Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Tomas Forser, Professor emeritus Litteraturvetenskap

Nyckelord

Litteraturkritik, teaterhistoria, historieskrivning, biografi, självframställning, ideologikritk

Presentation

Professor i litteraturvetenskap. Huvudman för det av Vetenskapsrådet bekostade projektet Teater i Sverige, inom vilket jag 2004-2005 hade en halvtidstjänst. Projektet resulterade i trebandsverket Ny svensk teaterhistoria (Gidlunds förlag, 2007).

Jag har regelbundet medverkat som litteratur- och teaterkritiker i dagspressen sedan 1970-talet. I Aftonbladet, Dagens Nyheter, Expressen och Göteborgs-Posten har jag fram till dags dato skrivit mer än 1000 recensioner, teater- och litteraturkrönikor och debattartiklar. I de senare har jag återkommande diskuterat universitetsfrågor; forskningspolitik, ämnesurholkning och humanistisk teoribildning. Redan på 70-talet skrev jag i både DN och AB om utbildningsreformernas konsekvenser för litteraturhistorieundervisningen och litteraturvetenskapens ställning. Denna verksamhet är en del av den universitetsanställdes s k tredje uppgift.

I 70-talets början redaktör för Ord&Bild, under tidigt 80-talet dramaturg på Folkteatern i Gävleborg under teaterchef Peter Oskarson, första fyra åren av 90-talet kulturchef på Göteborgs-Posten.

Ett urval publikationer

Böcker

Tredje ståndpunkten - en debatt från det kalla krigets dagar, tillsammans med Per Arne Tjäder, Staffanstorp (1972), Cavefors förlag

Bööks 30-tal. En studie i ideologi (diss.), Stockholm (1976), 249 s. Bokförlaget PAN / Norstedts
(Den första och hittills enda doktorsavhandlingen om den svenska litteraturkritikens mest betydande företrädare; rikslikaren på litteraturens fält som blev en kannstöpare och tragedi på politikens område.)

Humaniora på undantag? Humanistiska forskningstraditioner i Sverige, Stockholm (1978), Bokförlaget PAN / Norstedts
(En textantologi och projektredovisning. Den av mig redigerade volymen är ett bidrag till den diskussion om humanioras självsyn och vetenskapsfilosofiska grunder som projektredovisningen den gången ledde till och som därefter varit ett återkommande inslag i den humanistiska forskningen vid Göteborgs universitet. Antologin och dess ambitioner verkar därtill ännu i den medieoffentlighet som av och till ägnar sig åt att diskutera vad vi skall med humaniora till. Sålunda refererades till Humaniora på undantag?, när Göteborgs-Postens kulturredaktion år 2000 inledde en artikelserie om universitetets uppgifter. Fortfarande används texter ur boken i teorikurser i olika ämnen.)

Marxism, positivism och litteratur: om den svenska litteratursociologins framväxt, Lund (1980), 157 s. Arkiv förlag

Jorden rör sig! Brechts "Galileis liv" - från text till teater, Göteborg (1983), 159 s. Bokförlaget Anthropos
(Boken har använts som kursbok för både scenskoleelever och studenter på grund- och fördjupningskurser. Den tillkom som ett resultat av en pedagogisk experimentsituation, där en B-kurs fick följa uppsättningsarbetet.)

"Jag har speglat århundradet" - en bok om Per Nyström: historikern, publicisten, ämbetsmannen, Stockholm (1996), Rabén Prisma
(Verket är en biografi och samtalsbok men innehåller en omfattande kommentardel som bl.a. ägnar sig åt både litteraturhistoria och åt genrereflektioner om vad det innebär att tala om sitt eget liv och skriva om en annans. I det senare avseendet är det en tidig manifestation av den diskussion om självbiografier och biografier som konstruktioner som vid den tiden började bli ett ämne för inhemsk genrereflektion och som senare blivit grundkurselement i ämnet litteraturvetenskap. Arbetet kan dessutom påstås dokumentera tvärvetenskapliga intressen.)

Kritik av kritiken. 1900-talets svenska litteraturkritik, Göteborg (2002), 272 s. Bokförlaget Anthropos
(Arbetet är en vetenskaplig kartläggning och analys över ett centralt fält i den svenska litteraturens historia men är också avsett som en kursbok för de kritikstudier som inte bara ämnet litteraturvetenskap alltmer ägnar sig åt.) Ladda ner ett kapitel ur Kritik av Kritiken:
Kritik av Kritiken, kap. 4 (pdf)

Därtill medverkan i den av Lars Lönnroth och Sverker Göransson redigerade del VI i Den svenska litteraturen, Medieålderns litteratur, Stockholm (1990, ny utökad upplaga 1999, då i trebandsutgåva), Bonniers
(Som en i mängden av litteraturhistoriker i denna volym ser jag verket, som är kurslitteratur runt om i landet, som ett exempel på samtida syntetiserande historieskrivning skrivet med pedagogiska presentationskrav och avsedd för bruk både utanför och innanför de akademiska institutionerna.)


Tidskrifts- och antologibidrag

"1930-talets radikala litteraturkritik" i Häften för kritiska studier, 1970:2/3. Omtryckt i Klartext. Marxistisk litteraturkritik, Göteborg (1972), 33 s.

"Litteraturkritik som julklappstips" i Barnbok och barnboksforskning, red. Lena Fridell, Stockholm (1972), 16 s. Almqvist & Wiksell

"Litteraturkritikens värderingar. Några punkter" i BLM 1974:4, 3 s.

"Anteckningar om en upplyst despot. Kring Strindbergs drama Gustav III", tillsammans med Thomas Olsson och Per Arne Tjäder i Festskrift till Lennart Breitholtz, Göteborg (1974)

"Akademikultur och litterär institution på 1880-talet", tillsammans med Thomas Olsson och Per Arne Tjäder i Den litterära institutionen. Studier i den borgerliga litteraturens sociala historia, red. Arne Melberg, Stockholm (1975), Rabén & Sjögren

"Ideologi och litterär bedömning" i Humanistisk Forskning 1977:2, 3 s

"Lars-Göran Malmgren, Göran Palms LM-böcker. Två industrireportage och deras mottagande".
Recension av doktorsavhandling i Samlaren 98 1977, 6 s.

"Dag Nordmark, Samhället på scenen. En studie i Rudolf Värnlunds drama Den heliga familjen - dess litterära och sociala förutsättningar".
Recension av doktorsavhandling i Samlaren 100 1979, 6 s.

"Nitälskan. Genombrott och schartauanism", tillsammans med Gunnar D Hansson, i Kattegat-Skagerrak Projektet Meddelelser nr 3, Aalborg (1983)

"Planering och slump i den konstnärliga processen" i Drama, film och bild. Svensklärarnas årsskrift 1985, 7 s.

"Kulturdemokrati och framtidskänsla" i Frihetens former. En vänbok till Sven-Eric Liedman, red. Lennart Olausson, Tomas Forser m. fl., Lund (1989), 9 s. Arkiv förlag

"´Människa! Omöjligt!´": En läsning av Büchners Woyzeck, i Samhällsvetenskap, ekonomi och historia. Festskrift till Lars Herlitz, Göteborg (1989), 6 s. Daidalos förlag

"Rytmisk påverkan" i Lyrikvännen 1990: 1-2, 3 s

"Samhällskritikern Karl Vennberg" i Röster om Karl Vennberg, ABF Stockholm (1990), 10 s

"Kontroll och kreativitet - paradox i folkbildningen" i Meddelanden från Centrum för Biblioteksforskning 1991: 2, 5 s

"Per-Olof Mattsson, Amor Fati - Rudolf Värnlund som prosaförfattare".
Recension av doktorsavhandling i Samlaren 112 (1991), 6 s.

"Modernismen, Per Lindberg och Lorensbergsteatern" i Lorensbergsteatern 1916-1934, red. Bertil Nolin, Göteborg (1991), 12 s. Entré förlag

"Per Olov Enquist" /den ende svenske sekelslutsförfattaren som presenteras/ i Lettres Européennes, Histoire de la littérature Européenne, Hachette, Paris (1992), 1 s.

"´Modernismen och dess förmedlare´". Per Lindberg och hans kritiker" i Kritik och teater. En vänbok till Bertil Nolin, red. Tomas Forser och Sverker Göransson, Göteborg (1992), 15 s. Skrifter utgivna av litteraturvetenskapliga institutionen, nr 23

"Gunnar Bäck, Ord och kött. Till teaterns fenomenologi med Larssons och Kyrklunds Medea."
Recension av doktorsavhandling i Samlaren 114 (1993), 9 s.

"Oavhängiga kulturradikaler och reformradikala socialdemokrater. Utopi och besinning i folkhemmet" i Kulturradikalismen. Det moderna genombrottets andra fas, red. Bertil Nolin, Stockholm (1993), 21 s. Symposion

"Fredrik Böök-biografin en elegant bugning. Om Svante Nordin om Fredrik Böök" i BLM 1994:2, 4 s.

"Att skriva om liv - fiktivt och faktiskt i biografier" i Hårdrock, hundar och humanister. Humanistdag-boken nr 8, Göteborgs universitet (1995), 10 s

"När kritiken anropade folket" i BLM 1995:5. 5 s.

"Egen smak och andras värdering - om att växa på det kulturella fältet" i Tyst, nu talar jag! Tradition, information och humanister. Humanistdag-boken nr 9, Göteborgs universitet (1996), 6 s.

"Projekt och retorik i Tjechovs Tre systrar" i Slavisk filologi. Studier i språk, litteratur och kultur tillägnade Bengt A. Lundberg, red. Carl Fredrik Gildea, Göteborg (1996), 7 s.

"Ibsen-traditionen. Regiteater, text, skådespelarkonst över exemplet Ibsen" i Ibsen. Theatre Symposium, sept 14-15, 1996, Centre for Ibsen studies, Oslo (1997), 13 s.

"Mellan scenkonst och journalistik - om teaterkritikens utmaningar" i Försök om teater, Stockholm (1998), 35 s. Bonnier Essä

"Tabloidiseringen av det litterära samtalet - om kritiken, dess villkor och former" i Tidskrift för litteraturvetenskap 1998:1, 24 s.

"BLM in memoriam. Sju decenniers litterära magasin - ett bokslut" i Ord& Bild 1999:6, 8 s.

"Demokratin på teatern. Om det mätbara och kulturpolitikens dilemma" i Demokratins estetik, Demokratiutredningens forskarvolym IV, SOU 1999:129, 24 s.

"Der Fall Fredrik Böök - von ´Reichseichmass´ zur Tragödie" i Zur Geschichte und Problematik der Nationalphilogien in Europa, herausgegeben von Frank Fürbeth u.a., Tübingen (1999), 11 s. Max Niemeyer Verlag

"Publicister, gudliga litteraturhistoriker och andra generalister" i Gudar på jorden. Festskrift till Lars Lönnroth, Stockholm/Stehag (2000), 13 s. Symposion

"Cristine Sarrimo, När det personliga blev politiskt. 1970-talets kvinnliga bekännelse och självbiografi."
Recension av doktorsavhandling i Samlaren 121 (2000), 10 s.

"Vänsterns år" , tillsammans med Ingvar Johansson i P.Alex och J.Hjelm (red) Efter arbetet. Studier av svensk fritid, Lund (2000), Studentlitteratur, 26 s

"Litteraturvetaren som recensent. Kritikern Sverker Göransson" i Skönhet men jämväl förnuft. Festskrift till Sverker Göransson, red. Anna Forssberg Malm, Mats Jansson och Niklas Schiöler, Stockholm (2001), 15 s. Symposion

"Middlebrows bland tillvarons highbrows och lowbrows? Bibliotekarierna på det norska fältet" Recension av doktorsavhandling i Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning 2/02 (2002), 6 s.

"Ulla Isaksson 1916-2000. Minnesteckning.", i Kungl. Vetenskaps- och Vitterhets-Samhällets i Göteborg årsbok 2003

"Mediemaktens utmaning", i Nordisk litteratur 2004

"Tre roller söker en handläggare", i Tack för lånet! Om boken, biblioteket och den svenska litteraturens villkor. Stockholm 2004

"Att lösa gåtan eller bevara den. Fakta, fiktion och konstruktion" i Historia. Vänbok till Christer Winberg, red. Lennart Andersson Palm & Maria Sjöberg, Historiska institutionens skriftserie nr 8, Göteborg 2007, s 51-71.
(En studie i Per Olov Enquists "verklighetsdrama" Magisk cirkel.)

[Dagspresskritik]

Kontaktinformation

Tomas Forser

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Renströmsgatan 6

Telefon:
031-786 4349

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2014-03-04
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?