Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Christina Svensson, Docent, Litteraturvetenskap

Presentation

Jag disputerade 1987 i Lund på en avhandling om Anders Lidbeck, Esaias Tegnérs lärare i estetik vid Lunds universitet. Jag arbetade på litteraturvetenskapliga institutionen i Lund, bl. a. som forskarassistent och universitetslektor till 1999, då jag tillträdde en tjänst som svensk lektor vid Hamburg universitet. Jag handledde där också en doktorand som disputerade 2008 med en avhandling om P.C. Jersild. Från och med 2005 fram till min pensionering 2010 arbetade jag som universitetslektor i Göteborg. De första åren i Sverige fortsatte jag att handleda magisteruppsatser och examinera studenter på magisternivå i Hamburg. Jag blev docent 2006.

Fick Tegnérpriset 2013.

Fick i mars 2016 Warburgska priset av Kungliga Vitterhetsakademien för min senaste bok Diktaren på dårhuset.

Har även under 2016 fått stipendium från Svenska Akademien, ur Karin och Karl Ragnar Gierows donationsfond, för mina arbeten inom det litteraturvetenskapliga området.

Forskningsinriktning

Min forskning har framförallt omfattat den gustavianska perioden och romantiken. Estetik, retorik och poetik är några nyckelord i min tidiga forskning. På senare år har jag framför allt intresserat mig för melankoli och hypokondri i Esaias Tegnérs liv och dikt. Jag har också undersökt hur psykisk ohälsa påverkar språket i Tegnérs diktning.

Genusperspektivet har varit viktigt i denna forskning. Begreppet intertextualitet använde jag redan i min avhandling och detta begrepp är centralt i min nuvarande forskning. I mindre utsträckning har jag sysslat med orientalism och postkolonial problematik.
Textkritik och vetenskaplig utgivning av texter är också en av tyngdpunkterna i min forskning.

Pågående forskning

Carl Fredrik Hill och hans litterära ambitioner. I boken ska finnas ett idéhistoriskt och ett litteraturvetenskapligt perspektiv. Hills psykiska ohälsa sätts in i en samtida debatt och i ett genusperspektiv. Analysen av versmanuskriptet lägger stor vikt vid relationen till andra texter och hur det skrivna kan anses förhålla sig till Hills sjukdom.

Publikationer

Monografier:

 • Anders Lidbeck och 1700-talets estetik (diss), Lund 1987. ISBN 91-7966-006-1
 • Diktaren på dårhuset: Om Esaias Tegnérs sjukdom och sjukdomsdiktning. Möklinta 2012. ISBN 9789178448487
 • Två bröllop och tre begravningar. Något om Esaias Tegnérs tillfällesdiktning, utg. av Tegnérsamfundet, Malmö 2014 (39 s.)


Textkritiska arbeten:

 • Esaias Tegnérs samlade dikter, del 5: 1825-1830, Lund 1990. ISBN 91-971402-0
 • Esaias Tegnérs samlade dikter, del 6: 1831-1840, Lund 1992. ISBN 91-971402-2-8
 • Esaias Tegnérs samlade dikter, del 7: 1840-1846, Lund 1996, ISBN 91-971402-6-0
   

Uppsatser och artiklar (ett urval):

 • ”Melankolibegreppet i romantikens estetik”, Nordisk estetisk tidskrift, 1991:6, . ISSN 0284-7698 s 47-60.
 • ”Hysteriska kvinnor och melankoliska män i den svenska romantikens litteratur”, Litteratur og kjønn i Norden. Foredrag på den XX.studiekonferense i International Association for Scandinavian Studies (IASS), arrangert av Institutt for litteraturvitenskap, Islands universitet, i Reykjavik 7.-12. august 1994, red. Helga Kress, Reykjavik 1996, . ISBN 9979-54-124-5, s 127-132.
 • ”’Ragnarok¨- en dikt om undergång, Möten med Tegnér, red Ulla Törnqvist, utg. av Tegnérsamfundet, Lund 1996, . ISBN 91-971402-4-4 s 113-135.
 • ”Skattkammare eller avgrund. Några underjordsskildringar under romantiken”. I lärdomens trädgård. Festskrift till Louise Vinge 24/11 1996, red C. Sjöblad m fl., Lund University Press 1996, ISBN 91-7966-392-3, s 169-180.
 • ”Den stora gruppens problem”, Teori och pedagogik i litteratur och mediestudier, red Birthe Sjöberg, Litteraturvetenskapliga institutionen, Lund 1997, ISBN 91-88396-09-06, s 115-122.
 • ”Erotiskt objekt eller högaktad väninna? En tidningsdebatt om kvinnoskildringen i Leopolds ’Erotiska Oder”’, Ljuva möten och ömma samtal. Kärlek och vänskap på 1700-talet, red. V. Lindgärde och E. Mansén, Sthlm 1999. ISBN, 91-7486-038-0, s 215-237.
 • ”Esaias Tegnér: melankolin i hans liv och diktning”, Språkets speglingar, Festskrift till Birger Bergh, red Arne Jönsson och Anders Piltz, Lund, Klassiska institutionen 2000, ISBN 91-87976-13-7, s 451-459.
 • ”Retorik - ett slags negativ poetik? Tegnérs utbildningsgång i retorik”, Tegnér och retoriken, red Louise Vinge , Åstorp 2003, . ISBN 91-974078-4-4, s 55-71.
 • ”Martina von Schwerin”, Svenskt biografiskt lexikon, Bd 31, red Göran Nilzén, 2002.
 • ”Anna Ovena Hoyers - orädd kvinna och kontroversiell författare”, Dikten som mötesplats. Festskrift till Eva Lilja, red. Sissel Furuseth & Lisbeth Stenberg, Göteborg 2008.
 • ”Medicin som kritik och estetik. Psykiska lidanden och behandlingen av dessa i det tidiga 1800-talets litteratur”, Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser, Stockholm /Stehag 2008, ISBN 978-91-7139-812-3s 44-53.
 • ”Kärleksdikt, självporträtt, brev eller gravdikt. En genrediskussion av Tegnérs dikt ’Den Döde’”, Tilltal och svar: Studier tillägnade Beata Agrell, red. Jenny Bergenmar et alii, Stockholm: Brutus Östlngs bokförlag Symposion, 2009, ISBN 978-91-7139.832-1, s 211–221.
 • ”Bengt Lidner och det främmande. Det försvunna kulturmötet i Lidners opera Milot och Eloisa”, Poetens monopolium: Bengt Lidner 250 år (1757/1759–2007/2009), huvudred. Anna Cullhed, Lund Ellerström 2009, s 261–278.
 • ”Manlighet, mani och melankoli. Tegnérs sjukdomsdikt ’Porträtet’”, GDH, red. DCCELLSS [=D. Claesson, Ch. Ekholm, L. Lotass, S. Söderholm], Litterär gestaltnings skriftserie 9, Göteborg 2010, ISBN 978-91-975568-8-0, s 514–529.
 • "Stagnelius, Tegnér och romantikens diktning", Skrifter utg. av Sällskapet Erik Johan Stagnelii Vänner 2013, s.5-22.

Kontaktinformation

Christina Svensson

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2016-04-22
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?