Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Litteraturvetenskap

I kurserna i litteraturvetenskap kan du studera skönlitteratur och dess betydelse under olika historiska epoker och inom olika sociala sammanhang. Vi ger dig en grundläggande bildning och kunskap om litteratur men också en textanalytisk verktygslåda som är användbar vad du än väljer att arbeta med. Vi studerar skönlitteraturen som konst och som en källa till kunskap om mänskliga och samhälleliga problem.

Är du intresserad av att läsa någon av kurserna i litteraturvetenskap?
Information om kursstart och anmälningskoder hittar du i kurskatalogen. Kurserna söker du senast den 15 april/15 oktober via www.antagning.se

Kurser i litteraturvetenskap

Här presenteras våra olika kurser i litteraturvetenskap på grundnivå. Kursplan och litteraturlistor hittar du på respektive kurs sida på GUL - Göteborgs universitets lärplattform.

Till GUL - kurser i litteraturvetenskap

LV1111: Litteraturvetenskap grundkurs, 30 hp
Vad kan skönlitteraturen säga oss om människors tankar och villkor genom historien? Varför lever vissa texter vidare, och hur avgör man egentligen vad som är bra litteratur? I kursen får du inblickar i litteraturens genrer och historia från antiken till våra dagar. Du tränar dig i att analysera litterära texter av många olika slag – från sonetter till poesislam, från hjälteepos till deckare, från antika dramer till nutida bloggar. Vi diskuterar också litteraturens roll i offentligheten utifrån aktuella debatter. Den textanalytiska verktygslåda som du får under kursens gång är användbar vad du än väljer att arbeta med. Stora delar av undervisningen är obligatorisk.

Kursen ges varje termin på helfart dagtid.

LV1212: Litteraturvetenskap fortsättningskurs, 30 hp.
Kursen syftar till att utveckla dina färdigheter i att analysera litteratur och att ge dig grunderna i att skriva vetenskapliga texter. Vi börjar med en introduktion till litteraturvetenskapliga teorier och metoder och aktuella litteraturvetenskapliga frågeställningar. Fortsättningskursen innehåller därefter en temakurs, vars ämne varierar från termin till termin. Här fördjupar du dig inom ett litteraturvetenskapligt ämnesområde för att i följande delkurs skriva en kortare vetenskaplig uppsats som utgår från ämnesområdet. Du lär dig hur man söker information, formulerar problem och resonerar kring dessa både skriftligt och muntligt. Ditt och de andras skriftliga arbeten får du sedan diskutera på ett seminarium.

Fortsättningskursen innehåller också en delkurs som tar upp litterära klassiker från antiken till i dag. På denna delkurs får du fördjupa din förståelse för frågor om genre, kanon och litteraturhistorieskrivning.

Kursen ges varje termin på helfart dagtid.

LV1310: Litteraturvetenskap, fördjupningskurs, 30 hp.
Här fördjupar du dina kunskaper om hur man forskar om litteratur. Under terminens första delkurs får du studera ett litteraturvetenskapligt specialområde i en temakurs. Här lär du dig hur man avgränsar ett forskningsområde och fördjupar kunskaperna om det genom att läsa aktuell vetenskaplig litteratur. Varje termin finns ett par olika teman att välja bland. Temakurserna leds av lärare som själva forskar på området. Den följande delkursen ger en bred orientering i de teorier och metoder som används av forskare inom ämnet litteraturvetenskap. I anslutning till temat skriver du en vetenskaplig uppsats. Kursen avslutas med ett seminarium där du får diskutera din uppsats och göra en konstruktiv kritisk granskning av andras arbeten. Delar av undervisningen är obligatorisk.

Kursen ges varje termin på helfart dagtid.

LV1150: Litterära klassiker genom tiderna, 15 hp
På den här kursen får du läsa klassiska litterära texter från antiken till i dag, främst ur den västerländska och svenska litteraturen. Kursen utvecklar din förmåga att analysera och tolka litteratur i skilda genrer utifrån olika litteraturvetenskapliga, litteraturhistoriska och kulturteoretiska perspektiv. Vi diskuterar varför och hur vissa texter har levt vidare och hur synen på litteratur, författare och läsare är i ständig förändring. Vi tar också upp begrepp som litteratur, fakta/fiktion, klassiker och kanon. Litteraturens roll i offentligheten diskuteras utifrån aktuella debatter. I kursen ingår dels föreläsningar som är öppna för allmänheten, dels kursseminarier.

Kursen ges på halvfart, kvällstid, under höstterminer.

LV1120: Litteratur för barn och ungdom, 15 hp
Vill du lära känna barn- och ungdomslitteraturens klassiker? Vill du veta vad barn och unga läste förr i tiden och hur det man ger ut för barn och unga ser ut i dag? Och vad är egentligen barnlitteratur - pedagogiska redskap eller konst för barn? På den här kursen får du läsa exempel på olika tiders barn- och ungdomslitteratur, från avskräckande moraliska berättelser och gamla pojk- och flickböcker till småbarnsböcker, moderna bilderböcker, barndeckare och ungdomsromaner. Du får också öva dig att i dialog med andra analysera, diskutera och ta ställning till barn- och ungdomslitteratur i en rad olika perspektiv.

Kursen ges på halvfart, kvällstid, under höstterminer.

LV1121: Sagor och barnlitteratur, myter och medier, 15 hp

Vilken plats har berättandet och litteraturen för barn i internetsamhället? Den här kursen ställer samtidens barnlitteratur i relation till såväl dåtidens muntliga myter och sagor som de nya mediernas och det digitaliserade samhällets populära berättelser. Det innebär att också film och dataspel tas upp vid sidan av muntligt och skriftligt berättande. Kursens fokus på berättandets och berättelsens historiska utveckling vidgar perspektiven och berikar förståelsen av den samtida barnlitteraturens olika genrer och mediala uttrycksformer. Du övas i att analysera och ta ställning till flera typer av texter för barn utifrån skiftande föreställningar om läsningens funktion och "barnets bästa". Kursen kan läsas som en vidareutbildning för förskole- och grundlärare, då den ger perspektiv på användningen av fiktiva berättelser i undervisningen från förskola till mellanåldern, eller av dig som vill få en djupare förståelse för barnlitteraturens och berättelsens omvandlingar och funktion i en digitaliserad tid.

Kursen ges på halvfart, kvällstid, under vårterminer.

LV1160: Litteratur och intersektionalitet

I kursen får du fördjupa dig i skönlitteratur med hjälp av det aktuella teoretiska perspektivet intersektionalitet. Med hjälp av det kommer vi att fokusera på hur olika maktordningar såsom klass, kön, rasifiering, sexualitet och ålder skapar och påverkar varandra. Vi kommer att läsa litteratur från så olika tider och rum som den Mesopotamiska antiken, Heian-tidens Kyoto och dagens Göteborg vilka konsekvent behandlas med ett intersektionella perspektiv. Under kursens gång kommer du att träna dig i användandet av litteraturvetenskapliga och intersektionella begrepp, teorier och metoder för analys. Kursens ambition är att anlägga ett kanonkritiskt såväl som kanonkreativt perspektiv i det att den söker röra sig bortom den traditionellt vita och västerländska litteraturen.

Kursen ges på halvfart, kvällstid, under höstterminer.

LV0010: Varför läsa litteratur? Om skönlitteratur som kunskapsform, 5 hp

Kursen riktar sig till yrkesverksamma svensklärare på gymnasiet och högstadiet. Den utgår ifrån skolverksamhetens utmaningar och vi tar del av aktuell forskning inom det didaktiska området. Undervisningen ligger på sena eftermiddagar eller kvällar och är spridd över terminen.

Kursen tar avstamp i frågan om skönlitteraturens legitimering: varför ska vi läsa litteratur? Vi diskuterar på vilka sätt man kan motivera bokläsning och vad som utmärker denna kunskapsform. Vi träffas ett antal gånger i seminarieform då vi inventerar era egna erfarenheter, diskuterar litteraturen och undersöker nya modeller för litteraturundervisning som prövas och utvärderas. Examinationen kommer att bestå av en rapport där du reflekterar över kursens innehåll i diskussioner, kurslitteratur och din erfarenhet från den egna undervisningen.

Kursen ges på 17 %-fart, kvällstid, varannan hösttermin.

LV0020: Litteratursamtal och litteratururval i undervisning, 5 hp

Fortbildningskurs för yrkesverksamma svensklärare (Gy/7-9) som utgår ifrån aktuell litteraturdidaktisk forskning och studentens egna erfarenheter. Kursen löper under en termin för att kunna ge möjlighet att pröva olika modeller i den egna undervisningen. Vi arbetar med frågor som: hur samtala kring berättelser och skönlitteratur? Vilka texter kan läraren/eleven välja bland? Vad kan man lära av berättelser och litteratur?

Kursen ges på 17 %-fart, kvällstid, varannan vårtermin.

Studievägledning

Camilla Alvhage
studiev.litt@lir.gu.se
Tel. 031-786 4580

Studierektor litteraturvetenskap

Christer Ekholm
christer.ekholm@lir.gu.se
Tel: 031-786 4185

Mer information

Bli lärare på 1,5 år!

Manlig lärare omgiven av elever

Du som har högskolepoäng i skolämnen kan bli lärare genom att läsa Kompletterande pedagogisk utbildning (KPU). Programmet ger dig verktygen att föra dina kunskaper vidare och inspirera andra. Programstart varje vår. Läs mer om utbildningen

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2019-04-09
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?