Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Jenny Bergenmar

Universitetslektor

Jenny Bergenmar
Universitetslektor
Litteraturvetenskap
Akademisk grad: Docent,
jenny.bergenmar@lir.gu.se
031-786 5223

Rumsnummer: H407
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Lundgrensgatan 7 , 41256 Göteborg


Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Besöksadress: Lundgrensgatan 1B , 412 56 Göteborg

Om Jenny Bergenmar


Presentation
Jenny Bergenmar är docent och lektor i litteraturvetenskap. Under 2017-2018 arbetar hon tillsammans med Maria Karlsson, Uppsala universitet, med kommunikationsprojektet Minnen av Selma Lagerlöf, som är ett citizen humanities-projekt om brev och materiella minnen kopplade till Selma Lagerlöfs författarskap. Samtidigt arbetar hon med den läshistoriska boken Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891-1940. 

Hon ingår även i forskningsprojektet Swedish Women's Writing on Export in the 19th Century tillsammans med Åsa Arping, Birgitta Johansson, Gunilla Hermansson och Yvonne Leffler (projektledare). Projektet avslutas för närvarande och en gemensam bok publiceras under 2019.

Ingår i arbetsgruppen för Centrum för digital humaniora.Tidigare programkoordinator för Masterprogrammet Digital humaniora.
Viceprefekt för lärarutbildningen jan 2012–dec 2014.

Forskningsintressen
▪Litteraturhistorieskrivning
▪ Receptionshistoria
▪ Digital humaniora
▪ Litteraturdidaktik 
▪ Life writing
▪ Critical disability studies

Pågående forskning
Kvinnliga svenska författare på export under 1800-talet
Svenska författares villkor, mottagande och vidareföring i Sverige är ett väl utforskat område, liksom till viss del även utländska författarskaps inflytande på svensk litteratur. Men hur svenska författarskap spridits till och mottagits i andra länder är ett försummat område inom ämnet, trots att det redan under 1800-talet finns flera exempel på framgångsrika svenska författarskap utomlands. Syftet med projektet är att utifrån fem kvinnliga författarskap under 1800-talet, belysa villkoren för dessa i ett internationellt perspektiv.
De fem valda författarna var inte bara några av de mest inflytelserika och välkända i sin tid; deras verk representerar 1800-talets centrala perioder och genrer – romantikens lyrik (Julia Nyberg), den realistiska romanen (Fredrika Bremer, Emilie Flygare-Carlén), det moderna genombrottets samhällskritiska drama (Anne-Charlotte Leffler) och prosan vid sekelskiftet 1900 (Selma Lagerlöf). Centralt för projektet är frågor om vilka förutsättningarna var för deras internationella spridning. Vilka var de viktiga aktörerna i denna litterära export? Vilken roll spelade översättare, förläggare och kritiker som kulturella förmedlare? Vilka mekanismer på det litterära fältet avgjorde om författarskapen fick stor eller liten spridning? Vad avgjorde om författarskapen fick stor spridning i vissa länder och inte i andra? Genom dessa fallstudier kan mer generella frågor kring kvinnliga författare belysas: vilka författarroller som var möjliga för dem, den litterära kulturens koppling till kvinnorörelsens framväxt och vilka genrer och berättarstrategier som används av kvinnliga författare för att vinna legitimitet.
Projektet är finansierat av Vetenskapsrådet.
Projektgrupp: Yvonne Leffler (projektledare), Åsa Arping, Jenny Bergenmar, Gunilla Hermansson, Birgitta Johansson
Projektblogg: http://swedishwomenwriters.wordpress.com/
Till projektets webbsida

Minnen av Selma Lagerlöf
Minnen av Selma Lagerlöf är ett open science-projekt med syftet att skapa en digital utställning om breven till och från Selma Lagerlöfs publik. Det finns tusentals brev till Selma Lagerlöf från allmänheten. Det rör sig om läsarbrev men också om en mängd andra typer av brev. Breven reflekterar därmed såväl historiska och samhälleliga förändringar som historiska läs- och skrivpraktiker. De visar också allmänheten ofta fick svar från Lagerlöf. Utställningen kommer att inkludera kommenterade exempel på de brev från allmänheten som tidigare digitaliserats i forskningsprojektet Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891-1940 men också exempel på brev till allmänheten från Selma Lagerlöf. Dessa brev är i stort sett okända: medan breven till Lagerlöf sparades av henne och senare blev en del av Selma Lagerlöf-samlingen på Kungl. biblioteket finns hennes svar i privat ägo. Genom citizen science syftar projektet till att samla exempel på brev från Lagerlöf till hennes publik liksom annan Lagerlöf-memorabilia i allmänhetens ägo, exempelvis teckningar föreställande Lagerlöf eller motiv i hennes berättelser gjorda av hennes läsare samt kommersiella produkter som reflekterar hennes ställning som litterär celebritet. Därmed tillämpar projektet olika aspekter av open science: forskningsrön och forskningsmaterial från projektet Läsarnas Lagerlöf tillgängliggörs (open access) och allmänheten får möjlighet att bidra med nytt forskningsmaterial (citizen science).
Projektet är finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Tidigare projekt
2008–2013, forskare i projektet Läsarnas Lagerlöf. Allmänhetens brev till Selma Lagerlöf 1891-1940 tillsammans med Maria Karlsson, Uppsala universitet (projektledare). Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

2008–2012, teknisk redaktör i Selma Lagerlöf-arkivet, en digital textkritisk utgåva som nu finns tillgänglig på Litteraturbanken. Finansierat av Riksbankens jubileumsfond.

Autismens berättelser
I projektet studerades texter om och av personer med autismspektrumtillstånd med hjälp av perspektiv bland annat från Critical Disability Studies och posthumanism. Projektet fick stöd från Anna Ahrenbergs fond 2012.

Undervisning och kursutveckling
Undervisning i litteraturvetenskap från grund- till avancerad nivå sedan 2003, samt på grund- och fortsättningskurs i genusvetenskap 2005–2006. På senare tid, främst arbete med tvärvetenskapliga perspektiv i utbildning. Hon var huvudansvarig för utvecklingen av masterprogrammet Digital humaniora och har utvecklat de fristående kurserna Digital humaniora (15 hp, avancerad nivå) och Delnings- och deltagarkulturer (15 hp, avancerad nivå) samt kursen Metoder inom digital humaniora (15 hp, avancerad nivå som ingår i programmet). Tidigare har hon utvecklat kurserna Alternativa historier. Genusperspektiv på historiska händelser och praktiker (7,5 hp avancerad nivå) samt Gränstillstånd. Psykisk sjukdom som estetik och erfarenhet (7,5 hp fördjupningskurs).
 

Utvalda publikationer

Autism and the Question of the Human
Jenny Bergenmar, H. B. Rosqvist, A. S. Lonngren
Literature and Medicine, 2015

The Reader in History and Letters to the Author. The case of Selma Lagerlöf and her Audience
Jenny Bergenmar, Maria Karlsson
Re-Mapping Lagerlöf. Performance, Intermediality, and European Transmissions / edited by Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg & Bjarne Thorup Thomsen., Lund, Nordic Academic Press, 2014

Senaste publikationer

Introduction: Swedish Women's Writing on Export. Tracing Transnational Reception in the Nineteenth Century.
Yvonne Leffler, Gunilla Hermansson, Åsa Arping, Jenny Bergenmar, Birgitta Johansson Lindh
Swedish Women's Writing on Export. Trancing Transnatinal Reception in the Nineteenth Century, Göteborg, LIR.skrifter, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Introduction
Åsa Arping, Jenny Bergenmar, Gunilla Hermansson, Birgitta Johansson Lindh, Yvonne Leffler
Swedish Women’s Writing on Export: Tracing Transnational Reception in the Nineteenth Century, Göteborg, LIR.Skrifter, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Selma Lagerlöf och läsarna
Jenny Bergenmar
Andekdot. Det digitala bildningsmagasinet, Övrigt 2019
Övrigt

Managing Uncertainties: Small-scale Crowdsourcing of Author Letters
Jenny Bergenmar
CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference (DHN 2019), Copenhagen, Denmark, March 5-8, 2019., [ed] Costanza Navarretta, Manex Agirrezabal, Bente Maegaard, Paper i proceeding 2019
Paper i proceeding

The North seen from the South in the Spanish reception of Selma Lagerlöf
Jenny Bergenmar
European Journal of Scandinavian Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Gender and Nationality in the French Reception of Selma Lagerlöf 1899-1912
Jenny Bergenmar
Gender and translation: understanding agents in transnational reception. Isis Herrero López, Cecilia Alvstad, Johanna Akujärvi and Synnøve Skarsbø Lindtner (red.), Quebec, Éditions québécoises de l'oevre, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Har feminism och vithetskritik en plats inom digital humaniora?
Jenny Bergenmar
Digital humaniora och om humaniora i en digital tid / Per-Olof Erixon & Julia Pennlert (red.), Göteborg, Bokförlaget Daidalos, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Gender and Vernaculars in Digital Humanities and World Literature
Jenny Bergenmar, Katarina Leppänen
NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Utvalda publikationer

Autism and the Question of the Human
Jenny Bergenmar, H. B. Rosqvist, A. S. Lonngren
Literature and Medicine, 2015

The Reader in History and Letters to the Author. The case of Selma Lagerlöf and her Audience
Jenny Bergenmar, Maria Karlsson
Re-Mapping Lagerlöf. Performance, Intermediality, and European Transmissions / edited by Helena Forsås-Scott, Lisbeth Stenberg & Bjarne Thorup Thomsen., Lund, Nordic Academic Press, 2014

Visar 1 - 10 av 52

2019

Introduction: Swedish Women's Writing on Export. Tracing Transnational Reception in the Nineteenth Century.
Yvonne Leffler, Gunilla Hermansson, Åsa Arping, Jenny Bergenmar, Birgitta Johansson Lindh
Swedish Women's Writing on Export. Trancing Transnatinal Reception in the Nineteenth Century, Göteborg, LIR.skrifter, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Introduction
Åsa Arping, Jenny Bergenmar, Gunilla Hermansson, Birgitta Johansson Lindh, Yvonne Leffler
Swedish Women’s Writing on Export: Tracing Transnational Reception in the Nineteenth Century, Göteborg, LIR.Skrifter, Kapitel i bok 2019
Kapitel i bok

Selma Lagerlöf och läsarna
Jenny Bergenmar
Andekdot. Det digitala bildningsmagasinet, Övrigt 2019
Övrigt

Managing Uncertainties: Small-scale Crowdsourcing of Author Letters
Jenny Bergenmar
CEUR Workshop Proceedings. Proceedings of the Digital Humanities in the Nordic Countries 4th Conference (DHN 2019), Copenhagen, Denmark, March 5-8, 2019., [ed] Costanza Navarretta, Manex Agirrezabal, Bente Maegaard, Paper i proceeding 2019
Paper i proceeding

2018

The North seen from the South in the Spanish reception of Selma Lagerlöf
Jenny Bergenmar
European Journal of Scandinavian Studies, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Gender and Nationality in the French Reception of Selma Lagerlöf 1899-1912
Jenny Bergenmar
Gender and translation: understanding agents in transnational reception. Isis Herrero López, Cecilia Alvstad, Johanna Akujärvi and Synnøve Skarsbø Lindtner (red.), Quebec, Éditions québécoises de l'oevre, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

2017

Har feminism och vithetskritik en plats inom digital humaniora?
Jenny Bergenmar
Digital humaniora och om humaniora i en digital tid / Per-Olof Erixon & Julia Pennlert (red.), Göteborg, Bokförlaget Daidalos, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Gender and Vernaculars in Digital Humanities and World Literature
Jenny Bergenmar, Katarina Leppänen
NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2017
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 10 av 52

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2014-10-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?