Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Arne Rasmusson

Professor

Arne Rasmusson
Professor
Religionsvetenskap
arne.rasmusson@lir.gu.se
031-786 1710

Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Lundgrensgatan 1B , 41256 Göteborg


Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se
Besöksadress: Lundgrensgatan 1B , 412 56 Göteborg

Om Arne Rasmusson

Efter att ha studerat sociologi, filosofi och teologi, disputerade jag 1994 i Lund i systematisk teologi på avhandlingen The Church as Polis som behandlar modern teologi och etik och där frågorna kring kyrka och politik i vid mening står i centrum. Som denna bok visar ligger min främsta kompetens på gränsområdet mellan systematisk teologi, etik, sociologi och politisk filosofi (även om jag under senare år vidgat mina intressen till att inkludera sådant som neurovetenskap och moralpsykologi), och jag använder i boken redskap från alla dessa discipliner.

Efter några år som vikarierande lektor och forskare i Göteborg, Jönköping och på Duke University i North Carolina, hamnade jag 2000 på Umeå universitet. Hösten 2011 anställdes jag i Göteborg. Sedan 2013 är jag också extraordinär professor vid den teologiska fakulteten på Stellenboschs universitet i Sydafrika. Under läsåret 2013-14 var jag (för andra gången) resident research fellow vid Center for Theological Inquiry i Princeton, New Jersey, USA, där jag deltog i forskningsprogrammet "Inquiry in religious experience and moral identity".

Jag undervisar främst inom områdena systematisk teologi och teologisk etik.

Mina forskningsintressen inkluderar:

  • Politisk teologi
  • Kyrka, teologi och den liberala nationalstaten
  • Religion och politik i USA
  • Den teologiska etikens natur
  • Teologisk etik och neurovetenskap/moralpsykologi
  • Dygdetik
  • Karl Barth, Stanley Hauerwas, Jürgen Moltmann, John Howard Yoder, Ernst Troeltsch, Reinhold Niebuhr och andra ledande teologer.

Publikationer

För länkar till fulltexter, se min Academia.edu-sida.

Vetenskapliga texter

Böcker

The Church a Polis. From Political Theology to Theological Politics as Exemplified by Jürgen Moltmann and Stanley Hauerwas (revised edition), University of Notre Dame Press, Notre Dame, Indiana 1995.Reviews

The Church as Polis. From Political Theology to Theological Politics as Exemplified by Jürgen Moltmann and Stanley Hauerwas, Studia Theologica Lundensia 49, Lund University Press 1994.

Kristologiska perspektiv. Om möjligheter och återvändsgränder i modern teologi med speciell referens till Edward Schillebeeckx, Wolfhart Pannenberg och Walter Kasper, Örebro: Libris 1986 (with Roland Spjuth).

En studie i svensk hälso- och sjukvårdsplanering, Högskolan i Örebro. Skriftserien 13, Örebro 1980 (with Roland Spjuth).
 

Artiklar

”Diasporaens politik: Karl Barth og John Howard Yoders postkonstantinske teologier”, i National kristendom til debat (red. Jeppe Bach Nikolajsen), Fredericia: Kolon, 2015, 127-151.)

”Att leva med Bibeln som berättelse: En narrativ och ecklesiologisk hermeneutik", Dansk tidsskrift for teologi og kirke 41:3, 2014, 231-250.

“Abundance and Justice without Law: Paul’s letter to the Romans according to Theodore Jennings”, Syndicate 1:1, 2014, 113-119.

"Stanley Hauerwas", in Key Theological Thinkers: From Modern to Postmodern (eds. Ståle Johannes Kristiansen and Svein Rise), Farnham: Ashgate, 2013, 537-546.

“The Church as a ‘Creative Minority’: On being church in today’s Europe”, i Religions and Churches in a Common Europe (ed. János Wildmann), Bremen: Europaeischer Hochschulverlag, 2012, 72-89.

"'the curious fact that ... the Lord always puts us on the just side':
Reinhold Niebuhr, America, and Christian Realism"
, Studia Theologica: Nordic Journal of Theology 66:1, 2012, 41-61.

"Science as salvation: George Lakoff and Steven Pinker as secular political theologians", Modern Theology 28:2, 2012, 197-228. (Free version.)

“Scandinavia, Theology in Sweden”, in Religion Past & Present: Encyclopedia of Theology and Religion volume XI (ed. by H.D. Betz et al.), Leiden: Brill, 2011, 457-459.

"Church and War in the Theology of Karl Barth", in Living Theology - Essays presented to Dirk J. Smit on His Sixtieth Birthday (eds. Len Hansen, Nico Koopman, and Robert Vosloo), Wellington (South Africa): Bible Media, 2011, 58-70.

"Were Barth's Politics in the 1930's Really Reactionary? Historians in Dispute", Karl Barth Society Newsletter 42, 2011, 2-5 (editorial summary).

"Christendom", in Cambridge Dictionary of Christian Theology (eds. David Fergusson, Karen Kilby, Iain Torrance, and Ian A. McFarland), Cambridge: Cambridge University Press, 2011.

“On Good Manners and Hospitality: Protestant liberalism and a multireligious Europe”, in Walk Humbly with the Lord: Church and Mission Engaging Plurality (eds. Viggo Mortensen and Andreas Østerlund Nielsen), Grand Rapids: Eerdmans 2010, 97-102.

"Sacrament as Social Process: Some Historical Footnotes", in For the Sake of the World: Swedish Ecclesiology in Dialogue with William T. Cavanaugh (ed. by Jonas Ideström), Eugene: Pickwick Publications 2009, 32-48.

"Neuroethics as a brain-based philosophy of life: The Case of Michael S. Gazzaniga", Neuroethics 2:1, 2009, 3-11.

"Politik och religionens återkomst", in Religion och Existens: Årsskrift för Teologiska föreningen i Uppsala 2008 (ed. Mattias Martinson), Uppsala: Teologiska föreningen, 2008, 29-40.

"Stanley Hauerwas", i Moderne teologi: Tradisjon og nytenkning hos det 20. århundres teologer (eds. Ståle Johannes Kristiansen och Svein Rise), Kristiansand: Höyskoleförlaget 2008, 547-557.

"Teologi som en kyrklig praktik: Den epistemologiska fundamentismens politik och kristen teologi", Dansk tidsskrift for teologi og kirke 34:4, 2007, 15-25.

"Frihet eller det mänskliga livets instrumentalisering: Om diskussionen i europeisk teologisk bioetik, särskilt embryonal stamcellsforskning", Tro och liv 66:6, 2007, 5-11.

"Kyrka och samhälle", i Systematisk teologi: En introduktion (eds. Mattias Martinson, Ola Sigurdson, and Jayne Svenungsson), Stockholm: Verbum 2007, 213-237.

"Frälsning och kyrka: Varför Paulus inte var lutheran (och inte Luther heller)", i Så som det har berättats för oss: Om bibel, gudstjänst och tro (eds. Gunnar Samuelsson och Tobias Hägerland), Örebro: Libris, 2007, 171-200.

"Whose Knowledge? Which Theology? Response to Jone Salomonsen", Spirit and Sprituality: Proceedings of the 15th Nordic Conference in Systematic Theology (ed. by Jonas Adelin Jørgensen, Kirsten Busch Nielsen, Niels Henrik Gregersen), Faculty of Theology, University of Copenhagen, 2007, 166-175.

"'Deprive them of their pathos': Karl Barth and the Nazi Revolution Revisited", Modern Theology 23:3, 2007, 369-391. (Free version.)

"Historiography and Theology: Theology in the Weimar Republic and the Beginning of the Third Reich", Kirchliche Zeitgeschichte 20:1, 2007, 155-180.

"A Century of Swedish Theology", Lutheran Quarterly 21:2, 2007, 125-162.

"Church and Nation-State: Karl Barth and German Public Theology in the Early 20th Century", Ned Geref Teologiese Tydskrif 46:3-4, 2005, 511-524.

"Vem vill ha ett mångkulturell samhälle?", Om det som djupast angår…: Tro och identitet: förankring och förändring (FLRs årsbok 2005), 18-30.

"The Politics of Diaspora: The Post-Christendom Theology of Karl Barth and John Howard Yoder", i God, Truth, and Witness: Essays in Conversation with Stanley Hauerwas (ed. by L Gregory Jones, et al), Grand Rapids: Brazos Press, 2005, 88-111.

"Skandinavien, Theologie in: II: Schweden", Religion in Geschichte and Gegenwart, 4 uppl, (red. H.D. Betz, D.S. Browning, E. Jüngel, B. Janowski) Tübingen: Mohr/Siebeck, 2004, vol. 7.

"Revolutionary Subordination. A Biblical Concept of Resistance in the Theology of John Howard Yoder", i Peace in Europe, Peace in the World: Conflict Resolution and the Use of Violence. Iustita et Pax Dokumentation 3, Wien 2002, 35-67.

"Kontextualism och universalism i kristen etik. Varför det är ett falskt alternativ", Tro och liv 59:3, 2000, 4-15.

"Ecclesiology and Ethics", Ecumenical Review 52:2, 2000, 180-194.

"Historicizing the Historicist. Ernst Troeltsch and Recent Mennonite Theology", in The Wisdom of the Cross: Essays in Honor of John Howard Yoder, (ed. by Stanley Hauerwas, Chris Huebner, Harry Huebner, Mark Thiessen Nation), Grand Rapids: Eerdmans, 1999, and Eugene: Wipf & Stock, 2005, 213-248.

"En gång fanns inte det sekulära. Social teologi från Ernst Troeltsch till John Milbank", in På spaning efter framtidens kyrka (ed. S Fahlgren), Örebro: Libris 1998, 105-130. (A slightly revised version of "Kristen social teologi och modernitetens villkor".)

"Not All Justifications of Christendom are Created Equal. A Response to Oliver O'Donovan", Studies in Christian Ethics 11:2, 1998, 69-76.

"Utan kyrka, ingen kristen etik", Svensk Teologisk Kvartalskrift 74:1, 1998, 24-34.

"Justice and Solidarity in a 'Communitarian' Perspective", Societas Ethica. Jahresbericht 1997, 68-85.

"Kristen social teologi och modernitetens villkor. Från Ernst Troeltsch till John Milbank", Tidsskrift for teologi og kirke, 68:4, 1997, 243-271.

"Människan i allmänhet finns inte", Svensk Teologisk Kvartalskrift 73:2, 1997, 58-69.

"Bibeln och den kristna församlingen. Några reflektioner kring Krister Stendahls bok Meningar", Tro och Liv 47:6, 1988, 20-27.

"Integration eller konfrontation. Reflektioner kring teologins uppgift", Tro och Liv 41:5, 1982, 26-30.

"Omvårdnad i hälsoplanering", Rapport från omvårdnadsforsknings-konferens i Örebro den 6 maj 1981, Örebro läns landsting och Högskolan i Örebro, Rapportserien nr 8, 1981, 54-55.

Ett urval texter av mer populär natur

”Elefanten, ryttaren och den rusande spårvagnen – om moraliska val i praktiken”, Nod, no 3-4, 2014, 64-69.

"Teknikens fångar", Nod no 3, 2011, 26-33.

"Vetenskap som frälsning", Ikaros: Tidskrift om människan och vetenskapen, 7:2, 2010, 21-23.

"Korsmerket flagg - flaggmerket kors", Strek, no 1, 2009, 44-49.

"Den lutherska tvårikesläran bör diskuteras med viss självkritik", Budbäraren, nr 19, 2005, 12.

"Nationalstaten och frälsningen – en motberättelse", Nod, nr 1, 2005, 22-24.

"Jesu politik och församlingens liv", Nod, nr 3, 2004, 34-36.

"En teolog som utmanar kyrkan", efterskrift till John Howard Yoder, Liv i församlingen: Att vara ett hoppfullt tecken i världen, Örebro och Linköping, Libris förlag och Johanneskyrkans förlag, 2003, 109-114.

"Church and State in Sweden: A New Relationship", The Christian Century, 117:14 (May 3, 2000), 494-495.

"Kyrkan och nationalstaten", Tro och Liv 58:2, 1999, 34-37.

"I nöd och lust", Öm & tålig. 36 röster om kärlek, sex och samlevnad (eds Liselott Johansson, m fl), Alingsås, Trots Allts förlag 1995, 83-94.

"Utan församlingen ingen frälsning", Den fallna manteln. Frank Mangs - en röst i sin tid, en utmaning i vår tid (ed Tomas Sjödin), Örebro, Libris 1995, 178-192.

"Kds problem med kristna etiken", Dagen 1992 09 05, 2.

"Bidrar kds till en sekularisering av kristenheten?", Dagen 1992 06 25, 5.

"Det var lösningen som var problemet", Tro och Liv 49:1, 1990, 39-41 (with N Törneke).

"Spegelbild eller motkultur. Två frågor angående numret 'Hur mår pastorn?'" Tro och Liv 48:4, 1989, 31-34 (with N Törneke).

Opublicerade manuskript

Karl Barths betydelse för anglosaxisk teologi, Karl Barth-dag, Lidingö 1990. 

Senaste publikationer

Jesus Christ, Religious Pluralism and the Oneness of God: Christology and Changing Social Imaginaries
Arne Rasmusson
Matters of Faith and Love: Nordic Perspectives on Transforming Social and Theological Challenges / edited by Ville Päivänsalo & Pamela Slotte, Helsinki, Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft (Luther-Agricola Society), Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

Diasporaens politik: Karl Barth og John H. Yoders postkonstantinske teologier
Arne Rasmusson
National kristendom til debat, Fredericia, Kolon, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

Elefanten, ryttaren och den rusande spårvagnen: om moraliska val i praktiken
Arne Rasmusson
Nod: Forum för tro, kultur och samhälle, Artikel i övriga tidskrifter 2014
Artikel i övriga tidskrifter

Abundance and Justice without Law: Paul’s letter to the Romans according to Theodore Jennings
Arne Rasmusson
Syndicate: A New Forum for Theology 1:1, Eugene, Wipf and Stock (Cascade), Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Att leva med Bibeln som berättelse: En narrativ och ecklesiologisk hermeneutik
Arne Rasmusson
Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Church and war in the theology of Karl Barth
Arne Rasmusson
Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Stanley Hauerwas
Arne Rasmusson
Key Theological Thinkers: From Modern to Postmodern, Farnham, Ashgate, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 18

2018

Jesus Christ, Religious Pluralism and the Oneness of God: Christology and Changing Social Imaginaries
Arne Rasmusson
Matters of Faith and Love: Nordic Perspectives on Transforming Social and Theological Challenges / edited by Ville Päivänsalo & Pamela Slotte, Helsinki, Schriften der Luther-Agricola-Gesellschaft (Luther-Agricola Society), Kapitel i bok 2018
Kapitel i bok

2017

2015

Diasporaens politik: Karl Barth og John H. Yoders postkonstantinske teologier
Arne Rasmusson
National kristendom til debat, Fredericia, Kolon, Kapitel i bok 2015
Kapitel i bok

2014

Elefanten, ryttaren och den rusande spårvagnen: om moraliska val i praktiken
Arne Rasmusson
Nod: Forum för tro, kultur och samhälle, Artikel i övriga tidskrifter 2014
Artikel i övriga tidskrifter

Abundance and Justice without Law: Paul’s letter to the Romans according to Theodore Jennings
Arne Rasmusson
Syndicate: A New Forum for Theology 1:1, Eugene, Wipf and Stock (Cascade), Kapitel i bok 2014
Kapitel i bok

Att leva med Bibeln som berättelse: En narrativ och ecklesiologisk hermeneutik
Arne Rasmusson
Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2014
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2013

Church and war in the theology of Karl Barth
Arne Rasmusson
Nederduitse Gereformeerde Teologiese Tydskrif, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2013
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Stanley Hauerwas
Arne Rasmusson
Key Theological Thinkers: From Modern to Postmodern, Farnham, Ashgate, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 18

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2014-10-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?