Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ämnesfördjupning

I ämnesfördjupningskurserna får du fördjupa dig inom ett specifikt litteraturvetenskapligt område. Du kan välja bland de olika läskurser som listas nedan. Ämnet bestämmer du i samband med kursstarten genom att kontakta studievägledare och ange val av läskurs. Du läser in kursen på egen hand och i egen takt. Kursen examineras enligt överenskommelse med den ansvariga läraren.

Vissa terminer erbjuds ämnesfördjupningskurser med undervisning. Under HT17 kommer du att kunna läsa kursen Litteratur och vithetskritik 7,5 hp. Mer information kan du få från studievägledaren.

Vill du läsa en ämnesfördjupningskurs?

Sök en av de litteraturvetenskapliga ämnesfördjupningskurserna nedan via www.antagning.se senast den 15 oktober/15 april:

  • LV2220, Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 1
  • LV2230, Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 2
  • LV2240, Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 3
  • LV2250, Litteraturvetenskap, Ämnesfördjupning 4
     

Förkunskapskrav: 60 hp med progression i litteraturvetenskap samt kandidatexamen i ett humanistiskt eller samhällsvetenskapligt huvudområde, eller motsvarande, alternativt kandidatexamen i något av de moderna språkämnena med litterär inriktning som huvudämne, eller motsvarande.

Har du frågor om anmälan och behörighet? Kontakta studievägledare Camilla Brudin Borg.

Valbara läskurser

Antikens lyrik (Mats Malm)

I kursen läses valda delar av antikens lyrik tillsammans med nyare teorier och tolkningar. Frågor om muntligt och skriftligt, relationen mellan ordkonst och bildkonst, och intertextualitet i olika former står i centrum. Litteraturlistan inbegriper vissa handböcker för bakgrundsläsning.

Litteraturlista Antikens lyrik

Chick lit som genre och massmediafenomen i ett genusteoretiskt perspektiv (Yvonne Leffler)

Kursen syftar till att ge en fördjupad kännedom om chick lit som genre utifrån ett urval kanoniserade litterära texter och genusteoretiska studier baserade på dessa. Avsikten är också att ge en orientering i den inhemska och internationella forskningen om genren och dess relation till tidigare romantiklitteratur. Här behandlas bland annat genrens ”könade” läsartilltal och tematik samt chick lit-texternas komplexa förhållande till andra massmediala fenomen, texter och kontexter.

Litteraturlista Chick lit

Dramatik (Dag Hedman)

Avsikten är att ge studenten en fördjupad kännedom om det västerländska dramats historia och formvärld från antiken till andra världskriget. Särskild vikt läggs vid olika dramatiska genrers framväxt och karaktäristika, liksom vid tillkomstomständigheter och uppförandepraxis.

Litteraturlista Dramatik

Ekokritik (Camilla Brudin Borg)

Kursen syftar till att orientera om det växande teoretiska perspektivet ekokritik. Ekokritiken studerar särskilt representationer av naturen inom litteraturen och människans relation till natur och djur. Perspektivet har utvecklats i miljökrisens efterdyning och vill utmana våra traderade sätt att tänka kring litteratur, natur och kultur.

Kursguide/litteraturlista Ekokritik

Genusteori och litteratur (Anna Nordenstam)

Kursen ger en översikt över genusteori och litteraturanalys inom ämnet litteraturvetenskap. Här görs nedslag både i ny forskning och i centrala klassiska texter inom den feministiska litteraturteorin och dess tillämpning inom litteraturvetenskaplig forskning. De områden som berörs är feministisk litteraturkritik, psykoanalytisk poetik, litteratursociologi, kanonkritik, maskulinitetsforskning, queerteori samt intersektionalitet. Kursen ger förmåga att använda teoretiska och metodiska resonemang i diskussioner och egna självständiga uppgifter.

Litteraturlista Genusteori och litteratur (rev. vt13)

Gotik och skräcklitteratur (Yvonne Leffler)

Intresset för skräckfilm och skräcklitteratur har varit stort de senaste decennierna och den internationella forskningen om modern skräckfiktion och dess bakgrund i 1700- och 1800-talens gotiska litteratur har varit livaktig sedan 1970-talet. Också i Sverige har det varit en hausse i skräcklitteratur och skräckfilm de senaste två decennierna. På senare år har flera svenska forskare börjat intressera sig för fenomenet och delta i den internationella debatten om skräckfiktion.

Syftet med orienteringskursen "Gotik och skräcklitteratur" är att belysa den moderna skräckfiktionens framväxt ur den gotiska romanen, dess specifika formspråk och tematik samt dess estetiska särart. Avsikten är också att ge en orientering i den tongivande och internationella forskningen om gotisk litteratur och skräckfiktion för att belysa genren ur olika teoretiska perspektiv och forskningsaspekter.

Litteraturlista Gotik och skräcklitteratur

Gotik: Skräck och kön samt Gotik med inriktning på vampyrberättelser (Yvonne Leffler)

Du kan även läsa två specialiseringar inom gotik, en om vampyrberättelser och en om skräck och kön.

Litteraturlista Skräck och könLitteraturlista Gotik med inriktning på vampyrberättelser

Kvinnors genuskritiska dramatik i det moderna genombrottet (Birgitta Johansson)

I det svenska moderna genombrottets samhällskritiska dramatik riktades ljuset mot äktenskapet och familjen. Verkligheten bakom familjefasadens glans skulle avslöjas och äktenskapet, könsroller och sedlighet debatterades. Under första delen av 1880-talet skrev Anne Charlotte Leffler, Alfhild Agrell och Victoria Benedictsson ett antal dramer som skildrar familjen, äktenskapet och kärleken ur kvinnors perspektiv. De var framgångsrika på teatrarna under 1880-talet och är fortfarande aktuella. I denna kurs läses ett antal av dessa dramer parallellt med forskning om genusperspektiv på 1880-talets kvinnliga dramatik.

Litteraturlista Kvinnors genuskritiska dramatik i det moderna genombrottet

Litteratur för unga (Anna Nordenstam)

Kursen ger en fördjupad kännedom om barn- och ungdomslitteratur och forskningen kring denna från de senaste decennierna. Kursens teoretiska ramverk utgår från aktuell internationell forskning. Här görs nedslag i olika teoretiska perspektiv med inriktning på exempelvis genus, queer, klass, maskulinitet, etnicitet, ekokritik och kulturell globalisering. Kursen ger förmåga att använda teoretiska och metodiska resonemang i en egen självständig uppgift.
Litteraturlista Litteratur för unga

Metalitteraritet (Mats Malm)

Normalt förknippas metafiktion och metapoesi med modernismen och en sofistikerad litterär medvetenhet. Men man kan också se det som en alldeles grundläggande funktion även i enklare litteratur. I Friedrich Kittlers arbeten om 1800- och 1900-talskultur blir slutsatsen att litteratur handlar om sitt medium. Slutsatsen är omstridd och förtjänar att diskuteras kritiskt, men även om man inte köper argumentet i sin helhet så finns där en viktig poäng. I antikforskningen har man visat hur den tidiga grekiska lyriken kan bearbeta sin egen tillkomst och relationen mellan ord och bild. Detta kan förstås som en bearbetning av övergången mellan muntligt och skriftligt, och linjen i kursen är denna: metalitteraritet som bearbetning av litteraturens villkor. Olika former av metalitteraritet diskuteras och möjliga förklaringsmodeller prövas.

Litteraturlista Metalitteraritet

Musikdramats historia och formvärld (Dag Hedman)

Kursen avser att ge studenten insikter i olika uppfattningar om begreppet musikdrama från antiken till idag, liksom om den formrikedom som döljs under begreppet ’musikdrama’. Kursen ger vissa inblickar i samspelet mellan text och musik, liksom om uppförandepraxis, eftersom det är en förutsättning för att förstå varför texterna ser ut som de gör. Tonvikten ligger dock på texterna, musiken får av naturliga skäl spela en klart underordnad roll. Betydande delar av den klassiska teaterrepertoar som i dag framförs som talteater mötte i själva verket primärpubliken som musikdramer.

Detta är en kurs och ett ämne som knappast finns på grundutbildningen i litteraturvetenskap någon annanstans.

Litteraturlista Musikdramats historia och formvärld

Nordic Noir (Yvonne Leffler)

Här får du studera fenomenet Nordic Noir och dess mest omtalade bästsäljare, såsom Henning Mankells Wallander-serie, Stieg Larssons Millenium-trilogi och den danska tv-succén "Brottet" ("The Killing").

Kursen behandlar den samtida kriminalfiktionens olika genretraditioner, historiska rötter och kulturella kontext, liksom dess samhällskritiska och könspolitiska aspekter. Vi arbetar med ett vidgat textbegrepp med fokus på medialiseringen av framgångsrika verk i litteratur, film och tv.

Litteraturlista Nordic Noir

Populärlitteratur (Dag Hedman)

Kursen avser att ge studenten insikter i olika uppfattningar om begreppet populärlitteratur. Såväl dess egenart som dess förhållande till ”finlitteratur” belyses, liksom dess historiska utveckling. Inte minst uppmärksammas den diskussion som förts rörande populärlitteraturens funktioner och dess effekter. Olika populärlitterära genrer granskas ur olika metodiska och teoretiska synvinklar. Kursen inriktar sig främst på 1800-talets och 1900-talets populärlitteratur och är i hög grad orienterad mot textanalys.

Mot bakgrund av den internationellt sett livliga — i Sverige mera blygsamma — forskningen presenteras de tre huvudriktningarna inom populärlitteraturen: brott, kärlek och äventyr.

Litteraturlista Populärlitteratur

Svensk arbetarlitteratur (Åsa Arping)

Kursen ger en översikt och fördjupning i svensk arbetarlitteratur och arbetarlitteraturforskning. Som examinerande uppgift förväntas studenten skriva en essä utifrån en egenformulerad frågeställning. Primärlitteraturen kan hämtas från 1930-talet och framåt. Jämförelser av verk från olika tid och i olika genrer är också möjliga. I kursen ingår en valfri teoretisk fördjupning riktad mot antingen kultursociologi, klass eller marxism. Även dessa går att kombinera i essän.
Litteraturlista Svensk arbetarlitteratur

Ämnesdidaktik med litteraturvetenskapliga perspektiv (Ingrid Lindell)

Kursen ger en inblick i aktuell litteraturdidaktisk forskning och undervisningspraktik och vänder sig i första hand till dig som är, vill bli eller vill undervisa blivande svensklärare. Du kan också välja att fördjupa dig i någon av litteraturdidaktikens klassiker eller i någon aspekt av svenskämnets didaktik.

Litteraturlista Ämnesdidaktik med litteraturvetenskapliga perspektiv

  

Studievägledning

Camilla Alvhage
studiev.litt@lir.gu.se
Tel. 031-786 4580

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2018-01-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?