Till startsida
Webbkarta
Till innehåll Läs mer om hur kakor används på gu.se

Ämnesguide, religionskunskap

Vid Göteborgs universitet kan man inom ramen för ämneslärarprogrammet läsa till religionskunskapslärare med inriktning mot gymnasieskola eller årskurs 7-9.

Studenter som läser för att bli gymnasielärare har ett så kallat första- respektive andraämne, medan studenter som vill arbeta i årskurs 7-9 också har ett tredjeämne. Du kan ha religionskunskap som första-, andra eller tredjeämne.

Samtliga gymnasielärarstudenter läser ämneskurserna, som totalt omfattar 90hp, tillsammans. De studenter som valt religion som förstaämne har också verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i ämnet och skriver två examensarbeten om vardera 15hp med religionsdidaktisk profil.

Under VFU:n tilldelas du en lokal lärarutbildare på en skola där du ges tillfälle att träna religionskunskapsundervisning. Om du vill bli ämneslärare i årskurs 7-9 läser du tillsammans med gymnasielärarstudenterna under de 45hp ämneskurser som ingår i din utbildning.

Religionskunskap i skolan
"På religionskunskapstimmarna kommer ju eleverna igång i alla fall!"

Så kommenterar en aktiv religionskunskapslärare sitt ämne vars upplevda popularitet kan komma av att det behandlar ett flertal frågor och problem som är aktuella i vår samtid, men som också knyter an till teman av mer evig och existentiell natur. Centrala delar av gymnasieskolans religionskunskapsundervisning rör etiska frågor, religioners uttryck i nutid och historia, identitet i relation till religion samt frågor om hur man kan analysera olika religiösa företeelser.

I gymnasieskolan är Religion 1 en kurs som läses av alla medan de mer specialiserade kurserna Religion 2 och 3 främst är aktuella för elever på samhällsvetenskapliga och humanistiska program. Religionskunskap i årskurs 7-9 är tänkt som en förberedelse inför gymnasiestudierna och har en mer historisk fokusering men behandlar även existentiella frågor och etik.

Med anledning av att religionskunskap är ett ämne i både årskurs 7-9 och gymnasiet finns det ett stort behov av religionskunskapslärare. Du som utbildar dig till gymnasielärare är också behörig att undervisa i dina ämnen i årskurs 7-9.

Ämneskurser i religion
Ämnesstudierna i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet syftar till att ge såväl en kunskapsbas till första lärarjobbet som en stabil teoretisk och förståelsemässig grund att utgå från under ett långt lärarliv. Kurserna ger orientering om de större och tongivande religiösa traditionerna, belyser religiös förändring samt etik och livsåskådning men syftar också till att träna studenters förmåga att analysera religion.

Efter den första terminen, som har sin tonvikt vid "världsreligionerna", etik och livsåskådning, följer ett antal kurser med en mer tematisk inriktning där bland annat kristendom i Sverige och samtidens allt mer mångreligiösa situation behandlas.

För gymnasielärarstudenter tillkommer därefter kurser som berör riter, myter och symboler och frågor om religion och det nya medielandskapet, samt hur digitala medier kan användas i undervisningspraktik. Därtill läses kurser med religionspsykologisk, religionssociologisk samt religionsfilosofisk och etikisk inriktning.

Dessa kurser reser frågor om hur religiöst engagemang, gudsupplevelser, sekulariseringsprocesser och förhållandet mellan religion och politik kan förstås. Under utbildningen förekommer inslag av fältstudier som innebär att studenter för träna sig i att samla in och analysera ett empiriskt material utifrån ämnesteoretiska såväl som religionsdidaktiska utgångspunkter.

Frågor som relaterar till skolans religionskunskapsundervisning samt hur man kan bedriva undervisning är integrerade i olika kurser. I vissa fall ges emellertid didaktiska frågor en särskild tonvikt, exempelvis i samband med studiebesök, analys av läromedel och kursplaner eller då studenter producerar eget undervisningsmaterial.

I VFU-kurserna ges ytterligare ämnesdidaktisk fördjupning och i examensarbetena erbjuds möjlighet att undersöka mer specifika religionsdidaktiska frågor.

Sidansvarig: Elin Widfeldt|Sidan uppdaterades: 2017-09-26
Dela:

På Göteborgs universitet använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.  Vad är kakor?