Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Christine Quarfood

Professor

Christine Quarfood
Professor
Idé- och lärdomshistoria
Akademisk grad: Docent,
christine.quarfood@lir.gu.se
031-786 4386

Rumsnummer: D306
Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg


Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 412 55 Göteborg

Om Christine Quarfood

Forskning

Min forskning har en inriktning på filosofins och de moderna reformrörelsernas och humanvetenskapernas idéhistoria, från upplysningstiden och framåt. Jag har framför allt intresserat mig för frågor om människosyn, barnsyn och kunskapstillägnelse.

I min avhandling driver jag tesen att den franske upplysningsfilosofen Condillacs berömda tankeexperiment med en levandegjord staty hade pedagogiska implikationer. Som nyfödd vuxen var statyn på samma nivå som ett nyfött barn. Genom att i grunden omdefiniera förhållandet mellan sinnlighet och rationalitet kunde Condillac uppvärdera barnets kognitiva kapacitet på ett för samtiden helt unikt sätt.

Jag har vidare genomfört ett vetenskapsrådsfinanisierat projekt om Montessoripedagogikens idéhistoriska grunder i fransk sinnestränande handikappspedagogik, italiensk feminism och biologistisk positivism. Studien, som behandlar Maria Montessoris verksamhet och författarskap fram till 1910, utkom på Symposions förlag år 2005.

Ett annat rådsfinansierat projekt som nu slutförts behandlar den kulturkritik om barnets frigörelse och samhällets rekonstruktion som mellankrigstidens Montessorirörelse förde fram. En första delstudie om mellankrigstidens svenska Montessoridebatt publicerades 2011, med fokus på Fröbelförbundets förhållande till den konkurrerande förskolemetoden, samt Alva Myrdals ambivalens inför den sociala ingenjörskonst som Montessorimetoden representerade.

En bredare belysning av mellankrigstidens Montessorirörelse ges i den monografi som våren 2017 utkommer på Daidalos förlag: Montessoris pedagogiska imperium, kulturkritik och politik i mellankrigstidens Montessorirörelse. Studien skildrar Montessoris gärning som kulturkritisk rörelseledare på en internationell spelplan 1910-1936, med huvudfokus på hur rörelsens budskap mottogs i USA, England, Nederländerna, Österrike, Spanien och Italien.

Mitt nuvarande vetenskapsrådsprojekt – Platonska ekon: en studie i den idéhistoriska aktualiseringens problematik – ska belysa den mer aktualiserande tillämpning av idéhistoriskt tankegods som i modernitetskritiska debatter blivit alltmer frekvent. De tre teoretiker som projektet kretsar kring, Hans-Georg Gadamer, Iris Murdoch och Alain Badiou, är sinsemellan mycket olika, men har gemensamt att de positionerat sig som ett slags senmoderna platonister. Vilka aspekter av det platonska tankegodset som dessa filosofer velat uppdatera, respektive vilka de tonat ned, skall undersökas. En annan viktig frågeställning rör deras aktualiseringsstrategier, på vilka vis de sökt överbrygga klyftan mellan nuet och det förflutna, deras tillvägagångssätt för att tillägna sig den filosofiska traditionen. Vilken modernitetsproblematik som de utifrån platonska utgångspunkter velat konfrontera skall också undersökas.

Undervisning

Jag har under årens lopp undervisat på de flesta momenten inom den idéhistoriska grundkursen Idéhistoriens huvudlinjer 1-2, på fortsättningskursen Teori och Tradition, samt varit verksam som uppsatshandledare och examinator på det idéhistoriska kandidatseminariet. Jag har också tidigare undervisat inom lärarutbildningsprogrammet och på en tvärvetenskaplig kurs i barn- och ungdomskultur. Inom Liberal Arts kandidatprogram undervisar jag för närvarande på kursen Staten, människan och medborgaren, LIB 140. År 2014 erhöll jag Humanistiska fakultetens pedagogiska pris.

Senaste publikationer

"En Platon för vår tid"
Christine Quarfood
Från Go:teborg till Malmø via Königsberg : en resa i idéhistoria, idrott, kultur och utbildning : till Lennart Olausson en festskrift / [Nils Andersson & Mats Greiff (red.) ], Malmö, Malmö högskola, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Den nyfödde vuxna. Ett tidigmodernt barndomshistoriskt motiv
Christine Quarfood
Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, Artikel i övriga tidskrifter 2013
Artikel i övriga tidskrifter

"Att rubba det bestående skolsystemets cirklar: Mellankrigstidens svenska Montessoridebatt"
Christine Quarfood
Förskolans aktörer. Stat, kår och individ i förskolans historia, Uppsala, Opuscula Historica Upsaliensia 44, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

"Vänskap per korrespondens: Elisabeth av Böhmen och René Descartes"
Christine Quarfood
Könsöverskridande vänskap: om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män, Stockholm, Makadam förlag, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

"Den nygamla förskoledebatten: Fröbel, Key och Montessori"
Christine Quarfood
I skuggan av samtiden. En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, Göteborg, Göteborg University, Kapitel i bok 2007
Kapitel i bok

Existenskänsla. En historia om gränser
Christine Quarfood
Idéhistorisk tidsskrift, Recension 2007
Recension

Den mekaniska människan
Christine Quarfood
Människobilder. Tio idéhistoriska studier, Göteborg, Gidlunds förlag, Kapitel i bok 2007
Kapitel i bok

Den nygamla förskoledebatten: Fröbel, Key och Montessori
Christine Quarfood
Johan Kärnfält (red.): I skuggan av samtiden: En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, Kapitel i bok 2006
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 16

2017

2016

2015

"En Platon för vår tid"
Christine Quarfood
Från Go:teborg till Malmø via Königsberg : en resa i idéhistoria, idrott, kultur och utbildning : till Lennart Olausson en festskrift / [Nils Andersson & Mats Greiff (red.) ], Malmö, Malmö högskola, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

2013

Den nyfödde vuxna. Ett tidigmodernt barndomshistoriskt motiv
Christine Quarfood
Arche – tidskrift för psykoanalys, humaniora och arkitektur, Artikel i övriga tidskrifter 2013
Artikel i övriga tidskrifter

2011

"Att rubba det bestående skolsystemets cirklar: Mellankrigstidens svenska Montessoridebatt"
Christine Quarfood
Förskolans aktörer. Stat, kår och individ i förskolans historia, Uppsala, Opuscula Historica Upsaliensia 44, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

"Vänskap per korrespondens: Elisabeth av Böhmen och René Descartes"
Christine Quarfood
Könsöverskridande vänskap: om vänskapsrelationer mellan intellektuella kvinnor och män, Stockholm, Makadam förlag, Kapitel i bok 2011
Kapitel i bok

2007

"Den nygamla förskoledebatten: Fröbel, Key och Montessori"
Christine Quarfood
I skuggan av samtiden. En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, Göteborg, Göteborg University, Kapitel i bok 2007
Kapitel i bok

Existenskänsla. En historia om gränser
Christine Quarfood
Idéhistorisk tidsskrift, Recension 2007
Recension

Den mekaniska människan
Christine Quarfood
Människobilder. Tio idéhistoriska studier, Göteborg, Gidlunds förlag, Kapitel i bok 2007
Kapitel i bok

2006

Den nygamla förskoledebatten: Fröbel, Key och Montessori
Christine Quarfood
Johan Kärnfält (red.): I skuggan av samtiden: En vänbok till Sven-Eric Liedman och Amanda Peralta, Kapitel i bok 2006
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 16

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2014-10-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?