Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Skribentinformation

Nedan följer riktlinjer för bidrag till LIR. Journal. Författare bör sträva efter att följa dessa så noggrant som möjligt. Manuskript sänds i digital form som bifogat dokument via e-post till: nils.olsson@lir.gu.se. Filformatet bör vara Word (.doc or .docx). Artiklar bör vara skrivna på svenska eller engelska och i normalfallet ej överstiga 50.000 tecken (inkl. mellanslag och slutnoter). Abstract om 100–150 ord bör bifogas.

Rubriker

Antalet rubriknivåer begränsas i normalfallet till två (artikelrubriken oräknad), det vill säga huvud- respektive mellanrubrik.

Illustrationer

Det är möjligt att använda sig av bildmaterial i artiklarna. Om detta är aktuellt krävs ett digitalt underlag med godtagbar upplösning (minst 72 dpi). Dessutom ska illustrationer åtföljas av bildtext/er. Eventuell upphovsrätt måste kontrolleras.

Formateringar

Texten ska vara så ren som möjligt:

 • Inga onödiga formateringar
 • Inga tabbade indrag
 • Rubriker och mellanrubriker utan onödiga versaler, kursiveringar och fet stil

Ortografi

Låga tal (till och med tolv) skrivs i allmänhet med bokstäver och tal däröver med siffror. Men om sifferuppgifterna är centrala i texten ska siffror alltid användas, även för låga tal. Detta gäller till exempel prisuppgifter, klockslag, exakta årtal och i matematisk text.

 • Tankstreck. Används för exempelvis inskjutna bisatser och i uppgifter om tids- och sidintervall (det vill säga mellan siffror). Observera skillnaden mellan tankstreck [–] och bindestreck [-].
 • Citattecken. Använd typografiska citattecken [”], inte tumtecken ["]. Detsamma gäller enkla citattecken [’] som skiljer sig från det motsvarande fottecknet [']. Enkla citattecken används enbart för citat i citat.
 • Utländska uttryck ska vara kursiverade i texten.
 • Förkortningar bör undvikas helt i brödtexten, men kan användas i noterna. Punkter används ej ifråga om initialer som kan läsas som ord, som i USA eller BBC, däremot bör de stå efter författares initialer, som i E.T.A. Hoffmann.
 • Uteslutna passager och tillägg i citat anges med hakparenteser, uteslutna ord med […] och uteslutna meningar med [---].

Noter

Noter ska stå som slutnoter med utgångspunkt från Oxfordsystemet (se exempel nedan). Referensen ska vara fullständig vid första tillfället den används. Vid upprepad hänvisning används en enhetlig kortform för samma titel (se nedan). Observera att artiklar inte ska avslutas med en litteraturförteckning.

Var uppmärksam på bland annat följande i de fullständiga referenserna:

 • Volymnummer och utgivningsår ska anges för vetenskapliga tidskrifter.
 • Titlar på monografier, antologier, samlingsverk, tidningar och tidskrifter ska stå i kursiv; artiklar däremot inom citattecken [”]. Titlar ska vid första omnämnandet vara fullständiga med hela undertiteln samt i kursiv.
 • Versaler i exempelvis engelska och tyska boktitlar används endast först i titel respektive undertitel, samt för de ord som enligt respektive språk ska ha stor begynnelsebokstav.
 • Förlagsort och utgivningsår ska anges för verk; för översatta arbeten och senare upplagor dessutom originalutgåvans utgivningsår inom hakparenteser [ ]. Förlagsnamn anges inte.


Exempel på referenser i noter:

Donald R. Kelley: The Faces of History. Historical Inquiry from Herodotos to Herder (New Haven & London, 1998), 55.

Otto Brunner, Werner Conze & Reinhart Koselleck (red.): Geschichtliche Grundbegriffe. Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland (Stuttgart, 1975), 11f, 37.

Christian Meier: ”Geschichte, Histoire” i Brunner, Conze & Koselleck (red.): Geschichtliche Grundbegriffe (Stuttgart, 1975), 96f.

Zachary Sayre Schiffman: ”Renaissance historicism reconsidered” i History and Theory 24:2 (1985), 12.

Georg Iggers: The German Conception of History (Middletown, 1983 [1968]), 22.

Efter första omnämnandet, kortversioner (där inte ibid. är tillämpligt) enligt följande exempel:

Kelley: The Faces of History, 55.
Meier: ”Geschichte, Histoire”, 11f, 37.
Brunner m.fl. (red.): Geschichtliche Grundbegriffe, 96f.
Schiffman: ”Renaissance historicism”, 12; Iggers: The German Conception, 22.

Redaktör

Nils Olsson
tel. 031- 786 4390
e-post: nils.olsson@lir.gu.se

Sidansvarig: Nils Olsson|Sidan uppdaterades: 2011-05-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?