Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Kurser i idé- och lärdomshistoria, grundnivå

IL1101: Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1, 15 hp
Är du intresserad av den västerländska kultursfärens intellektuella och vetenskapliga historia? Kursen ger en grundläggande orientering på detta område från antiken till upplysningstiden. I relation till den politiska och samhälleliga utvecklingen, den europeiska kolonialismen, den dominerande genusordningen med mera, problematiseras centrala idéer och traditioner inom filosofi, vetenskap, religion, politik och estetik. Du får också pröva på den idéhistoriska praktiken: att kritiskt tolka och analysera texter. Kursen ges på helfart dag varje termin, läsperiod 1.

IL1102: Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 2, 15 hp
Kursen är i första hand avsedd som en fortsättning på Idéhistoriens huvudlinjer, grundkurs 1, men är också öppen för studenter som inte har följt denna. Kursen ger en grundläggande orientering i den västerländska kultursfärens intellektuella och vetenskapliga historia från romantiken till postmoderna tider. Kursen problematiserar modernitetens olika begrepp och föreställningar i relation till idéhistoriskt intressanta miljöer som till exempel romantikens Jena, liberalismens Manchester, modernismens Paris och välfärdsstatens Sverige. Du får också pröva på den idéhistoriska praktiken: att kritiskt tolka och analysera texter. Kursen ges på helfart dag varje termin, läsperiod 2.

IL1103: Idéhistorisk fortsättningskurs 1, Tvärsnitt och tolkning, 15 hp
Kursen bygger vidare på Idéhistoriens huvudlinjer 1-2, och här får du både fördjupa dig i en specifik idéhistorisk miljö eller tematik med koppling till aktuell forskning i idéhistoria, och träna dig i att tolka texter och andra artefakter av idéhistoriskt intresse. Det senare innebär att du i seminarium läser, diskuterar och analyserar texter av hög komplexitet. Du kommer också att skriva en essä, fungera som moderator i en seminariediskussion samt presentera ett egenhändigt författat populärvetenskapligt föredrag. Kursen ges på helfart dag varje termin, läsperiod 1.

IL1104: Idéhistorisk fortsättningskurs 2, Teori, tradition och praktik, 15 hp
Hur skriver man en vetenskaplig uppsats i idéhistoria? Hur formulerar man en relevant och genomförbar problemställning? Var finns källmaterial? Hur gör man en arkivsökning? Vad är akribi inom humaniora? På den här kursen får du både metodologiska verktyg och teoretiska perspektiv på idéhistorisk forskning. Du kommer att omsätta denna kunskap i en egenhändigt författad vetenskaplig uppsats av begränsat omfång, som du försvarar i seminarium. Du får också genomföra opposition på annan uppsats. Kursen ges på helfart dag varje termin, läsperiod 2.

IL1510: Idéhistorisk fördjupningskurs, uppsatskurs, 30 hp
Kursen är uppbyggd kring studenternas uppsatsarbeten. Dessa förbereds teoretiskt, metodologiskt och praktiskt och du får hjälp att ringa in och formulera ett genomförbart forskningsprojekt. Du får också möjlighet att fördjupa dig, till exempel inom ett forskningsområde av relevans för ditt uppsatsämne, vilket förutom att ge dig en överblick också uppövar din förmåga till kritisk bedömning av vetenskaplig litteratur. Kursen ger dig sedan möjlighet att omsätta dina teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i ett mer omfångsrikt och ingående uppsatsarbete. Här får du visa att du kan formulera ett eget valt forskningsproblem, hantera ett empiriskt material och kritiskt utveckla en självständig argumentation kring detta i en uppsats som du försvarar i seminarium. Kursen ges på helfart dag vårtermin, läsperiod 1-2.

IL1108: Estetikens idéhistoria, grundkurs, 15 hp
Vad är konst? Vilken roll har föreställningar om skönhet spelat i vår idéhistoria? Kan man definiera god smak? I ett kronologiskt svep från antiken till postmodernismen får du på denna kurs bekanta dig med estetiska frågor och konstteoretiska begrepp. Genom diskussion och analys av centrala källtexter syftar kursen till att ge dig en ökad förståelse för de estetiska idéernas relation till sådant som människobild, kunskapssyn, ideologi och samhällsutveckling. Kursen ges på halvfart, kväll under hösttermin, läsperiod 1–2.

IL1107: Politisk idéhistoria, grundkurs, 15 hp
Vad menade Aristoteles med att människan är ett politiskt djur? Hur försvarade Wollstonecraft kvinnans politiska rättigheter? Varför förkastade Marx liberalernas tal om frihet? På denna kurs är detta några av de många frågor du får tillfälle att diskutera och analysera. Kursen ger en orientering i det politiska tänkandet från antiken till vår tid och problematiserar teman och politiskt laddade begrepp som välfärd, rättvisa, jämlikhet, frihet, övervakning, globalisering, solidaritet och makt. Kursen ges på halvfart, kväll vårtermin, läsperiod 1–2.

IL1105 Miljöhistoria och ekokritik, 15 hp
Miljöhistoria studerar idéer och samhällsstrukturer som bär upp olika relationer mellan natur och kultur samt mellan människa och djur utifrån ett historiskt perspektiv. Ekokritiken är ett forskningsfält inom litteratur- och kulturstudier som analyserar hur den biologiska naturen representeras i olika estetiska artefakter, till exempel litteratur och konst. Med detta som utgångspunkt belyser vi hur förhållandet mellan människa och miljö förändrats historiskt och hur olika begreppskategorier och kulturella representationer påverkar vår förståelse av och inställning till det icke-mänskliga. Vi arbetar med både historiska källtexter och modern forskningslitteratur, men också bild, film och museala samlingar och utställningar kan förekomma som objekt att analysera. Syftet med kursen är att ge en orientering i miljöfrågornas historiska dimensioner och att ge analysverktyg som kan användas i ett kritiskt förhållningssätt till vår tids teorier och debatter om miljö, klimat och hållbarhet. Kursen ges på halvfart kväll vårtermin, läsperiod 1–2.

IL1111 Makt och begär. Tragedins politik från Sofokles till Judith Butler, 7,5 hp
Kursen tar sin utgångspunkt i den klassiska grekiska tragedin för att sedan fördjupa sig i de sätt på vilka den influerat och utnyttjats av senare tiders tankevärldar. Vi fokuserar på Sofokles tragedier – Kung Oidipus, Antigone, Oidipus på Kolonos – med inriktning på de teman, utmaningar och frågor som präglat moderna diskussioner om människans existentiella och politiska villkor. Härigenom rör vi oss fram och tillbaka mellan den grekiska tankemiljön och den verkningshistoria som består i en lång rad särpräglade uttydningar av Sofokles verk.Bland de filosofer, författare och poeter som gripit sig an Sofokles verk kan nämnas Friedrich Nietzsche, G W F Hegel och Sigmund Freud, Luce Irigaray och Jacques Lacan, Judith Butler och Anne Carson. Under kursens gång gör vi några väl valda nedslag i denna rika verkningshistoria. På vilka sätt står den tragiska formen i konflikt eller samklang med en kristen världsbild? Vilka politiska insikter – vad gäller tex. makt- och genuskritik – har man försökt utvinna ur gestalter som Oidipus, Antigone och Kreon? Vilka begrepp om liv och död, stat och familj, sexualitet och kärlek, religion och politik, vetande och makt, kan man skönja i skilda tolkningar? Vad händer med den klassiska tragedins form när den träder i förbindelse med den tragiska erfarenhetens moderna uttydare? Kursen tillhandahåller verktyg för att kritiskt granska skilda tolkningstraditioner och deras sätt att förbinda det förflutna och samtiden. Kursen har forskningsanknytning. Kursen ges på halvfart, kväll hösttermin, läsperiod 1.

Kontaktinformation

Kristina Svensson, studievägledare

Box 200, 405 30 Göteborg

Besöksadress:
Lundgrensgatan 5

Telefon:
031-786 4519

Idéhistoria ledde till jobb i München

Alumn: Jonatan Palmblad är intresserad av kopplingen mellan miljö och humaniora.

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2020-03-11
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?