Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Åsa Arping

Professor

Åsa Arping
Professor
Litteraturvetenskap
Akademisk grad: Docent,
asa.arping@lir.gu.se
031-786 4390

Rumsnummer: D316
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Lundgrensgatan 1B , 41256 Göteborg


Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Besöksadress: Lundgrensgatan 1B , 412 56 Göteborg

Om Åsa Arping

Presentation

Åsa Arping är professor i litteraturvetenskap. Hon disputerade 2002 på avhandlingen Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt (Symposion). Postdokprojektet utmynnade 2013 i monografin ”Hvad gör väl namnet?”. Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820–1850 (Makadam). Under senare år har Arping varit verksam inom det VR-finansierade projektet ”Swedish Women Writers on Export in the 19th Century”, där hon undersökt mottagandet av Fredrika Bremers verk i USA.

I min forskning har jag framför allt intresserat mig för följande områden:

 • Litteratur i relation till genus, klass, intersektionalitet
 • 1800-talsprosa, främst svensk och brittisk
 • Reception, litteraturkritik och essäistik
 • Litteraturhistorieskrivning och kanonbildning
 • Editionsfilologi (har redigerat två Bremervolymer för Svenska Vitterhetssamfundet)

  Min övergripande fråga i avhandlingen Den anspråksfulla blygsamheten handlade om hur kvinnor kunde spela en så avgörande roll för den moderna romanens genombrott, trots att de officiellt saknade tillgång till såväl marknad som offentlighet. Utifrån läsningar av 1830-talets tre stora romandebuter, förutom Famillen H*** även Sophie von Knorrings Cousinerna och Emilie Flygares Waldemar Klein, avkodas ett intrikat spel, där författarinnorna genom en kombination av anpassning till och uppror mot rådande könspositioner och litterära konventioner – en anspråksfull blygsamhet – både lanserar nya litterära ideal och grundlägger en ny syn på kvinnors plats i den litterära offentligheten.

  I studien ”Hvad gör väl namnet?” undersökte jag hur det gick till när namnet blev en vara i svensk litterär offentlighet. I det tidigare misskända 1840-talet såg jag en avgörande strukturomvandling av såväl medier som författar-och kritikerroll, där den hårdnande konkurrensen utmynnade i både sekteristiska fejder och kreativa växelbruk och anonym publicering utmanades alltmer av ett individuellt imageskapande. Utifrån exempel som Wendela Hebbe, O.P. Sturzenbecker, J.P. Theorell och C.J.L. Almqvist diskuteras tidens nya relationer mellan en snabbt växande marknad och dess diversearbetande aktörer. Men även det anonyma kollektivet och den halvoffentliga manuskriptkulturen framträder som fortsatt väsentliga röster i tidens litterära debatt.

Pågående projekt

Swedish Women Writers on Export in the Nineteenth Century
Delar av min forskning ingår i ett samarbete med en grupp andra forskare vid LIR (docent Jenny Bergenmar, professor Gunilla Hermansson, FD Birgitta Johansson och professor Yvonne Leffler), med receptionen av svenska kvinnliga 1800-talsförfattare som gemensamt intresse. Forskningsprojektet finansieras av Vetenskapsrådet. Syftet är att kartlägga och analysera kvinnliga svenska 1800-talsförfattares transnationella nätverk och internationella genomslag samt att utveckla teori och metod för ändamålet, Forskningen kommer att redovisas i en gemensam antologi där mitt bidrag kommer att behandla lanseringen, spridningen och mottagandet av Fredrika Bremers verk i USA.

Till hemsidan för projektet ”Swedish Women Writers on Export

Projektblogg: http://swedishwomenwriters.wordpress.com/

Undervisning och ledningsuppdrag

Jag har undervisat sedan 1999, inom lärarutbildningen, fristående kurser i litteraturvetenskap och ämnesövergripande humaniorakurser på avancerad nivå, samt i kulturvetenskap (Barn- och ungdomskultur och kulturkritik) och journalistik (essäistik). På avancerad nivå och forskarnivå har jag hållit kurser om litteraturkritik och litteraturteori och haft kursansvar för och medverkat i ämnesövergripande humaniorakurser. Jag handleder på alla nivåer, inklusive forskarutbildning. Jag har koordinerat skapandet av två masterprogram, Kritiska studier och Digital humaniora samt ett kandidatprogram, Redaktionell praktik.

Som tidigare utbildningsansvarig och viceprefekt för grund- och avancerad utbildning på institutionen (2011–2016) ansvarade jag bland annat för strategisk utbildningsplanering, kvalitetsfrågor och programutveckling på grund- och avancerad nivå. På den tidigare litteraturvetenskapliga institutionen var jag studierektor för forskarutbildning och avancerad nivå.

Jag har varit proprefekt vid institutionen i två omgångar, 2013–14 och 2015. Under mandatperioden 2016–2018 var jag extern ledamot i fakultetsnämnden för humaniora och samhällsvetenskap vid Karlstads universitet. Från januari 2019 är jag ledamot (företrädare för lärarna) i Göteborgs universitets styrelse.

Redaktionella och andra uppdrag

Efter disputationen 2002 var jag anställd som redaktör för Kvinnovetenskaplig tidskrift (2002–2005). Jag har varit medlem i redaktionskommittén för Tidskrift för litteraturvetenskap (1997–1998), Ord & Bild (2000–2002) och Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet (2008–2010). Jag ingick i redaktionen för den senaste upplagan av Litteraturens historia i Sverige (2009, 2013) och har varit redaktör för LIR-institutionens skriftserie (2010/2011). För närvarande är jag huvudredaktör och ledamot i styrgruppen för Kriterium, som arbetar med sakkunniggranskning och OA-publicering av vetenskapliga böcker. Från januari 2019 är jag ledamot i Vetenskapsrådets beredningsgrupp HS-A Estetiska vetenskaper.

Jag har även haft flera uppdrag utanför universitetet, i Kulturrådet, Augustjuryn (Svenska Förläggareföreningen), som föreläsare och moderator i en rad sammanhang. Jag har en journalistexamen och har till och från sedan början av 1990-talet arbetat som kulturskribent, bland annat i Göteborgs-Posten.

Ett urval publikationer


Böcker

 • 2013: ”Hvad gör väl namnet?”. Anonymitet och varumärkesbyggande i svensk litteraturkritik 1820–50, Stockholm/Göteborg: Makadam (350 s)
 • 2002: Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt [diss.], Eslöv: Symposion (304 s)


Redaktörskap

 • 2016: Fredrika Bremer, Hertha, eller En själs historia, textkritisk utgåva med inledning och kommentar av Åsa Arping & Gunnel Furuland, Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet
 • 2016: ”inte kan jag berätta allas historia?”. Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur, red. Beata Agrell, Åsa Arping, Christer Ekholm & Magnus Gustafson, Göteborg: LIR.Skrifter
 • 2016: Humaniora i fält. Metoder och möjligheter, red. Åsa Arping, Christer Ekholm & Katarina Leppänen, Göteborg: LIR.Skrifter.Varia
 • 2014: En dag i Dublin. Om James Joyces Ulysses, red. Åsa Arping & Mats Jansson, Göteborg: LIR.Skrifter.Varia (239 s)
 • 2013: Litteraturens historia i Sverige, sjätte upplagan, red. Olsson, Algulin et al, Lund: Studentlitteratur (640 s)
 • 2010: Genusvetenskapliga litteraturanalyser, red. Åsa Arping och Anna Nordenstam, Lund: Studentlitteratur (259 s)
 • 2009: Litteraturens historia i Sverige, red. Olsson, Algulin et al, Stockholm: Norstedts (640 s)
 • 2008: Kritikens dimensioner. En festskrift till Tomas Forser, red. Åsa Arping och Mats Jansson, Stockholm/Stehag: Symposion (520 s)
 • 2008: Moderniteter. En vänbok till Ingrid Holmquist, red. Åsa Arping, Anna Nordenstam och Kajsa Widegren, Göteborg: Makadam (342 s)
 • 2005: Feministiska litteraturanalyser 1972–2002, red. Åsa Arping och Anna Nordenstam, Lund: Studentlitteratur (472 s)
 • 2001: Mig törstar! Studier i Fredrika Bremers spår, red. Åsa Arping & Birgitta Ahlmo-Nilsson, Hedemora: Gidlunds förlag (295 s)
 • 2001: Ung och stolt. Antologi, sammanställd av Åsa Arping, Anna Nordenstam och Anna Williams, Stockholm: Almqvist & Wiksell (208 s)
 • 2000: Fredrika Bremer, Famillen H***, textkritisk utgåva med inledning och kommentarer av Åsa Arping, Stockholm: Svenska Vitterhetssamfundet (242 s)

 

Senaste publikationer

Anpassning, motstånd och konstruktiva konflikter
Åsa Arping
Tidskrift för litteraturvetenskap, Inledande text i tidskrift 2019
Inledande text i tidskrift

Fredrika Bremer, Famillen H***
Åsa Arping
Stockholm, Svenska Vitterhetssamfundet, Textkritisk utgåva 2019
Textkritisk utgåva

Barbro Alving (1909-1987)
Åsa Arping
Litteraturbanken.se, Göteborg, Litteraturbanken, Bidrag till encyklopedi 2019
Bidrag till encyklopedi

”The Miss Austen of Sweden”. Om Fredrika Bremer i 1840-talets USA och litteraturhistorisk omvärdering
Åsa Arping
Tidskrift för litteraturvetenskap, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

A Writer of One’s Own? Mary Howitt, Fredrika Bremer, Translation, and Literary ’Piracy’ in the US and Britain in the 1840s
Åsa Arping
Gender and Translation. Understanding Agents in Transnational Reception, red. Isis Herrero López, Cecilia Alvstad, Johanna Akujärvi, Synnøve Skarsbø Lindtner, Québéc, Éditions québécoises de l’oeuvre, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Wendela Hebbe
Åsa Arping
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Bidrag till encyklopedi 2018
Bidrag till encyklopedi

Fredrika Bremer
Åsa Arping
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Bidrag till encyklopedi 2018
Bidrag till encyklopedi

Visar 1 - 129 av 129

2019

Anpassning, motstånd och konstruktiva konflikter
Åsa Arping
Tidskrift för litteraturvetenskap, Inledande text i tidskrift 2019
Inledande text i tidskrift

Fredrika Bremer, Famillen H***
Åsa Arping
Stockholm, Svenska Vitterhetssamfundet, Textkritisk utgåva 2019
Textkritisk utgåva

Barbro Alving (1909-1987)
Åsa Arping
Litteraturbanken.se, Göteborg, Litteraturbanken, Bidrag till encyklopedi 2019
Bidrag till encyklopedi

2018

”The Miss Austen of Sweden”. Om Fredrika Bremer i 1840-talets USA och litteraturhistorisk omvärdering
Åsa Arping
Tidskrift för litteraturvetenskap, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2018
Artikel i vetenskaplig tidskrift

A Writer of One’s Own? Mary Howitt, Fredrika Bremer, Translation, and Literary ’Piracy’ in the US and Britain in the 1840s
Åsa Arping
Gender and Translation. Understanding Agents in Transnational Reception, red. Isis Herrero López, Cecilia Alvstad, Johanna Akujärvi, Synnøve Skarsbø Lindtner, Québéc, Éditions québécoises de l’oeuvre, Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Wendela Hebbe
Åsa Arping
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Bidrag till encyklopedi 2018
Bidrag till encyklopedi

Fredrika Bremer
Åsa Arping
Svenskt kvinnobiografiskt lexikon, Bidrag till encyklopedi 2018
Bidrag till encyklopedi

2017

Poesi och politik 1800–1870
Åsa Arping, Gunilla Hermansson
Nordens litteratur, red. Margareta Petersson & Rikard Schönström, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

The Wonderful Adventures of Swedish Everyday Life. Female Domestic Novels on Export in the Nineteenth Century
Åsa Arping, Yvonne Leffler
The Dynamics and Contexts of Cultural Transfers, eds. Margaretha Fahlgren & Anna Williams, Uppsala, Avdelningen för Litteratursociologi, Uppsala universitet, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

En osynlig stjärna i stjärnbaneret. Om Fredrika Bremer i USA och litteraturhistorisk dissonans
Åsa Arping
Konstellationer. Festskrift till Anna Williams / redaktion: Alexandra Borg, Andreas Hedberg, Maria Karlsson, Jerry Määttä och Åsa Warnqvist, Möklinta, Gidlunds, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Arbetarlitteraturens döda vinkel - hemarbete och klassmedvetande i Kristina Sandbergs ”Att föda ett barn” (2010)
Åsa Arping
Hva er arbeiderlitteratur? Begrepsbruk, kartleggning og forskningstradisjon, red. Christine Hamm, Ingrid Nestås Mathisen, Anemari Neple, Bergen, Alvheim & Eide Akademisk Forlag, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Förmyndaren
Åsa Arping
Tjänstemannen i skönlitteraturen. Bilder av goda och mindre goda byråkrater, red. Anders Björnsson & Björn Rombach, Stockholm, Santérus, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Sammanfattning
Åsa Arping, Gunilla Hermansson
Nordens litteratur, red. Margareta Petersson & Rikard Schönström, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

I samhället – realism och tendens
Åsa Arping
Nordens litteratur, red. Margareta Petersson & Rikard Schönström, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Nya författar- och skribentroller
Åsa Arping
Nordens litteratur, red. Margareta Petersson & Rikard Schönström, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Politisering – liberalism och konservatism
Åsa Arping
Nordens litteratur, red. Margareta Petersson & Rikard Schönström, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

I salongen – litteraturen mellan privat och offentligt
Åsa Arping
Nordens litteratur, red. Margareta Petersson & Rikard Schönström, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

Krop + sprog = politik. Nordisk lyrik ved årtusindskiftet
Åsa Arping
Nordisk kvindelitteraturhistorie. Over alla grænser 1990–2015, red. Anne-Marie Mai, Odense, Syddansk Universitetsforlag, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

En annan Hertha? Från radikalitet till pragmatism i Fredrika Bremers manuskript
Åsa Arping
Hertha – ”en växel dragen på framtiden”, Haninge, Årstasällskapet för Fredrika Bremet-studier. Skriftserien, 9, Kapitel i bok 2017
Kapitel i bok

2016

Inledning
Åsa Arping
Hertha, eller En själs historia, utgiven av Åsa Arping och Gunnel Furuland, Stockholm, Svenska Vitterhetssamfundet, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Textkritisk kommentar
Åsa Arping
Hertha, eller En själs historia, utgiven av Åsa Arping och Gunnel Furuland, Stockholm, Svenska Vitterhetssamfundet, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Inledning
Åsa Arping, Beata Agrell, Christer Ekholm
”inte kan jag berätta allas historia?”: Föreställningar om nordisk arbetarlitteratur, Göteborg, Göteborgs universitet, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Body + Language = Politics. Nordic Poetry at the Turn of the 21st Century
Åsa Arping
The History of Nordic Women's History, Copenhagen, Nordic Women's Literature Online, Bidrag till encyklopedi 2016
Bidrag till encyklopedi

Humanister i fält. Metoder och möjligheter
Åsa Arping, Christer Ekholm, Katarina Leppänen
Göteborg, Göteborgs universitet, Litteratur, idéhistoria och religion, Samlingsverk 2016
Samlingsverk

Förord
Åsa Arping, Christer Ekholm, Katarina Leppänen
Humanister i fält. Metoder och möjligheter, Göteborg, LIR.skrifter, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Hertha, eller En själs historia
Åsa Arping, Gunnel Furuland
Stockholm, Svenska Vitterhetssamfundet, Textkritisk utgåva 2016
Textkritisk utgåva

”Gå till läggen!” – att forska om papperstidningar i digitaliseringens tidevarv
Åsa Arping
Humanister i fält. Metoder och möjligheter, red. Åsa Arping, Christer Ekholm & Katarina Leppänen, Göteborg, LIR.Skrifter.Varia, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

Fredrika Bremers Hertha, Eller en själs historia (1856)
Åsa Arping
Meddelanden från Svenska Vitterhetssamfundet, Artikel i övriga tidskrifter 2016
Artikel i övriga tidskrifter

2015

2014

En dag i Dublin. Om James Joyces Ulysses
Åsa Arping, Mats Jansson
Göteborg, University of Gothenburg, Samlingsverk 2014
Samlingsverk

It's Complicated – förhållandet mellan litteraturvetenskap, genus, estetik och samhälle
Åsa Arping, Anna Williams
Edda. Nordisk tidsskrift for litteraturforskning, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Kritikens ordning. Svenska bokrecensioner 1906, 1956, 2006 [Lina Samuelsson, Karlstad: Bild, text & form 2013]
Åsa Arping
Samlaren. Tidskrift för forskning om svensk och annan nordisk litteratur, Recension 2014
Recension

Från domare till medlare? Kritikerrollens förändringar och konstanter
Åsa Arping
Litteratur och lag. Skandinavisk kultur och litteratur i ett internationellt och tvärvetenskapligt perspektiv, red. Ivars Orehovs, Riga, Acta Universitatis Latviensis, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

”Så här berättar vi om oss själva”. Arbetarskildring och life writing i Susanna Alakoskis Oktober i Fattigsverige. Dagbok (2012)
Åsa Arping
Från Bruket till Yarden. Nordiska perspektiv på arbetarlitteratur, red. Bibi Jonsson, Magnus Nilsson, Birthe Sjöberg & Jimmy Vulovic, Lund, Litteraturvetenskap, Språk och litteraturcentrum, Lunds universitet, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Från KVT till TGV. Några redaktörer från Lund, Göteborg och Malmö har ordet. KVT – tillbaka i Göteborg 2002–2006
Åsa Arping, Katarina Leppänen
Nya röster. Svenska kvinnotidskrifter under 150 år / Anna Nordenstam (red.), Möklinta, Gidlunds, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Den estetiskt meningsfulla författardöden? Victoria Benedictssons självmord mellan tragedi och triumf
Åsa Arping
Liv, lust & litteratur. Festskrift till Lisbeth Larsson, Göteborg, Makadam, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

2013

Litteraturens historia i Sverige (sjätte upplagan)
Åsa Arping, Bernt Olsson, Anna Williams, Ingemar Algulin
Lund, Studentlitteratur, Samlingsverk 2013
Samlingsverk

Litteratur i globaliseringens tidevarv (1965–)
Åsa Arping
Litteraturens historia i Sverige / red. Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Folkhemmet tur och retur. Den nya arbetarlitteraturen (1965–)
Åsa Arping
Litteraturens historia i Sverige / red. Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Språk och politik – lyriken efter 1965
Åsa Arping
Litteraturens historia i Sverige / red. Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

1990-talets svenska novellboom
Åsa Arping
Litteraturens historia i Sverige / Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Röster från andra sidan Bottenhavet – finlandssvensk lyrik efter 1965
Åsa Arping
Litteraturens historia i Sverige / Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Litteraturens förvandlingskonster
Åsa Arping, Anna Williams
Litteraturens historia i Sverige / Bernt Olsson, Ingemar Algulin m.fl., Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Svensk rocklyrik i internationaliseringens tidevarv
Åsa Arping
Litteraturens historia i Sverige, red. Algulin, Olsson m.fl, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Från Hebbe till Hallberg - mot en kvinnornas kritikhistoria?
Åsa Arping
Fält i förvandling. Genusvetenskaplig litteraturforskning. Red. Eva Heggestad, Anna Williams & Ann Öhrberg, Möklinta, Gidlund, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Att våga eller inte. Små och stora kriser i Pija Lindenbaums bilderboksvärld
Åsa Arping
Arche. Tidskrift för psykoanalys, humaniora och kultur, Artikel i övriga tidskrifter 2013
Artikel i övriga tidskrifter

2012

2011

Att göra skillnad. Klass, kön och etnicitet i några av det nya seklets svenska uppväxtskildringar
Åsa Arping
Från Nexø till Alakoski. Aspekter på nordisk arbetarlitteratur, Lund, Absalon. Skrifter utgivna vid Språk- och litteraturcentrum, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

Att sätta medelklassens problem under debatt. Samtidspolitik, etik och klassmedvetande i Sara Kadefors Fågelbovägen 32 (2006)
Åsa Arping
Tidskrift för litteraturvetenskap, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2011
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2010

Folkhemmet tur och retur. Om klass, kön och utanförskap i tre svenska 2000-talsromaner
Åsa Arping
Genusvetenskapliga litteraturanalyser, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2010
Kapitel i bok

Genusvetenskapliga litteraturanalyser
Åsa Arping, Anna Nordenstam
Lund, Studentlitteratur, Samlingsverk 2010
Samlingsverk

”Hvad gör väl namnet?”. Anonymitet och varumärkesbyggande i 1840-talets svenska press och parnass
Åsa Arping
Tidskrift för litteraturvetenskap, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2010
Artikel i vetenskaplig tidskrift

När ”poesien blef pjunk”. Winter-Bladet och ”fruntimmerslitteraturen” 1844–45
Åsa Arping
GDH, red. Dick Claésson, Christer Ekholm, Lotta Lotass, Staffan Söderblom, Göteborg, Autor, Kapitel i bok 2010
Kapitel i bok

2009

Wendela Hebbe
Åsa Arping
Genus. Aktuellt magasin från Nationella sekretariatet för genusforskning, Artikel i övriga tidskrifter 2009
Artikel i övriga tidskrifter

Litteraturens historia i Sverige
Åsa Arping, Bernt Olsson, Ingemar Algulin, Annika Olsson, Anna Williams
Stockholm, Norstedts, Samlingsverk 2009
Samlingsverk

’Memoir öfver den förlidna veckan’. Orvar Odd och kåseriet
Åsa Arping
Tilltal och svar. Studier tillägnade Beata Agrell, red. Jenny Bergenmar, Mats Jansson, Johanna Lundström Gondouin, Mats Malm, Stockholm/Stehag, Symposion, Kapitel i bok 2009
Kapitel i bok

Livets gåtor. Jane Austen [Vivi Edström, Albert Bonniers förlag 2009]
Åsa Arping
Göteborgs-Posten 2 maj, Artikel i övriga tidskrifter 2009
Artikel i övriga tidskrifter

2008

Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser
Åsa Arping, Mats Jansson
Stockholm/Stehag, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Samlingsverk 2008
Samlingsverk

Moderniteter: Text, bild, kön. En vänbok till Ingrid Holmquist
Åsa Arping, Anna Nordenstam, Kajsa Widegren
Göteborg/Stockholm, Makadam förlag, Samlingsverk 2008
Samlingsverk

Moderniteter: text, bild, kön
Kajsa Widegren, Anna Nordenstam, Åsa Arping
Göteborg, Samlingsverk 2008
Samlingsverk

Förord
Åsa Arping
Elizabeth Gaskell, Hustrur och döttrar. En vardagsberättelse [övers. Gun-Britt Sundström], Stockholm, Albert Bonniers förlag, Övrigt 2008
Övrigt

Litteraturhistorisk forskning som produktiv paradox
Åsa Arping
Tidskrift för litteraturvetenskap, Artikel i övriga tidskrifter 2008
Artikel i övriga tidskrifter

In Public and/or in Print? Women as Literary Critics in Sweden 1820-1850
Åsa Arping
NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2008
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Ur arkivets mörker
Åsa Arping
Göteborgs-Posten 13 oktober, Artikel i övriga tidskrifter 2008
Artikel i övriga tidskrifter

Den Bergtagna [Victoria Benedictsson, Umeå: Atrium 2008]
Åsa Arping
Göteborgs-Posten 8 maj, Recension 2008
Recension

Vid det tillåtnas gräns - kvinnorna i det tidiga 1800-talets svenska litteraturkritik
Åsa Arping
Gränser i nordisk litteratur/Borders in Nordic Literature, IASS XXVI 2006 vol. II, red. Clas Zilliacus, Heidi Grönstrand, Ulrika Gustafsson, Åbo, Åbo Akademis förlag, Kapitel i bok 2008
Kapitel i bok

”De revolutionära stålpennorna”. En duell om kvinnoromanen och kritiken år 1841
Åsa Arping
Kritikens dimensioner. Festskrift till Tomas Forser, red. Åsa Arping och Mats Jansson, Stockholm/Stehag, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Kapitel i bok 2008
Kapitel i bok

Folkhemmet tur och retur. Om klass, kön och utanförskap i tre svenska 2000-talsromaner
Åsa Arping
Moderniteter: Text, bild, kön. En vänbok till Ingrid Holmquist, Göteborg/Stockholm, Makadam förlag, Kapitel i bok 2008
Kapitel i bok

2007

När fadern satt på hela makten
Åsa Arping
Göteborgs-Posten, Artikel i övriga tidskrifter 2007
Artikel i övriga tidskrifter

Upp, systrar, väpnen er! Kön och politik i svensk 1800-talsfeminism [Ulla Manns, Stockholm: Atlas 2006]
Åsa Arping
Lychnos: Årsbok för idé- och lärdomshistoria 2006, Recension 2007
Recension

Efterord
Åsa Arping
Elizabeth Gaskell, Hustrur och döttrar [övers. Gun-Britt Sundström], Stockholm, Bonniers, Övrigt 2007
Övrigt

’Att tänka med känslan’. Om kvinnors brev och kritik mellan salongs- och tryckkultur
Åsa Arping
Den litterära textens förändringar. Studier tillägnade Stina Hansson, red. Stefan Ekman, Mats Malm, Lisbeth Stenberg, Stockholm/Stehag, Brutus Östlings bokförlag Symposion, Kapitel i bok 2007
Kapitel i bok

2006

En järnväg in i evigheten. Myt och modernitet i Fredrika Bremers Hertha (1856)
Åsa Arping
Planefors, P-I. (red). Utan gränser: Fredrika Bremer, Ellen Key och Elin Wägner, Ödeshög, Ellen Key-institutet, Kapitel i bok 2006
Kapitel i bok

"Mytisk revolution i salongens värld"
Åsa Arping
Svenska Dagbladet, essä, Artikel i övriga tidskrifter 2006
Artikel i övriga tidskrifter

2005

«Förlåten! förlåten, unga läsarinnor! Fredrika Bremers hatkärlek till romanen«
Åsa Arping
Fredrika Bremer: Föregångare och förebild, Stockholm/Hedemora, Årstasällskapet för Fredrika Bremer-studier/Gidlunds, Kapitel i bok 2005
Kapitel i bok

”Hushållet som romanverkstad: Fredrika Bremers Famillen H***”
Åsa Arping
Feministiska litteraturanalyser 1972-2002, Lund, Studentlitteratur, Kapitel i bok 2005
Kapitel i bok

Feministiska litteraturanalyser 1972-2002
Åsa Arping, Anna Nordenstam
Lund, Studentlitteratur, Samlingsverk 2005
Samlingsverk

2004

Kvinnovetenskaplig tidskrift (Tema: Visualitet & Representation)
Åsa Arping, Katarina Leppänen, Eva Zetterman
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Special / temanummer av tidskrift 2004
Special / temanummer av tidskrift

Kvinnovetenskaplig tidskrift (Tema: Män & manligheter)
Åsa Arping, Katarina Leppänen, Eva Zetterman, Claes Ekenstam, Marie Nordberg
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Special / temanummer av tidskrift 2004
Special / temanummer av tidskrift

Från redaktionen
Åsa Arping
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2004
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2003

Kvinnovetenskaplig tidskrift (Tema: Journalistikens kön)
Åsa Arping, Katarina Leppänen, Eva Zetterman, Maria Edström
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Special / temanummer av tidskrift 2003
Special / temanummer av tidskrift

Kvinnovetenskaplig tidskrift (Tema: Genus & Gud)
Åsa Arping, Katarina Leppänen, Eva Zetterman
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Special / temanummer av tidskrift 2003
Special / temanummer av tidskrift

Från redaktionen
Åsa Arping, Katarina Leppänen
Kvinnovetenskaplig tidskrift, Artikel i övriga tidskrifter 2003
Artikel i övriga tidskrifter

2002

Lockbete och distansskapare. Förord i svensk 1830-talsprosa
Åsa Arping
On the Threshold. New Studies in Nordic Literature, ed. Janet Garton and Michael Robinson, Norwich, Norvik Press, Kapitel i bok 2002
Kapitel i bok

Bremer. En biografi [Carina Burman, Stockhom: Bonniers 2002]
Åsa Arping
Tidskrift för litteraturvetenskap, Recension 2002
Recension

Bremer. En biografi [Carina Burman, Stockholm: Bonniers 2001]
Åsa Arping
Tidskrift för litteraturvetenskap , Recension 2002
Recension

Den anspråksfulla blygsamheten. Auktoritet och genus i 1830-talets svenska romandebatt
Åsa Arping
Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Stockholm/Stehag, Doktorsavhandling 2002
Doktorsavhandling

2001

”Främst bland alla författande damer”. Bremer, kritiken och familjeromanens uppgång och fall
Åsa Arping
Mig törstar! Studier i Fredrika Bremers spår, red. Åsa Arping & Birgitta Ahlmo-Nilsson, Hedemora, Gidlunds, Kapitel i bok 2001
Kapitel i bok

Den vilseförda läsarinnan. Ett motiv i det tidiga 1800-talets svenska prosa
Åsa Arping
Kvinnan, kärleken och romanen i kvinnliga 1800-talsförfattares texter, red. Yvonne Leffler, Karlstad, Karlstads universitet, Kapitel i bok 2001
Kapitel i bok

Ung och stolt. Antologi
Åsa Arping, Anna Nordenstam, Anna Williams
Stockholm, Almqvist & Wiksell, Samlingsverk 2001
Samlingsverk

”Men vi måste nödvändigt ha ett företal”. Författare och förord i svensk 1830-talsprosa
Åsa Arping
Carl Jonas Love Almqvist - diktaren, debattören, drömmaren, red. Lars Burman, Hedemora, Gidlunds förlag, Kapitel i bok 2001
Kapitel i bok

I kritikens lilla kryddgård. Sophie von Knorring och ’Hrr Recensenter’
Åsa Arping
Skönhet men jämväl förnuft. Festskrift till Sverker Göransson, red. Anna Forssberg Malm, Mats Jansson, Niklas Schiöler, Eslöv, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Kapitel i bok 2001
Kapitel i bok

Mig törstar! Studier i Fredrika Bremers spår
Åsa Arping, Birgitta Ahlmo-Nilsson
Hedemora, Gidlunds, Samlingsverk 2001
Samlingsverk

2000

Den benådade barndomen. Hur flickan blir författarinna i det tidiga 1800-talets självbiografi
Åsa Arping
Gudar på jorden. Festkrift till Lars Lönnroth, red. Stina Hansson och Mats Malm, Eslöv, Brutus Östlings Bokförlag Symposion, Kapitel i bok 2000
Kapitel i bok

Famillen H*** av Fredrika Bremer
Åsa Arping
Stockholm, Svenska Vitterhetssamfundet, Textkritisk utgåva 2000
Textkritisk utgåva

1999

Bakom manlighetens mask. Sophie von Knorring, Cousinerna och spelet med författarrollen
Åsa Arping
Tidskrift för litteraturvetenskap, Artikel i vetenskaplig tidskrift 1999
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Inne eller inte? Åsa Arping och Anna Nordenstam om litteratur och genus i svensk offentlighet
Åsa Arping, Anna Nordenstam
Tidskrift för litteraturvetenskap, Artikel i övriga tidskrifter 1999
Artikel i övriga tidskrifter

1998

”Fruntimmers-litteraturen” och den manliga kritiken. En blick på 1830-talets svenska romandebatt
Åsa Arping
Kvinnelitteraturhistorier. Rapport fra forskersymposiet Nordiska kvinners litteratur, red. Unni Langås, Kristiansand, Høgskolen i Agder, Kapitel i bok 1998
Kapitel i bok

Hushållet som romanverkstad - Fredrika Bremers Famillen H*** och 1830-talets litterära debatt
Åsa Arping
Samlaren. Tidskrift för svensk litteraturvetenskaplig forskning, Artikel i vetenskaplig tidskrift 1998
Artikel i vetenskaplig tidskrift

"En af Westergöthlands skönaste blommor” - Sophie von Knorring
Åsa Arping
Färgstarka västgötakvinnor, Västergötlands Fornminnesförenings tidskrift 1997-1998, Artikel i övriga tidskrifter 1998
Artikel i övriga tidskrifter

1997

1996

Att mäta kvinnligheten. Fredrika Bremer och den sexualiserade litteraturhistorieskrivningen
Åsa Arping
Tidskrift för litteraturvetenskap, Artikel i vetenskaplig tidskrift 1996
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Visar 1 - 129 av 129

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2014-10-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?