Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Idé- och lärdomshistoria

Idéhistorikern intresserar sig för hur människan i olika tider har uppfattat sig själv och sin omvärld. Vad skiljer människan från djuren? Vad består universum av? Hur bör ett samhälle organiseras? Kan jag veta någonting med säkerhet? Hur uppnår jag ett gott liv?

Idéerna svävar inte fritt utan är förankrade i miljö och traditioner, och just samspelet mellan historisk källa och kontext präglar det idéhistoriska perspektivet. Institutioner, teknik och media blir viktiga faktorer för att förstå hur världs- och människobilder uppstår och förmedlas.

På våra grundkurser får du kunskap om idéhistorieämnets allmänna drag. På avancerad nivå dominerar modern tid, inte sällan med utgångspunkt i aktuell debatt. Politisk teori, estetik, kontinental filosofi, postkoloniala och genusteoretiska perspektiv, är inriktningar som präglar våra kurser generellt. I undervisningen fäster vi stor vikt vid textanalys, argumentation och kritiskt tänkande.

Är du intresserad av att läsa någon av kurserna i idé- och lärdomshistoria?
Information om kursstart och anmälningskoder hittar du i kurskatalogen. Kurserna söker du senast den 15 april/15 oktober via www.antagning.se.


Kursplan och litteraturlista hittar du på respektive kurs sida i GUL - Göteborgs universitets lärplattform.

Till GUL - kurser i idé- och lärdomshistoria

Kurser

IL1101: Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1, 15 hp
Är du intresserad av den västerländska kultursfärens intellektuella och vetenskapliga historia? Kursen ger en grundläggande orientering på detta område från antiken till upplysningstiden. I relation till den politiska och samhälleliga utvecklingen, den europeiska kolonialismen, den dominerande genusordningen m.m., problematiseras centrala idéer och traditioner inom filosofi, vetenskap, religion, politik och estetik. Du får också pröva på den idéhistoriska praktiken: att kritiskt tolka och analysera texter. Kursen ges varje termin under läsperiod 1.

IL1102: Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2, 15 hp
Kursen är i första hand avsedd som en fortsättning på Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1, men är också öppen för studenter som inte har följt denna. Kursen ger en grundläggande orientering i den västerländska kultursfärens intellektuella och vetenskapliga historia från romantiken till postmoderna tider. Kursen problematiserar modernitetens olika begrepp och föreställningar i relation till idéhistoriskt intressanta miljöer som till exempel romantikens Jena, liberalismens Manchester, modernismens Paris och välfärdsstatens Sverige. Du får också pröva på den idéhistoriska praktiken: att kritiskt tolka och analysera texter. Kursen ges varje termin under läsperiod 2.

IL1103: Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning, 15 hp
Kursen bygger vidare på Idéhistoriens huvudlinjer 1-2, och här får du både fördjupa dig i en specifik idéhistorisk miljö eller tematik med koppling till aktuell forskning i idéhistoria, och träna dig i att tolka texter och andra artefakter av idéhistoriskt intresse. Det senare innebär att du i seminarium läser, diskuterar och analyserar texter av hög komplexitet. Du kommer också att skriva en essä, fungera som moderator i en seminariediskussion samt presentera ett egenhändigt författat populärvetenskapligt föredrag. Kursen ges på helfart varje termin under läsperiod 1.

IL1104: Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik, 15 hp
Hur skriver man en vetenskaplig uppsats i idéhistoria? Hur formulerar man en relevant och genomförbar problemställning? Var finns källmaterial? Hur gör man en arkivsökning? Vad är akribi inom humaniora? På den här kursen får du både metodologiska verktyg och teoretiska perspektiv på idéhistorisk forskning. Du kommer att omsätta denna kunskap i en egenhändigt författad vetenskaplig uppsats av begränsat omfång, som du försvarar i seminarium. Du får också genomföra opposition på annan uppsats. Kursen ges på helfart varje termin under läsperiod 2.

IL1510: Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs, 30 hp
Kursen är uppbyggd kring studenternas uppsatsarbeten. Dessa förbereds teoretiskt, metodologiskt och praktiskt och du får hjälp att ringa in och formulera ett genomförbart forskningsprojekt. Du får också möjlighet att fördjupa dig, till exempel inom ett forskningsområde av relevans för ditt uppsatsämne, vilket förutom att ge dig en överblick också uppövar din förmåga till kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur. Kursen ger dig sedan möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i ett mer omfångsrikt och ingående uppsatsarbete. Här får du visa att du kan formulera ett eget valt forskningsproblem, hantera ett empiriskt material och kritiskt utveckla en självständig argumentation kring detta i en uppsats som du försvarar i seminarium. Kursen ges på helfart varje termin (under läsperiod 1–2).

IL1108: Estetikens idéhistoria, grundkurs, 15 hp

Vad är konst? Vilken roll har föreställningar om skönhet spelat i vår idéhistoria? Kan man definiera god smak? I ett kronologiskt svep från antiken till postmodernismen får du på denna kurs bekanta dig med estetiska frågor och konstteoretiska begrepp. Genom diskussion och analys av centrala källtexter syftar kursen till att ge dig en ökad förståelse för de estetiska idéernas relation till sådant som människobild, kunskapssyn, ideologi och samhällsutveckling. Kursen ges på halvfart, kväll under höstterminerna (under läsperiod 1–2).

IL1107: Politisk idéhistoria, grundkurs, 15 hp
Vad menade Aristoteles med att människan är ett politiskt djur? Hur försvarade Wollstonecraft kvinnans politiska rättigheter? Varför förkastade Marx liberalernas tal om frihet? På denna kurs är detta några av de många frågor du får tillfälle att diskutera och analysera. Kursen ger en orientering i det politiska tänkandet från antiken till vår tid och problematiserar teman och politiskt laddade begrepp som välfärd, rättvisa, jämlikhet, frihet, övervakning, globalisering, solidaritet och makt. Kursen ges på halvfart, kväll under vårterminerna (läsperiod 1–2).

IL1105 Miljöhistoria och ekokritik, 15hp
Miljöhistoria studerar idéer och samhällsstrukturer som bär upp olika relationer mellan natur och kultur samt mellan människa och djur utifrån ett historiskt perspektiv. Ekokritiken är ett forskningsfält inom litteratur- och kulturstudier som analyserar hur den biologiska naturen representeras i olika estetiska artefakter, till exempel litteratur och konst. Med detta som utgångspunkt belyser vi hur förhållandet mellan människa och miljö förändrats historiskt och hur olika begreppskategorier och kulturella representationer påverkar vår förståelse av och inställning till det icke-mänskliga. Vi arbetar med både historiska källtexter och modern forskningslitteratur, men också bild, film och museala samlingar och utställningar kan förekomma som objekt att analysera. Syftet med kursen är att ge en orientering i miljöfrågornas historiska dimensioner och att ge analysverktyg som kan användas i ett kritiskt förhållningssätt till vår tids teorier och debatter om miljö, klimat och hållbarhet. Kursen ges på halvfart kväll under vårterminerna (läsperiod 1–2).

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2015-11-17
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?