Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Masterprogrammet digital humaniora, 120 hp

Utbilda dig i digital humaniora och var med och påverka framtiden! Digital humaniora är ett tvärvetenskapligt ämne i skärningspunkten mellan centrala humanvetenskapliga kompetenser och teknikområdet. Utifrån humanistiska perspektiv och frågeställningar undersöker vi den digitala teknikens förhållande till och betydelse för samhälle, kultur och forskning. Nya tekniker ger nya tekniska möjligheter – men kräver också att vi försöker förstå såväl teknikens som människans roll i det digitala samhället.

Om masterprogrammet i digital humaniora

Masterprogrammet i digital humaniora passar dig som är intresserad av humanistiska ämnen och teknik. Du får lära dig digitala metoder och att göra kulturarvsmaterial tillgängligt digitalt samtidigt som digitaliseringens roll i samhället och kulturen undersöks. Vi har ett tätt samarbete med kulturinstitutioner och programmet innehåller både studiebesök och gästföreläsningar. Efter utbildningen kan du arbeta med forskning och inom kulturarvssektorn på en internationell arbetsmarknad.

Vad kan du jobba med sedan?

Dina kommande arbetsuppgifter kan både ligga inom forskning och inom kulturarvs- eller digitaliseringssektorn där du kanske arbetar inom projekt som kräver att många discipliner samarbetar. Du kommer att kunna använda digital teknik för att problematisera och experimentera med publiceringspraktiker och blir redo att arbeta med olika former av kulturförmedling och kunskapsproduktion. Din kompetens kommer att vara attraktiv för många olika branscher. Du kommer att bli utbildad för forsknings- och utvecklingsarbete för en såväl nationell som internationell arbetsmarknad.

Programinnehåll

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Antagning sker varannan hösttermin. Du kan söka masterprogrammet igen våren 2020, inför programstart hösten 2020.

Termin 1

Introduktion till digital humaniora, 15 hp
Kursen undersöker digital humaniora som forskningsområde i förhållande till humanioras traditioner. Kritiska perspektiv på digital humaniora diskuteras och du får ett historiskt perspektiv på digital kunskapsproduktion inom konst, film, litteratur, samhällsdebatt och förmedling av kulturarv. Begrepp som kod och digitala gränssnitt undersöks ur teoretiska och praktiska perspektiv.

Delnings- och deltagarkulturer 15 hp

Kursen undersöker hur samtida digital teknologi påverkar samhälle, kultur och forskning. Du får undersöka och analysera tillgängliggörande och förmedling genom digitala medier liksom olika strategier för publikt deltagande och medproducerande. Kursen ger också kunskap om den förändrade forskarrollen och nya publiceringskulturer. 

Termin 2

Metoder inom digital humaniora 15 hp
Kursen ger en introduktion till digitala verktyg och analysmetoder som kan användas för text-och bildanalys och visualisering. Du får en introduktion till hur internet och digitalt fött material kan undersökas genom digitala metoder.

Digitalisering och kulturarv 15 hp
Kursen ger praktisk och teoretisk kunskap om digitalisering av text och bildbaserat kulturarvsmaterial. Genom egna digitaliseringsprojekt undersöker du verktyg och program som kan användas för att utveckla en digital resurs som fokuserar på tillgängliggörandet av kulturarv.

Termin 3

Valfria kurser 30 hp på Göteborgs universitet eller annat universitet i Sverige eller utomlands. Möjlighet finns också att söka en fältstudiekurs som ges på institutionen som förberedelse för masterexamensarbetet.

Termin 4

Masterexamensarbete 30 hp inom valt huvudområde. Examensarbetet kan utformas som en traditionell vetenskaplig uppsats eller som en rapport i anslutning till utvecklandet av en digital resurs.

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs att studenten har en kandidatexamen inom något humanistiskt ämne om 180 hp vilken inbegriper ett självständigt arbete om minst 15 hp. Även studenter med kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt eller konstnärligt ämne kan söka utbildningen och antas efter kvalitetsbedömning av kandidatexamensarbete eller motsvarande. Behöriga är också studenter som har motsvarande kunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5. Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men engelska kan förekomma.

Platsgaranti: Studenter som antagits till programmet och som söker till dess kurser och uppfyller behörighetskraven samt i föreskriven takt följer programmet har platsgaranti till samtliga ingående obligatoriska kurser.

Vill du söka?

Masterprogrammet digital humaniora startar varannan hösttermin, nästa gång år 2020. Ansök till masterprogrammet digital humaniora här!

Möt våra studenter!

Få reda på vad studenterna gör på masterprogrammet digital humaniora.

Kontaktinformation

Christian Lenemark, programkoordinator

Besöksadress:
Bengt Lidnersgatan 7

Telefon:
031-786 4920

Kontaktinformation

Camilla Alvhage, studievägledare

Telefon:
031-786 4580

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2019-11-28
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?