Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Cecilia Rosengren

Universitetslektor

Cecilia Rosengren
Universitetslektor , Prefekt
Idé- och lärdomshistoria
Akademisk grad: Docent,
cecilia.rosengren@lir.gu.se
031-786 4296

Postadress: Box 200, 40530 Göteborg
Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 41255 Göteborg
Arbetsuppgifter: Prefekt


Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion (Mer information)
Box 200
405 30 Göteborg
www.lir.gu.se
lir@lir.gu.se

Besöksadress: Renströmsgatan 6 , 405 30 Göteborg

Om Cecilia Rosengren

 

Forskning

1999 disputerade jag på avhandlingen Tidevarvets bättre genius. Föreställningar om offentlighet och publicitet i Karl Johanstidens Sverige. Avhandlingens problematisering kring svensk offentlighetshistoria och politisk kommunikation har vidareutvecklats, först i en kortare studie om Säpos årliga verksamhetsberättelser och sedan i det tvärvetenskapliga forskningsprojektet En dynasti blir till. Medier, makt och myter kring Karl XIV Johan (Riksbankens Jubileumsfond 2004-2007). Inom ramen för detta projekt studerade jag för den nya dynastin Bernadotte viktiga publicistiska legitimeringsstrategier, men också den oppositionella pressens förhållningssätt till monarkin och kungahuset. Se Scripts of Kingship. Essays on Bernadotte and Dynastic Formation in the Age of Revolution (2009) och En dynasti blir till. Medier, myter och makt kring Karl XIV Johan och familjen Bernadotte (2010). Pågående forskning inom området: Kapitel om diskussionerna runt offentlighetsprincipen vid sekelskiftet 1800, i bok om 1766 års tryckfrihetsförordning utgiven av Sveriges Riksdag till 250-årsjubileet 2016.

Mitt forskningsintresse har under senaste år främst kretsat kring genus och tidigmodern kulturhistoria, kommunikationsteorier, legitimeringsstrategier, idéhistorisk kanon och historieskrivning. Jag har bland annat skrivit om tidigmoderna kvinnliga naturfilosofers ingrepp i sin tids filosofiska och vetenskapliga debatter, och hur vi kan förstå deras interventioner och självframställningar. Inom forskningsprojektet Form och innehåll, konst och teknik. Ett möte mellan begreppshistorien och designpraktiken (Riksbankens Jubileumsfond 2001-2004) fick jag möjlighet att fördjupa mig i studiet av kvinnors filosoferande i 1600-talets England, vilket resulterade i boken Conway – Naturfilosofi och kvinnliga tänkare i barockens tidevarv (2009) samt ett antal artiklar om Margaret Cavendish och Anne Conway. Pågående forskning inom området: (1) en tolkning av Margaret Cavendishs retoriska strategier i bland annat boken Orations of divers sorts (1662); (2) en studie om lidande och lycka i ett antal tidigmoderna kvinnliga författares och filosofiers verk – bland andra Margaret Cavendish, Anne Conway och Emelie du Châtelet.

Jag har varit gästforskare vid Centre Alexandre Koyré, École des hautes études en sciences sociales (EHESS) i Paris, Frankrike (läråret 2002-2003), och vid Stellenbosch Institute for Advanced Study (STIAS), Stellenbosch, Sydafrika (vårterminen 2015).2007-2001 ingick jag i redaktionskommittén för Lychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria.

Undervisning

I januari 2008 anställdes jag som universitetslektor i idé- och lärdomshistoria, efter fyra år som biträdande universitetslektor. Jag har undervisat i ämnet sedan doktorandtiden vid både Göteborgs universitet och andra lärosäten. Min undervisning omfattar allmän idéhistoria från antiken till våra dagar, dock med fokus på filosofihistoria, politisk idéhistoria samt estetikens idéhistoria. Jag handleder därtill doktorander och undervisar inom forskarutbildningen.


Under höstterminen 2011 var jag lärare vid Williams College i Massachusetts, USA, inom ramen för STINT:s program Excellence in Teaching. För slutrapport, se http://www.stint.se/1/242.

Administration

Under åren 2003-2006 verkade jag som studierektor för idé- och lärdomshistoria vid institutionen för idéhistoria och vetenskapsteori. Från januari 2009 till juni 2011 var ställföreträdande prefekt och viceprefekt för utbildning på grund- och avancerad nivå vid institutionen för litteratur, idéhistoria och religion. Vårterminen 2012 verkade jag som viceprefekt för forskarutbildning och jag är från och med juli 2012 prefekt vid institutionen.

 

 

Senaste publikationer

"Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812-1814", Ruth Hemstad, Novus 2014
Cecilia Rosengren
Scandia, Tidskrift för historisk forskning, Recension 2016
Recension

"Publiciststriden vid riksdagen år 1800"
Cecilia Rosengren
Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland - ett levande arv från 1766 / [redaktörer: Bertil Wennberg och Kristina Örtenhed], Stockholm, Sveriges Riksdag, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

On the deathbed: Margaret Cavendish on what to say in times of grief
Cecilia Rosengren
LIR.journal, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

Det sanna snillet
Cecilia Rosengren
Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria, Recension 2014
Recension

Susanna Åkerman, Fenixelden. Drottning Kristina som alkemist (2013)
Cecilia Rosengren
Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria, Recension 2014
Recension

Émelie du Châtelet om lyckans maskineri och illusionens betydelse
Cecilia Rosengren
Löftet om lycka. Estetik, musik, bildning, Göteborg, Bokförlaget Daidalos AB, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

"Mål, progression och resultat i humanistiska händer"
Cecilia Rosengren
Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter, Tomas Forser & Thomas Karlsohn (red.), Göteborg, Bokförlaget Daidalos AB, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 26

2016

"Propagandakrig. Kampen om Norge i Norden og Europa 1812-1814", Ruth Hemstad, Novus 2014
Cecilia Rosengren
Scandia, Tidskrift för historisk forskning, Recension 2016
Recension

"Publiciststriden vid riksdagen år 1800"
Cecilia Rosengren
Fritt ord 250 år. Tryckfrihet och offentlighet i Sverige och Finland - ett levande arv från 1766 / [redaktörer: Bertil Wennberg och Kristina Örtenhed], Stockholm, Sveriges Riksdag, Kapitel i bok 2016
Kapitel i bok

2015

On the deathbed: Margaret Cavendish on what to say in times of grief
Cecilia Rosengren
LIR.journal, Artikel i vetenskaplig tidskrift 2015
Artikel i vetenskaplig tidskrift

2014

Det sanna snillet
Cecilia Rosengren
Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria, Recension 2014
Recension

Susanna Åkerman, Fenixelden. Drottning Kristina som alkemist (2013)
Cecilia Rosengren
Lychnos: årsbok för idé- och lärdomshistoria, Recension 2014
Recension

2013

Émelie du Châtelet om lyckans maskineri och illusionens betydelse
Cecilia Rosengren
Löftet om lycka. Estetik, musik, bildning, Göteborg, Bokförlaget Daidalos AB, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

"Mål, progression och resultat i humanistiska händer"
Cecilia Rosengren
Till vilken nytta? En bok om humanioras möjligheter, Tomas Forser & Thomas Karlsohn (red.), Göteborg, Bokförlaget Daidalos AB, Kapitel i bok 2013
Kapitel i bok

Visar 1 - 10 av 26

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2014-10-27
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?