Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser på avancerad nivå

Information om kursstart och anmälningskoder hittar du i kurskatalogen. Kurserna söker du senast den 15 oktober via www.antagning.se.

Kursplan och övrig kursinformation hittar på de öppna sidorna i Canvas - Göteborgs universitets lärplattform.

Även de tvärvetenskapliga humaniorakurser som ges vid institutionen kan vara av intresse för studenter i teaterstudier:

  • Humanioras historia, identitet och praxis, 15 hp,
  • Life writing - biografiska genrer i förvandling, 7,5 hp
  • Det kritiska tänkandets praktik, 15 hp
  • Alternativa historier. Genusperspektiv på historiska händelser och praktiker, 7,5 hp
  • Fältkurs/Field Course, 15 hp

Läs mer om humaniorakurserna på institutionens webbplats

Kursutbud

TS2110: Teaterstudier, magisterkurs, 15 hp.
Kursen består av dels ett teatervetenskapligt teori- och metodmoment som fördjupar kunskaperna om analys av dramatexter och föreställningsanalys, dels ett koncentrerat studium av ett avgränsat vetenskapsområde. Du lär dig beskriva, jämföra och kritiskt förhålla dig till olika drama- och teatervetenskapliga teorier och metoder, och får djupa kunskaper om och god överblick över de drama- och teatervetenskapliga problem och de forskningstraditioner som kursen behandlar. Kursen ges på halvfart dagtid.

TS2111 Teatervetenskaplig teori och metod 7,5 hp
Kursen syftar till att fördjupa dina kunskaper om området scenkonstforskning och dess teorier och metoder. Du får analysera scenkonst och andra slags sceniska uttryck samt närliggande performativa praktiker. Särskilt övas förmågan att kritiskt jämföra teorier och olika metoder inom scenkonstforskningens tradition.
Kursen innehåller såväl seminarier som föreläsningar och praktiska tillämpningar. Även fältstudier kan förekomma. Kursen är obligatorisk för dig som syftar till att ta en magister- eller masterexamen i teaterstudier och går varje hösttermin.

Kursen ges på halvfart dagtid under den första hälften av höstterminen.

TS2112 Perspektiv på teaterhistorieskrivning 7,5 hp
På kursen Perspektiv på teaterhistorieskrivning analyseras och diskuteras både teaterhistoriska verk och historisk forskning om scenkonst.

I centrum för kursen står analys och diskussion av grundläggande teori, principer och idéer som avgör hur teaterhistoriker utför forskning om scenkonst samt en diskussion om sådana saker som urval, analys, tolkning av empiriskt material och narrativa strukturer i den scenkonsthistoriska framställningen. I kursen behandlas kritiska och teoretiska perspektiv som på olika sätt problematiserar ett scenkonstverks historiska betydelse och dess historieskrivning.

Kursen ges som fristående kurs på halvfart dagtid under den första hälften av vårterminen och ingår även som obligatorisk kurs på Masterprogrammet Kritiska studier med inriktning mot teaterstudier.

TS2220 Ämnesfördjupning 1 , 7,5 hp
TS2221 Ämnesfördjupning 2, 7,5 hp
TS2222 Ämnesfördjupning 3, 7,5 hp
TS2223 Ämnesfördjupning 4, 7,5 hp


I ämnesfördjupningskurserna får du fördjupa dig inom ett specifikt område inom teaterstudier. Du kan använda ämnesfördjupningskurserna i din magister- eller masterexamen i teaterstudier. Ämnet bestämmer du i samband med kursstarten. Du kan välja bland olika färdiga läskurser, men det kan också i mån av resurser finnas möjlighet att sätta ihop en egen läskurs i samråd med ansvarig lärare. I kursen studerar du områdets teoribildning, metoder och centrala frågeställningar. Du läser in kursen på egen hand. Mer information kan du få från institutionens studievägledare.

Kurserna ges varje termin. Studietakten är individuell.

TS2211: Teaterstudier, magisterexamensarbete, 15 hp.
Denna uppsatskurs ger en breddad orientering i drama- och teatervetenskaplig forskning och en vetenskaplig fördjupning inom ett begränsat temaområde. Du lär dig att planera och genomföra ett skrivprojekt med höga vetenskapliga anspråk i form av en magisteruppsats och får ytterligare övning i att diskutera det egna skriftliga arbetet och att föra konstruktiva kritiska diskussioner kring andras arbeten i seminarieform. Kursen ges på halvfart dagtid.

LV2140: Recensionens teori och praktik, 7,5 hp
Är du intresserad av kritik, vill lära dig att skriva recensioner? I den här kursen få du träna dig i olika kritiska och recenserande framställningssätt, vilka kommenteras i studentgruppen och av lärare. Genom kurslitteratur och seminariediskussioner får du inblickar i kritikens plats i den offentliga kulturdebatten, historiskt och idag, och en medvetenhet om recensionens genre- och mediehistoria. Kursen är tänkt att utveckla både språksäkerhet och kritisk kreativitet, och stor vikt läggs vid att träna upp ett realistiskt förhållningsätt till deadlines och utrymmesgränser. Kursen är ett samarbete mellan litteraturvetenskap och teaterstudier.

Kursen ges på kvartsfart (25%) dagtid varje vårtermin.
Förkunskapskrav: 90 hp.

TS2270 Undersökande scenkonstprojekt, 15 hp
Inom denna kurs kan du själv utforma och genomföra ett scenkonstprojekt och/eller undersöka ett samhällsfenomen med hjälp av teatervetenskapliga begrepp och verktyg. Till din hjälp tar du dina praktiska scenkonsterfarenheter och erfarenheter från kurserna i teaterstudier. Det undersökande sceniska projektet utgår från en problemformulering, en metod och en målsättning som knyter an till scenkonstfältet och till ämnet teaterstudier och som du diskuterar och definierar tillsammans med dina handledare. Du skriver avslutningsvis en forskningsrapport. Kursen kan genomföras såväl individuellt som i grupp. Den kan ingå som en valbar del i masterprogrammet Kritiska studier (120 hp) eller läsas som fristående kurs. Kursen kan fungera som materialinsamlande kurs inför ett magisterexamen- eller ett masterexamensarbete.

Kursen ges på avancerad nivå, halvfart dagtid.

TS2211, Teaterstudier, magisterexamensarbete, 15 hp
Denna uppsatskurs ger en breddad orientering i drama- och teatervetenskaplig forskning och en vetenskaplig fördjupning inom ett begränsat temaområde. Du lär dig att planera och genomföra ett skrivprojekt med höga vetenskapliga anspråk i form av en magisteruppsats. I kursen får du även ytterligare övning i att diskutera det egna skriftliga arbetet och att föra konstruktiva kritiska diskussioner kring andras arbeten i seminarieform.

Kursen ges på halvfart, dagtid varje termin.

TS2311: Masterexamensarbete 15 hp
Att skriva en masteruppsats i teaterstudier innebär att du får omsätta dina ämneskunskaper och färdigheter praktiskt, i form av en vetenskaplig uppsats. Under arbetets gång fördjupar du din förtrogenhet med vetenskaplig metod inom teatervetenskaplig forskning, samt tränar din förmåga att inom givna tidsramar planera, avgränsa och genomföra en mer omfattande forskningsuppgift. Du uppövar dessutom din förmåga att kritiskt granska såväl andras som ditt eget vetenskapliga arbete. Du kan välja att skriva en masteruppsats om 15 hp om du redan har skrivit en magisteruppsats.

Kursen ges på halvfart dagtid.

TS2321 Masterexamensarbete, 30 hp
Att skriva en masteruppsats i teaterstudier innebär att du får omsätta dina ämneskunskaper och färdigheter praktiskt, i form av en vetenskaplig uppsats. Under arbetets gång fördjupar du din förtrogenhet med vetenskaplig metod inom teatervetenskaplig forskning, samt tränar din förmåga att inom givna tidsramar planera, avgränsa och genomföra en mer omfattande forskningsuppgift. Du uppövar dessutom din förmåga att kritiskt granska andras såväl som ditt eget vetenskapliga arbete.

Kursen ges på helfart och halvfart dagtid.

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2019-07-05
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?