Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Lars Lönnroth, Professor emeritus Litteraturvetenskap

 

FD, professor emeritus. Ledamot av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, Kungliga Vetenskaps och Vitterhets Samhället i Göteborg, Gustav Adolfs Akademien.

Böcker

 • Geijerarvet. En släkthistoria om dikt och galenskap. Stockholm: Atlantis 2019
 • Det germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien. Stockholm: Natur & Kultur 2017
 • Den poetiska Eddan. Översättning med inledning och kommentar. Stockholm: Bokförlaget Atlantis 2016.
 • The Academy of Odin.Selected Papers on Old Norse Literature (Viking Collection 19, Odense: University Press of Southern Denmark 2011)
 • Dörrar till främmande rum. Minnesfragment. Stockholm: Atlantis 2009
 • Njals saga. Översättning och inledning (Stockholm/ Atlantis 2006, paperback 2007)
 • Bellmansstudier 22, redigerad tillsammans med Stefan Ekman & Henrik Otterberg (Stockholm/ Proprius förlag 2005)
 • Ljuva karneval! Om Carl Michael Bellmans diktning (Bonniers förlag, Stockholm 2005)
 • Skaldemjödet i berget. Essayer om fornisländsk ordkonst och dess återanvändning i nutiden (Stockholm/ Atlantis 1996)
 • Isländska mytsagor, översatta och kommenterade av Lars Lönnroth (Atlantis, Stockholm 1995)
 • Den svenska litteraturen 1-7, redigerad tillsammans med Sven Delblanc (Stockholm/Bonnier Fakta 1987-1990, ny reviderad upplaga 1999)
 • Structure and Meaning in Old Norse Literature: New Approaches to Textual Analysis and Literary Criticism, redigerad tillsammans med John Lindow & Gerd W. Weber (Odense/ Odense University Press 1986)
 • Den dubbla scenen. Muntlig diktning från Edda till ABBA (Stockholm/Prisma 1978; ny upplaga med uppdaterad efterskrift, Stockholm/ Carlssons förlag 2008)
 • Njáls saga: A Critical Introduction (Berkeley & Los Angeles/ University of California Press 1976)
 • European Sources of Icelandic Saga-Writing: An Essay Based on Previous Studies (diss. Stockholm/Seelig 1965)
 • Litteraturforskningens dilemma (Stockholm/Cavefors 1961)

Uppsatser och bidrag till samlingsverk med mera, häribland följande texter från de senaste åren:

 • "Bacchi Tempel – ett misskänt mästerverk", Bellmansstudier utgivna av Bellmanssällskapet. Nr 25. Stockholm 2019 (artikel)
 • Tom Shippey, Laughing shall I die: Lives and deaths of the great Vikings. London: Reaktion Books 2019. i Saga-Book of the Viking Society, London 2019 (recension)
 • Mikael Males, Snorre och sagorna. De äldsta källorna till vår äldre kulturhistoria (Stockholm: Dialogos förlag 2017). Nordisk tidskrift utgiven av Letterstedtska föreningen, häfte 1, 2018, 81-84 (recension)
 • "New and Old Interpretations of Njáls saga." Viking and Medieval Scandinavia 13 (2017), 101–114.
 • "Dalin, Ramsay and the Enlightened Reaction to Rudbeckianiam". The Pre-Christian Religions of the North. Research and Reception, Volume I: From the Middle Ages to c. 1830, red. Margaret Clunies Ross (Turnhout: Brepols 2018)
 • (Recension av) Carolyne Larrington, Judy Quinn & Brittany Schorn (red), A Handbook to Eddic Poetry. Cambridge: Cambridge University Press, Scripta Islandica, vol 68 (2017)
 • "Varken röd eller blå" (Recensioin av) Freedom in Sweden: Selected Works of Erik Gustaf Geijer, red. Björn Hasselgren. Axess nr 9 2017.
 • "Från runsten till boktryck 800–1520", Nordens litteratur, red. M. Petersson & R. Schönström. Lund: Studentlitteratur 2017.
 • "Theoderic Rides On", Skandinavische Schriftlandschaften. Vänbok till Jürg Glauser, red. K. Müller-Wille, K. Richter & L. Rösli. Tübingen: Francke Verlag 2017.
 • "Sigurður Nordals brev till Nanna". Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok nr 66 2015, s. 101-122 . (Även publicerad på isländska i Timarit Máls og Menningar 2 2016).
 • (Recension av) Minni and Muninn: Memory in Medieval Nordic Culture, red. Pernille Herrmann, Stephen A. Mitchell & Agnes S. Arnórsdóttir. Scripta Islandica: Isländska sällskapets årsbok nr 66 2015, s. 213-218.
 • (Recension av) Andrew Hamer, Njáls saga and its Christian Background. A Study of Narrative Method (Mediaevalia Groningana New Series, 20). Peeters. Leuven/Paris/Walpole, MA 2014.
  William Ian Miller, ’Why is your Axe bloody?’: A Reading of Njáls saga. Oxford University Press. Oxford 2014.
  Alois Wolf, Die Saga von der Njálsbrenna und die Frage nach dem Epos (Beiträge zur Nordischen Philologie 53) Francke A. Verlag. Tübingen 2014.
  Samlaren årg. 136, 2015, s. 379-383.
 • ”Ett hotat konstnärshotell” (Om Hôtel Chevillon i Grez-sur-Loing), Axess nr 9 2015.
 • ”Så skapas värde” (Om hur litterärt värde fastställes i offentligheten), Axess nr 2 2016.
 • ”Det glömda Sveriges diktare” (Om Lars Gustafsson och Göran Palm som Sverigeskildrare). Axess nr 5, 2016.
 • ”Njáls saga är inte ’Veckans brott’” [recension av William Ian Miller, Why is your axe bloody? A Reading of Njáls saga, Oxford University Press 2014], Svenska Dagbladet, under strecket, 16 mars 2015.
 • [Recension av] Peter Lind, ”Strunt alt hvad du orerar”. Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden (Studia Rhetorica Upsaliensia, 4. Diss. Uppsala universitet. Uppsala 2014, in: Samlaren, Årgång 135, 2014 (tryckt 2015).
 • [Recension av] Johan Wrede, Tikkanens blick, in: Dixikon, december 2014.
 • ”Pusjkinkulten i Putinland”, Axess nr 9 2014.
 • ”Vad gör en bok till bästsäljare?” [Recension av] Jon Helgason, Sara Kärrholm & Ann Steiner (red.), Hype – Bestsellers and Literary Culture, in: Respons nr 6, 2014.
 • ”From History to Myth: The Ingvar Stones and Yngvars saga viðfǫrla”, Nordic Mythologies, red. T.R. Tangherlini (Berkeley & Los Angeles: North Pinehurst Press 2014)
 • ”Likheter mellan ballader och kyrkmålningar” (recension av Sigurd Kværndrup & Tommy Olofsson, Medeltiden i ord och bild. Folkligt och groteskt i nordiska kyrkmålningar och ballader), Respons nr 2 2014.
 • ”Taubes bild av Trubadurien”, Elva sidor av Taube, red. David Anthin & Andreas Åhs (Göteborg: Folkuniversitetets Akademiska press 2014)
 • (översättning av) ”Njals saga”, Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar, red. Kristinn Jóhannessoin et al., (Reykjavik: Saga forlag 2014), vol. 3.
 • (översättning av) ”Laxdalingarnas saga” och ”Tåten om Bolli”, Islänningasagorna. Samtliga släktsagor och fyrtionio tåtar, red. Kristinn Jóhannessoin et al., (Reykjavik: Saga forlag 2014), vol. 5.
 • ”Bacchi Orden borde få återuppstå” (med anledning av Peter Linds doktorsavhandling ”Strunt alt hvad du orerar”. Carl Michael Bellman, ordensretoriken och Bacchi Orden), Axess nr 4 2014.
 • ”Vem vill vara german?” (recension av Tore Janson, Germanerna. Myten, historien, språken), Axess nr 1 2014.
 • ”Birger Sjöberg, faster Märta och farbror August”, ”Det universella och det individuella”. Festskrift till Eva Hættner Aurelius (Göteborg/Stockholm: Makadam 2013)
 • ”Översätta Eddan i mellanmjölkens land”, Axess nr 7 2013.
 • ”Vad avgör om en svensk författare slår utomlands?” (recension av Svensk litteratur som världslitteratur, red. Johan Svedjedal), Respons nr 4 2013.
 • ”Drömfabrik och mardrömsplågor: USA-bilder hos Hjalmar Bergman och Sven Delblanc”, Svartsyn och humor. Om Hjalmar Bergman och Sven Delblanc (Stockholm 2013).
 • ”Att läsa Njáls saga – Svar till Daniel Sävborg”, Gripla XXIII (Reykjavik: Stofnun Árna Magnússonar 2012)
 • ”Unik konst i gudsförgäten trakt” (om Savitskij-museet i Nukus), Axess nr 5 2013.
 • ”En medeltida fantasyroman” (om Yngvars saga viðfǫrla), Axess nr 4 2013.
 • ”Samarkand – poeternas drömstad som få av dem besökt”, Dixikon, maj 2013.
 • ”Falsarium som nästan stämde med verkligheten” (recension av Mats G. Larsson, Kensington 1898 – Runfyndet som gäckade världen), Respons nr 6 2012.
 • ”En kultursidas förfall” (om nedmonteringen av kulturstoffet i svensk dagspress), Axess nr 9 2012.
 • ”Författarna larmar och gör sig till” (recension av Cristine Sarrimo, Om självframställningar i bok och blogg), Axess nr 7 2012.
 • ”Nationell konst tilltalar publiken” (Recension av Ingmar Stenroth, Gudar eller människor? Den nordiska renässansen i svensk konst), Respons 4 2012.
 • ”Bellman som hovpoet och kunglig pr-man”(recension av Jenny Nell, Vivat vår monark! Bellmans panegyrik över Gustaf III 1771.1792), Svenska Dagbladet 7/4 2012.
 • ”Visst behöver vi en litterär kanon” (recension av Per Rydén, Sveriges Nationallitteratur är inte bara historia), Axess nr 9 2012.
 • "The Saga of Thorgils Holluson", News from Other Worlds: Studies in Nordic Folklore, Mythology and Culture in Honor of John Lindow, ed. M. Kaplan & T.R. Tangherlini (Berkeley & Los Angeles: North Pinehurst Press 2012)
 • "Sven Delblanc och frihetens katastrofer", Axess nr 2, 2012.
 • "Old Norse Text as Performance", Scripta Islandica. 60/2009 (tryckt 2010).
 • "Nid som talakt och performance", GDH [festskrift till Gunnar D. Hansson], red. Dick Claésson med flera. Litterär gestaltnings skriftserrie n:o 9 (2010).
 • "Litteraturens ayatolla" [recension av Per Rydén, Den framgångsrike förloraren. En värderingsbiografi över Carl David af Wirsén"], Axess nr 6 2010.
 • "Finns det en västkustlitteratur?" Parnass 3, 2010.
 • [Recension av] Eva Hættner Aurelius, Vägen till kriser och kransar. Parodins grepp och driftens bilder hos Birger Sjöberg." SvD 17/7 2010.
 • [Recension av] Kjersti Bruvoll, Fra Sponsa Christi til kristz ambatt. Kontinuitet og endring i gammelislandske oversettelser av latinske jomfrumartyrlegender,
  SvD 20/7 2010.
 • "Greppaminni revisited". Greppaminni. Rit til hei∂urs Vésteini Ólasyni sjötugum, red. Margrét Eggertsdóttir et al. Reykjavik: Hi∂ íslenska bókmenntafélag 2009
 • "Delblancs drolerier. Karikatyrteckningar i litteraturhistoriens marginal". Tilltal och svar. Studier tillägnade Beata Agrell, red. Jenny Bergenmar et al. Stockholm/Stehag: Symposion 2009
 • "Bellman och affekternas teater" (tillsammans med Jan Ling), Bellmansstudier 23, Stockholm: Proprius 2009
 • "Helhetssynen som försvann". Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser, red. Åsa Arping et al. Stockholm/Stehag: Symposion 2008
 • ”Kristendom, hämnd och försoning i Njals saga”, Det ansvarsfulla uppdraget. En vänbok till Mats Svegfors, red. A. Björnsson & B. Wadensjö (Stockholm/ Hjalmarson & Högberg 2008)
 • ”En gräns mot det overkliga. Göta älv-området i fornisländska texter”, ”Vi ska alla vara välkomna". Nordiska studier tillägnade Kristinn Jóhannesson , red. Au∂ur Magnúsdóttir et al. (Göteborg/ Meijerbergs arkiv 35, 2008)
 • ”Dumgrens leverne. En parodisk Bellmantext i ljuset av 1700-talets brevställare”, Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson, red. Stefan Ekman et al. (Stockholm/Stehag/ Symposion 2007)
 • ”Structuralist Approaches to Saga Literature”, Learning and Understanding in the Old Norse World: Essays in Honour of Margaret Clunies Ross, red. J. Quinn et al (Turnhout/ Brepols 2007)
 • ”Sverrir’s Dreams”, Scripta Islandica 57/2006
 • "Fornaldarsagans genremässiga metamorfoser: mellan Edda-myt och riddarroman", Fornaldarsagornas struktur och ideologi, ed. Á. Jakobsson et al. (Uppsala 2003)
 • (tillsammans med Vésteinn Ólason & Anders Piltz) "Medieval Literature in Scandinavia", Cambridge Medieval History of Scandinavia (2003)
 • "Mysteriet i myrtenlunden. Om tillkomsten av 'Rönnerdahl målar'", Evert Taube-sällskapets årsskrift 2002
 • "Dreams in the Sagas", Scandinavian Studies /4:4, Winter 2002
 • "Zions röst i Bacchi gårdar. Bellmans andliga diktning och dess förhållande till Fredmans Epistlar", Bellmansstudier 21 (Stockholm 2001) Även tryckt i Sångens poetik, ed. A-M Häggman & L. Huldén (Vasa 2001)
 • "Heroine in Grief: The Old Norse Development of a Germanic Theme", Inclinate Aurem. Oral Perspectives on Early European Verbal Culture, ed. J. Helldén et al. (Odense 2001)
 • (tillsammans med M. Clunies Ross) "The Norse Muse: Report from an International Research Project", alvíssmál 9 (1999). Även på svenska i Myter om det nordiska, ed. C. Raudvere et al. (Lund 2001)

 

Kontaktinformation

Lars Lönnroth

Box 200, 405 30 Göteborg

Telefon:
031-786 4349

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2020-01-08
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?