Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Masterprogrammet Digital humaniora, 120 hp

Vi befinner oss mitt i en digital revolution. Nya tekniker ger nya tekniska möjligheter – men kräver också att vi försöker förstå såväl teknikens som människans roll i det digitala samhället. Detta är vad humanister traditionellt är bra på. Utbilda dig i digital humaniora och var med och påverka framtiden!

Masterprogrammet Digital humaniora är en spetsutbildning i skärningspunkten mellan de centrala humanvetenskapliga kompetenserna och teknikområdet. I din utbildning får du både arbeta med humanistiska frågeställningar och ta dig an frågor om digital teknik i förhållande till dagens samhälle, kultur och forskning.

Du kommer att få utbildning i att kunna använda datorstödda forskningsmetoder och digitalisera text och bild. Ett användningsområde för dessa kunskaper är att till exempel kunna göra kulturarvsmaterial tillgängligt digitalt samtidigt som du har den kritiska kompetens som behövs för att ställa de viktiga frågorna.

Inom digital humaniora utforskar man alltså både humanistiska frågeställningar med hjälp av de nya möjligheter den digitala tekniken skapar, men också det omvända. Vi ställer traditionellt humanistiska frågor till tekniken och problematiserar olika förhållningssätt till ny teknik och dess användning. Du får öva dig i att skapa kritiska perspektiv och tänka kring humanioras relation till historia, samtid och framtid på nyskapande sätt. Inom digital humaniora kan du arbeta med allt från medeltida texter till visualisering av data.

Vad kan du jobba med sedan?

Dina kommande arbetsuppgifter kan både ligga inom forskning och inom kulturarvs- eller digitaliseringssektorn där du kanske arbetar inom projekt som kräver att många discipliner samarbetar. Du kommer att kunna använda digital teknik för att problematisera och experimentera med publiceringspraktiker och blir redo att arbeta med olika former av kulturförmedling och kunskapsproduktion. Din kompetens kommer att vara attraktiv för många olika branscher. Du kommer att bli utbildad för forsknings- och utvecklingsarbete för en såväl nationell som internationell arbetsmarknad.

Digital humaniora

Programmet omfattar fyra terminers heltidsstudier. Antagning sker varannan hösttermin. Du kan söka masterprogrammet igen våren 2020, inför hösten 2020.

Programmet består av ett inledande år där studenterna läser alla kurser gemensamt. Utbildningen består av ett antal tvärvetenskapliga kurser under termin 1 och 2 som ger ämnesmässig bredd och förmåga att arbeta i mångvetenskapliga projekt.

Termin 1:

1. Introduktion till digital humaniora (15 hp). Här ringas digital humaniora in mot bakgrund av andra humanistiska forskningstraditioner. Teknikens betydelse, både för den humanistiska forskningen och för kulturen och samhället, undersöks. Introduktionskursen ger också humanistiska perspektiv på och praktiska färdigheter i kodning som förberedelse för den 15 hp-kurs som ges i samarbete med Högskolan i Borås under termin två (obligatorisk kurs).

2. Delnings- och deltagarkulturer (15 hp). På kursen diskuterar vi digital forsknings- och kulturarvsförmedling och medierade representationer av kulturarv. Den ger också kunskap om den förändrade forskarrollen och förändrade publiceringskulturer och inbegriper teoretiska perspektiv på samtida, digitalt född kultur utifrån dess mediespecifika förutsättningar. (Obligatorisk kurs).

Båda dessa kurser erbjuds även som fristående.

Termin 2

1. Digitising Cultural Heritage Material (15 hp) ges av Högskolan i Borås och samläses med det internationella masterprogrammet Digital Library and Information Services. För de studenter som börjar hösten 2017 ges en kurs med motsvarande innehåll av Göteborgs universitet. Kursen ger dig professionell förmåga att hantera digitaliseringsprocessens alla steg, från urval och bevarande till tillgängliggörande och utvärdering. Den del av kursen som är inriktad på bilddigitalisering ges i samarbete med Kungliga biblioteket.

2. Metoder inom digital humaniora (15 hp). Kursen har en stark forskningsanknytning och behandlar metoder för textanalys, bildanalys och visualisering av data.

Termin 3

1. Valfria kurser (15 hp). Under termin 3 har du möjlighet att specialisera dig genom att läsa kurser som ges vid Göteborgs universitet. Du kan också ta denna del av utbildningen på andra lärosäten i Sverige eller utomlands (planeras i samråd med programkoordinatorn).

Här får du alltså möjlighet att spetsa utbildningen mot ett valt verksamhets- eller forskningsområde.

2. Humanistisk fältstudiekurs (15 hp). Kursen startar med planeringsarbete och en fältmetodikkurs, inkluderar en månads fältarbete och avslutas med skrivandet av en rapport. Själva fältstudien kan riktas mot programmets samverkanspartners och/eller ha karaktär av förstudie inför masterexamensarbetet som upptar termin fyra.

Termin 4

1. Masterexamensarbete (30 hp). Under den sista terminen skriver du ditt masterexamensarbete. Det kan utformas som en traditionell uppsats, men också som en artikel skriven för akademisk press eller som en rapport, utredning, kunskapsöversikt eller digital resurs i anslutning till fältarbetet eller pågående forskningsprojekt. Uppsatsarbetet sker i kontakt med ämneskunniga handledare.

Förkunskapskrav

För tillträde till programmet krävs att studenten har en kandidatexamen inom något humanistiskt ämne om 180 hp vilken inbegriper ett självständigt arbete om minst 15 hp. Även studenter med kandidatexamen inom ett samhällsvetenskapligt eller konstnärligt ämne kan söka utbildningen och antas efter kvalitetsbedömning av kandidatexamensarbete eller motsvarande. Behöriga är också studenter som har motsvarande kunskaper enligt tidigare studieordning eller motsvarande utländsk examen. Utöver detta krävs språkkunskaper motsvarande Svenska B/Svenska 3 och Engelska A/Engelska 5.

Undervisningen sker huvudsakligen på svenska, men engelska kan förekomma.

Platsgaranti

Studenter som antagits till programmet och som söker till dess kurser och uppfyller behörighetskraven samt i föreskriven takt följer programmet har platsgaranti till samtliga ingående obligatoriska kurser.

Vill du söka?

Programmet Digital humaniora startade höstterminen 2017. Det startar även höstterminen 2018, och därefter varannan hösttermin.

"Digitalisering är spännande"

Frida Andersson är student på masterprogrammet Digital humaniora.

Kontaktinformation

Christian Lenemark, programkoordinator

Besöksadress:
Bengt Lidnersgatan 7

Telefon:
031-786 4920

Kontaktinformation

Camilla Alvhage, studievägledare

Telefon:
031-786 4580

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2019-06-18
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?

Denna text är utskriven från följande webbsida:
http://lir.gu.se/utbildning/avancerad-niva/digital-humaniora--masterprogram/
Utskriftsdatum: 2019-08-19