik i Margareta Garpes och Suzanne Ostens 1970-talsteater. 2006
 • Lundström, Johanna. Terrängbeskrivning. P O Sundman, moderniteten och medmänniskan. 2006
 • Brundin, Dan. Omvägens estetik. Lättillgänglighet och klomplexitet i Pär Rådströms sena verk. 2006
 • Rehal Johansson, Agneta. Den lömska barnboksförfattaren. Tove Jansson och muminverkets metamorfoser. 2006
 • Anthin, David. Evert Taubes scener – från Cabaret Läderlappen till Gröna Lund. 2007
 • Andersson, Hanne-Lore. Doxa och debatt. Litteraturvetenskap runt sekelskiftet 2000. 2008
 • Björk, Nina. Fria själar. Ideologi och verklighet hos Locke, Mill och Benedictsson. 2008
 • Mehrstam, Christian. Textteori för läsforskare. 2009
 • Lenemark, Christian. Sanna lögner. Carina Rydberg, Stig Larsson och författarens medialisering. 2009
 • Pettersson, Cecilia. Märkt av det förflutna? Minnesproblematik och minnesestetik i den svenska 1990-talsromanen. 2009
 • Hermansson, Kristina. Ett rum för sig. Subjektsframställning vid 1900-talets slut: Ninni Holmqvist, Hanne Ørstavik, Jon Fosse, Magnus Dahlström och Kirsten Hammann. 2010
 • Alfredsson, Johan. Tro mig på min ort - oöversättligheten som tematiskt komplex i Bengt Emil Johnsons poesi 1973 – 1982. 2010
 • Olsson, Nils. Konsten att sätta texter i verket. Gertrude Stein, Arne Sand och litteraturens (o)befintliga specificitet. 2010
 • Otterberg, Stina. Klädd i sitt språk. Kritikern Olof Lagercrantz. 2010 
 • Tengberg, Michael. Samtalets möjligheter. Om litteratursamtal och litteraturreception i skolan. 2011
 • Wahlström, Eva. Fria flickor före Pippi: Ester Blenda Nordström och Karin Michaëlis – Astrid Lindgrens föregångare. 2011
 • Wingård, Rikard. Att sluta från början. Tidigmodern läsning och folkbokens receptionsestetik. 2011
 • Schottenius Cullhed, Sigrid. Proba the Prophet. Studies in the Christian Virgilian Cento of Faltonia Betitia Proba. 2012
 • Carlander, Cecilia. Les Figures féminines de la Décadence et leurs implications esthétiques dans quelques romans français et suédois. 2013
 • Forselius, Tilda Maria. God dag, min läsare! Bland berättare, brevskrivare, boktryckare och andra bidragsgivare i tidig svensk veckopress 1730–1773. 2013
 • Agnesdotter, Carina. Dikt i rörelse. Ingrid Sjöstrand och poesins retorik i kvinnornas fredsrörelse 1979–1982. 2014
 • Azar, Robert. Förnuftets auktoritet. Upplysning och legitimitet hos La Motte, Thorild och Kundera. 2014
 • Otterberg, Henrik. Alma Natura, Ars Severa; Expanses and Limits of Craft in Henry David Thoreau. 2014
 • Johan Gardfors: Åke Hodell. Art and Writing in the Neo-Avant-Garde. 2017
 • Lisa Schmidt: Radera – tippex, tusch, tråd och andra poetiska tekniker. 2018
 • Matilda Amundsen Bergström: Som en Sapfo. Publiceringsstrategier, självframställning och retorik hos tre tidigmoderna kvinnliga författare. 2019
 • Sandra Grehn: Dom stökar och bråkar och kastar sten. Iscensättning och hybridisering av dominerande diskurser i Backa Teaters uppsättningar Lille kung Mattias, Gangs of Gothenburg och 5boys.com. 2020

 

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2020-05-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://lir.gu.se/forskning/publikationer/avhandlingar/littvet/
Utskriftsdatum: 2020-05-26