Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ingrid Lindell

Universitetslektor

Ingrid Lindell
Universitetslektor
Litteraturvetenskap
Akademisk grad: Doktor,
ingrid.lindell@lir.gu.se
031-786 5558

Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 40530 Göteborg


Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se

Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 405 30 Göteborg

Om Ingrid Lindell

 

Född 1957, filosofie doktor i litteraturvetenskap. Universitetslektor i litteraturvetenskap med didaktik. Viceprefekt för lärarutbildning på LIR


Forskning
Mitt främsta forskningsintresse under senare år riktats mot svenskämnets didaktik och specifikt litteraturundervisning. Då jag har en mångårig bakgrund som gymnasielektor i svenska tar jag inom det didaktiska fältet avstamp i sådana erfarenheter jämte de uppdrag jag haft som utvecklingsledare inom bedömning för lärande bland annat. För närvarande har jag ett projekt under uppbyggnad som rör litteraturundervisningens villkor i ett samtida utbildningslandskap och hur ett arbete utifrån generiska kompetenser både kan öppna möjligheter men även skapa begränsningar. Som redaktör för ett granskat temanummer kring didaktik markeras särskilt den betydelse metodiken och dess teoretiska rum har för både högskolepedagogik och skolverksamhet.
Tidigare har jag undervisat kring en samtida mediekultur, hur kulturen förhandlar högt och lågt samt hur vår kulturs föreställningar om sig själv speglas där. Det kulturanalytiska perspektivet grundas främst i det kulturteoretiska tänkandet inom den s.k. cultural studies-traditionen. I min avhandling Att se och synas: Filmutbud, kön och modernitet (2004) analyseras hur kön och film förhandlas i vår kultur – vilken könsrepresentation finns av regissörer och huvudpersoner i ett års filmutbud? Hur diskuteras film och kön i kulturdebatten? Empirin omfattar 1996 års filmutbud, samt en debatt kring Triers Breaking the Waves. Bland modernitetsteoretiker betonas att vi idag är mindre bundna vid traditioner i hur vår könsidentitet skapas. Bland filmteoretiker poängteras åskådarens frihet att vara medskapande. Hur rimmar dessa beskrivningar av åskådarens frigörande makt med att filmutbudet erbjuder en upprepandets könsmakt? I avhandlingen ges en beskrivning av hur bilden av kön i film både visar på förändring, men framför allt har seglivade, konstanta drag. Dessa bilder får allt större betydelse för individers identitetsskapande i en modern mediekultur. Sedan 2007 odlar jag även ett forskningsintresse för situationskomedin som genre ur ett kulturanalytiskt perspektiv.

Undervisning
Sedan min anställning på LIR 2014 undervisar jag på ett antal kurser inom ämneslärarprogrammet, där jag även är ansvarig för VFU-kurser samt handleder och examinerar examensarbeten. På litteraturvetenskapens grundutbildning har jag varit ansvarig för inslag kring populärlitteratur samt intersektionell analys, vilket även omfattat kulturhistoriska inslag. Under åren 2001 – 2013 undervisade jag inom ramen för Institutionen för kulturvetenskaper (Kultur, estetik & medier) med särskild ämnestillhörighet inom kulturstudier, men även inom genusvetenskap och filmvetenskap samt barn- & ungdomskultur. Undervisning och handledning på grundnivå och avancerad nivå rör områden kring estetiska praktiker: kulturteori, kulturanalys, populärkultur, mediekultur, identitetsskapande, filmteori, genusteori, åskådarskap, romantikberättelsen, etc.
Inom lärarutbildningen har jag tidigare föreläst och lett seminarier kring tvärvetenskaplighet och litteratur: ”Berättandets plats i skolan & livet”. Under 1982 – 2013 har jag arbetat som gymnasielärare/lektor i svenska och engelska, under två år som svensk utlandslektor på ett universitet i England, samt tjänstgjort som utbildningsledare på Utbildnings- & forskningsnämnden för lärarutbildning (UFL) mellan 2004–05.


Samverkan och forskningsinfo
I olika sammanhang har jag sedan 2001 hållit föredrag och föreläsningar på temat Film ur ett genusperspektiv, där bl.a. Svenska Filminstitutet varit beställare vid två tillfällen, liksom Teaterförbundet och Göteborg Film Festival. Ett annat tema är föredraget Att leva i en mediekultur med inriktning mot skola och fritidsverksamhet. Senast höll jag en öppen föreläsning på Folkuniversitet betitlat Mamma Mia! Populärkultur och genus.
I egenskap av viceprefekt för lärarutbildningen samverkar vår institution med ett flertal fakulteter och med företrädare för skola i hela regionen samt med Skolverket.


 

Senaste publikationer

Inledning
Ingrid Lindell, Olle Widhe
LIR.journal. Didaktiska omställningar. Mellan teoretiska och praktiska ämnesrum, Inledande text i tidskrift 2017
Inledande text i tidskrift

Didaktiska omställningar: Mellan teoretiska och praktiska ämnesrum
Ingrid Lindell, Olle Widhe
Göteborg, Göteborg : Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Samlingsverk 2017
Samlingsverk

The Sudden Revelation of the Whatness in a Day
Ingrid Lindell
En dag i Dublin : om James Joyces Ulysses / red: Åsa Arping & Mats Jansson, Göteborg, Litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

"Från Niklasons till Svensson, Svensson. situationskomedin som vardagsterapi"
Ingrid Lindell
Mediehistoriskt arkiv, Stockholm, SLBA, Kapitel i bok 2008
Kapitel i bok

Filmanalysen och det sociala
Ingrid Lindell
Sociologisk forskning, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2005
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Att se och synas. Filmutbud, kön och modernitet
Ingrid Lindell
Doktorsavhandling 2004
Doktorsavhandling

Visar 1 - 7 av 7

2017

Inledning
Ingrid Lindell, Olle Widhe
LIR.journal. Didaktiska omställningar. Mellan teoretiska och praktiska ämnesrum, Inledande text i tidskrift 2017
Inledande text i tidskrift

Didaktiska omställningar: Mellan teoretiska och praktiska ämnesrum
Ingrid Lindell, Olle Widhe
Göteborg, Göteborg : Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion, Samlingsverk 2017
Samlingsverk

2014

The Sudden Revelation of the Whatness in a Day
Ingrid Lindell
En dag i Dublin : om James Joyces Ulysses / red: Åsa Arping & Mats Jansson, Göteborg, Litteratur, idéhistoria och religion, Göteborgs universitet, Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

2008

"Från Niklasons till Svensson, Svensson. situationskomedin som vardagsterapi"
Ingrid Lindell
Mediehistoriskt arkiv, Stockholm, SLBA, Kapitel i bok 2008
Kapitel i bok

2005

Filmanalysen och det sociala
Ingrid Lindell
Sociologisk forskning, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2005
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2004

Att se och synas. Filmutbud, kön och modernitet
Ingrid Lindell
Doktorsavhandling 2004
Doktorsavhandling

Visar 1 - 7 av 7

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2014-10-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?